Οἱ ὑπὲρ ἄνω νόμου νομοθέτες.

Οἱ ὑπὲρ ἄνω νόμου νομοθέτες.5Ἀλήθεια, τί θά συνέβαινε ἐάν ὁ Λιάπης ἦταν σήμερα ὑπουργός;
Θά τόν ἐκάλυπτε ἡ βουλευτική ἀσυλία;
Διότι καταπιανόμαστε ΜΟΝΟΝ μὲ τὶς πράξεις κάποιου πολίτου σήμερα, ποὺ διετέλεσε ὑπουργός, νομοθέτης καὶ μᾶς κουνοῦσε τὸ δάκτυλο, πρὸ κειμένου νὰ παραμείνουμε νομοταγεῖς… Ἐμεῖς… Κι ἀφήνουμε στὸ ἀπυρόβλητον τοὺς βο(υ)λευτές, ποὺ πρῶτοι αὐτοὶ καταπατοῦν καὶ τὸ Σύνταγμα ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς νόμους, ποὺ αὐτοὶ ψήφισαν.

Παραδείγματα;
Πόσοι ἀπό αὐτούς πληρώνουν φόρους γιά τά ἀκίνητά τους;
Πόσοι ἀπό αὐτούς σέβονται τόν ΚΟΚ;
Πόσοι ἀπό αὐτούς πληρώνουν διόδια;
Πόσοι ἀπό αὐτούς δέν συνελήφθησαν νά ὁδηγοῦν μεθυσμένοι;
Πόσοι ἀπό αὐτούς δέν συνήργησαν (ἤ ἀκόμη καί συμμετεῖχαν) σέ …ἀδιευκρίνιστα ἐγκλήματα;
Πόσοι ἀπό αὐτούς ἔλαβαν προμήθειες καί «δωράκια» γιά νά σιωπήσουν σέ ἐγκλήματα;
Πόσοι ἀπό αὐτούς ὑπηρέτησαν καί ὑπηρετοῦν τήν Πατρίδα;

Ὁ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Γιᾶννος Παπαντωνίου κατηγορεῖται γιὰ φοροδιαφυγή.
Ὁ πρῴην ὑπουργὸς Μεταφορῶν Μιχάλης Λιάπης γιὰ πλαστὲς πινακίδες καὶ παραβίαση τοῦ ΚΟΚ.
Μετά γιατί ἀναρωτιόμαστε πῶς καταντήσαμε σέ αὐτά τά χάλια;
Μὲ αὐτοὺς τοὺς ἀρχιερεῖς τοιοῦτος κι ὁ λαός…
Γιάννης Λοβέρδος

Κι ὄχι μόνον φυσικά..

Οἱ ὑπὲρ ἄνω νόμου νομοθέτες.1
Κι αὐτός; Αὐτός; Ἀλλὰ ξέχασα… Τώρα δὲν εἶναι ὑπουργὸς ἄρα δικαιοῦται νὰ μὴν δίδῃ παραδείγματα…
Ἐπίσης δικαιοῦται νὰ καταπατᾶ τοὺς νόμους…
Ἐπίσης δικαιοῦται νὰ παραβιάζῃ STOP, πράξις, ποὺ οὐσιαστικῶς κάνουν μόνον οἱ ἐν δυνάμει δολοφόνοι.
Δῆλα δὴ συζητᾶμε γιὰ ποινικὰ κολάσιμο πράξι…
Ἀλλὰ αὐτὸς γλύτωσε μὲ 500 εὐρόπουλα… Τὸ ζόμπι…

Ὅμως… Δὲν εἶναι μόνον τὸ πρόστιμο τοῦ Ψωμιάδου, ποὺ ἔρχεται, ἐν τελῶς εἰρωνικά, τώρα, μετὰ ἀπὸ τὴν αὐτοκατάργησίν τοῦ Λιάπη, νὰ μᾶς θυμίσῃ πὼς ὁ ψεύτης κι ὁ κλέφτης τὸν πρῶτο χρόνο χαίρονται…
Εἶναι καὶ κάτι ἄλλο…
Θυμᾶστε πού αὐτός ὁ κουδουνισμένος ἐλάμβανε, μέταξύ ἄλλων εἰσοδημάτων, καί ΕΚΑΣ; Θυμᾶστε πού συνάνθρωποί μας, μέ πραγματικά χρόνια ἐργασίας, δέν τό ἐδικαιοῦντο ἀλλά ὁ …ζόμπις τό τσιμποῦσε κανονικότατα γιά χρόνια;Οἱ ὑπὲρ ἄνω νόμου νομοθέτες.2

