Δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ὑποδεικνύουν τὸ …τέλος!!! (β)

Ἔγραφα τὶς πρὸ ἄλλες γιὰ τὰ δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ποὺ καταδεικνύουν πὼς πλέον ἀδυνατεῖ αὐτὴ ἡ συμμορία νὰ «μαζέψῃ» τὰ ὅσα ἀπὸ τὰ ἐγκλήματά της δημοσιοποιῶνται. Κι ἀδυνατεῖ νὰ τὰ «μαζέψῃ» καί, κατ’ ἐπέκτασιν, νὰ τὰ κουκουλώσῃ καὶ νὰ τὰ καλύψῃ, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, τὸ τέλος της ἔφθασε, ὅσο κι ἐὰν πολεμᾷ γιὰ νὰ μᾶς πείσῃ περὶ τοῦ ἀντιθέτου…

Δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ὑποδεικνύουν τὸ …τέλος!!!

Καὶ εἶναι πολλὰ τὰ ἐγκλήματά της…
Καί, ὄχι… Δὲν γνωρίζουμε ὅλα τὰ ἐγκλήματά της…
Ὅμως πλέον ἀδυνατεῖ νὰ τὰ ἀποκρύψῃ, πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ τὰ …ἐξαφανίσῃ. Ἔνα θάβει, ἑκατὸν ἕνα ἔρχονται στὸ φῶς…
Κι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἀδυναμία αὐτῆς τῆς συμμορίας πλέον στὸ νὰ καλύψῃ τὰ ἴχνη της ἀποδεικνύει πὼς τὸ τέλος της εἶναι πλησιέστερα ἀπὸ ὄσο φανταζόμεθα…

Ἕνα τέτοιο παράδειγμα, ποὺ ἐπιβεβαιώνει τοὺς ἰσχυρισμούς μου, εἶναι ἡ παραίτησις λοΐζου. Συνέχεια

Γεωπολιτικῶς ἀνύπαρκτον τὸ ἀποτύπωμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς ἀποβιβάζεται τὴν 24η Ἰουλίου 1974.
Ἡ μεταπολίτευσις ἀρχίζει.

Πίσω τοῦ εἰκονίζεται ὁ ἀνεψιός του Μιχάλης Λιάπης, βουλευτὴς γιὰ εἴκοσι (20) χρόνια καὶ ὑπουργὸς τὴν δεκαετία τοῦ 2000. Συνέχεια

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;«…Στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής έρευνας προτείνει να μείνουν και οι χειρισμοί του κ. Παυλόπουλου η επιτροπή. Οι ενέργειες του πρώην υπουργού Εσωτερικών (2007-2009) σχετικά με το C4I και συγκεκριμένα με τα υποσυστήματα CDSS προκαλούν ερωτηματικά στα μέλη της επιτροπής τα οποία αποφάνθηκαν ότι «είναι προφανές, ότι ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος δεν διαχειρίστηκε με την πρέπουσα προσοχή την δημόσια περιουσία, η οποία του ήταν διεπιστευμένη με την ιδιότητά του ως Υπουργού»….» Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 20 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Εἶναι τό Ἀλεξέι ἄθεο;
  Δὲν μὲ ἀπασχολεῖ προσωπικῶς…
  Κάποιοι ὅμως καὶ κόβονται καὶ πρήζονται καὶ τέλος πάντων θέλουν ὁπωσδήποτε νὰ μάθουν…
  Ἐὰν κρίνω ἀπὸ τὴν παραπάνω φωτογραφία, μία …εὐλάβεια τὴν ἔχει…
  Ἀληθή; Τί νά σᾶς πῶ; Γιατί, θά ἀπαντήσῃ;
  (Πάντως τὰ ἐρωτήματα ἀπὸ ἄλλους τίθενται… τὰ ΝουΔουΛαρόπαιδα καίγονται… Λὲς καὶ μὲ τοὺς ἐνθέους δὲν τὴν πατήσαμε… Γιατί δέν μᾶς λέν πώς τό πρόβλημα εἶναι στό ἦθος κι ὄχι στίς κοσμοθεάσεις;) Συνέχεια

Λυπᾶμαι πολύ, ἀλλὰ δὲν τὰ φάγαμε μαζύ!

Δὲν ξέρω ἄν ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ Μεγάλου Χωριοῦ Εὐρυτανίας εἶναι ἀπατεῶνες καὶ λαμόγια κι ἔκτισαν τὰ σπίτια τους ὡς δῆθεν ξενῶνες, κλέβοντας τὰ κονδύλια τοῦ προγράμματος LEADER, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ἀδελφὸς Λιάπης, γιὰ νὰ καλύψῃ τις πομπὲς τῆς οἰκογενείας του. Ξέρω ὅτι ἑγὼ δὲν ἔκτισα ἔτσι ἐξοχικό.
Ὅπως κανεὶς ἀπὸ τοὺς φίλους, συγγενεῖς, γνωστούς μου. Συνέχεια

Οἱ ὑπὲρ ἄνω νόμου νομοθέτες.

Ἀλήθεια, τί θά συνέβαινε ἐάν ὁ Λιάπης ἦταν σήμερα ὑπουργός;
Θά τόν ἐκάλυπτε ἡ βουλευτική ἀσυλία;
Διότι καταπιανόμαστε ΜΟΝΟΝ μὲ τὶς πράξεις κάποιου πολίτου σήμερα, ποὺ διετέλεσε ὑπουργός, νομοθέτης καὶ μᾶς κουνοῦσε τὸ δάκτυλο, πρὸ κειμένου νὰ παραμείνουμε νομοταγεῖς… Ἐμεῖς… Κι ἀφήνουμε στὸ ἀπυρόβλητον τοὺς βο(υ)λευτές, ποὺ πρῶτοι αὐτοὶ καταπατοῦν καὶ τὸ Σύνταγμα ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς νόμους, ποὺ αὐτοὶ ψήφισαν. Συνέχεια