Γεωπολιτικῶς ἀνύπαρκτον τὸ ἀποτύπωμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς ἀποβιβάζεται τὴν 24η Ἰουλίου 1974.
Ἡ μεταπολίτευσις ἀρχίζει.

Πίσω τοῦ εἰκονίζεται ὁ ἀνεψιός του Μιχάλης Λιάπης, βουλευτὴς γιὰ εἴκοσι (20) χρόνια καὶ ὑπουργὸς τὴν δεκαετία τοῦ 2000. Συνέχεια

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;«…Στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής έρευνας προτείνει να μείνουν και οι χειρισμοί του κ. Παυλόπουλου η επιτροπή. Οι ενέργειες του πρώην υπουργού Εσωτερικών (2007-2009) σχετικά με το C4I και συγκεκριμένα με τα υποσυστήματα CDSS προκαλούν ερωτηματικά στα μέλη της επιτροπής τα οποία αποφάνθηκαν ότι «είναι προφανές, ότι ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος δεν διαχειρίστηκε με την πρέπουσα προσοχή την δημόσια περιουσία, η οποία του ήταν διεπιστευμένη με την ιδιότητά του ως Υπουργού»….» Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 20 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Εἶναι τό Ἀλεξέι ἄθεο;
  Δὲν μὲ ἀπασχολεῖ προσωπικῶς…
  Κάποιοι ὅμως καὶ κόβονται καὶ πρήζονται καὶ τέλος πάντων θέλουν ὁπωσδήποτε νὰ μάθουν…
  Ἐὰν κρίνω ἀπὸ τὴν παραπάνω φωτογραφία, μία …εὐλάβεια τὴν ἔχει…
  Ἀληθή; Τί νά σᾶς πῶ; Γιατί, θά ἀπαντήσῃ;
  (Πάντως τὰ ἐρωτήματα ἀπὸ ἄλλους τίθενται… τὰ ΝουΔουΛαρόπαιδα καίγονται… Λὲς καὶ μὲ τοὺς ἐνθέους δὲν τὴν πατήσαμε… Γιατί δέν μᾶς λέν πώς τό πρόβλημα εἶναι στό ἦθος κι ὄχι στίς κοσμοθεάσεις;) Συνέχεια
Οἱ ὑπὲρ ἄνω νόμου νομοθέτες.

Ἀλήθεια, τί θά συνέβαινε ἐάν ὁ Λιάπης ἦταν σήμερα ὑπουργός;
Θά τόν ἐκάλυπτε ἡ βουλευτική ἀσυλία;
Διότι καταπιανόμαστε ΜΟΝΟΝ μὲ τὶς πράξεις κάποιου πολίτου σήμερα, ποὺ διετέλεσε ὑπουργός, νομοθέτης καὶ μᾶς κουνοῦσε τὸ δάκτυλο, πρὸ κειμένου νὰ παραμείνουμε νομοταγεῖς… Ἐμεῖς… Κι ἀφήνουμε στὸ ἀπυρόβλητον τοὺς βο(υ)λευτές, ποὺ πρῶτοι αὐτοὶ καταπατοῦν καὶ τὸ Σύνταγμα ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς νόμους, ποὺ αὐτοὶ ψήφισαν. Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 20 Δεκεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Ἀντωνάκι θεωρεῖ πὼς Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις καὶ ΝΑΤΟ πρέπει νὰ συνεργοῦν.
  Ἔ, καλά, μὴν τὸ δένετε καὶ κόμπο…
  Ἔτσι τοῦ εἶπαν κι ἔτσι λέει…
  Σιγὰ μὴν ξέρει τὶ λέει… Συνέχεια
Ἀντι-εἰδήσεις 19 Δεκεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἀπεῤῥίφθη  αἴτημα τοῦ τΣΥΡΙΖΑ γιὰ δημιουργία ἐπιτροπῆς ἐλέγχου ἀναφορικῶς μὲ τὰ ὑποβρύχια!!!
  167 ὄχι, γιὰ δημιουργία ἐπιτροπῆς ἐλέγχου, ἔλαβε τὸ Μπένυ.
  167 τρομοκρατημένοι νεοταξίτες ψήφισαν ὄχι, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ὑποβρυχίων.
  167 ἄτομα εἶναι βέβαια γιὰ τὴν …ἐνοχὴ τοῦ Μπένυ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν δική τους!!!
  Ὁ ἀθῶος δὲν φοβᾶται ἐπιτροπές ἐλέγχου. Ὁ ἔνοχος τὶς φοβᾶται.
  Ὁ ἀθῶος δὲν φοβᾶται ἄρσιν ἀσυλίας. Ὁ ἔνοχος φοβᾶται. (Τί φοβήθηκε τό Ἀδωναΐ πρό ἡμερῶν λέγαμε;) Συνέχεια