Πότε τιμωρήθηκε γιά αὐτό; Πότε ἐπέστρεψε τά χρήματα;Οἱ ὑπὲρ ἄνω νόμου νομοθέτες.3

Χμμμ…
Ἤ μήπως ξεχνᾶμε τά 148 ἐκατομμύρια πού βρέθηκαν σέ λογαριασμούς τοῦ ἐν λόγῳ ἀθλίου;
Τί θυμήθηκα τώρα;
Γιὰ νὰ πᾶμε λίγο πίσω… Τότε καλὲ ποὺ φανερώνονταν τὰ ἐκατομμύρια τοῦ Λιάπη, τὰ ὁποῖα τοῦ κληροδότησε, κατὰ πῶς ἰσχυρίστηκε, ὁ θεῖος του…

Οἱ ὑπὲρ ἄνω νόμου νομοθέτες.4

Εἶναι ὅμως μόνον τό ἠθικό μέρος πού μᾶς ἐνοχλεῖ; Ἤ εἶναι καί κάτι περισσότερο;

Πρῴην Ὑπουργὸς Μεταφορῶν …συνελήφθη γιὰ κυκλοφορία μὲ ΠΛΑΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ σὲ ἀνασφάλιστο ὄχημα!
Στὴν Ἑλλάδα ποὺ νομοθετοῦσαν καὶ ἀπεφάσιζαν γιὰ τὶς ζωὲς ἑνὸς λαοῦ τύποι σὰν τὸν Λιάπη, τὸν Τσοχατζόπουλο, τὸν Παπαντωνίου, τὸν Παπακωνσταντίνου, τὸν Χρυσοχοΐδη, τὸν Βουλγαράκη κλπ …πιστεύετε ὅτι κάτι ἔχει ἀλλάξει καὶ πλέον ἔμειναν οἱ τίμιοι στην κυβέρνηση;

Βέβαια εἶναι καὶ τὸ θέμα ὅτι εἶναι συγγενὴς τοῦ Καραμανλῆ καὶ οἱ ἐπικυρίαρχοι δὲν ξεχνοῦν.

«Σίγμα»

Κι αὐτό, ὅπως πρὸ ἀνέφερα, εἶναι τὸ φαίνεσθαι…
Τό «εἶναι» ὅμως; Αὐτό δέν μᾶς ἀπασχολεῖ;
Διότι πόσοι ἀπό τούς κουδουνισμένους συλλαμβάνονται ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ μέσα στήν βο(υ)λή;
Πόσοι ἀπό αὐτούς ἔχουν ξεκαθαρίσῃ τόν τρόπο κτήσεως τῶν περιουσιῶν τους;
Πόσοι ἀπό αὐτούς ἔχουν δώσῃ σαφεῖς ἐξηγήσεις γιά τό «Πόθεν ἔσχες» τους;
Πόσοι ἀπό αὐτούς ἔχουν κατ’ ἐξακολούθησιν καταπατήσῃ κάθε νόμο;

Ὅλοι…
Δυστυχῶς ὅλοι τους εἶναι συνεργοὶ στὸ αὐτὸ ἔγκλημα ποὺ λέγεται πλιάτσικο.
Ἄλλος περισσότερο, ὅταν συμμετέχῃ σὲ κυβερνήσεις, κι ἄλλος λιγότερο, ὅταν τὸ παίζει ἀντιπολιτευόμενος, ἔχουν λάβῃ μέρος στὸ πλιάτσικο καὶ πλουτίζουν εἰς βάρος μας, ἀθωώνοντας ἑαυτούς καὶ κυκλοφορῶντας ἀνάμεσά μας ὡς ἄσπιλοι κι ἀμόλυντοι.
Μόνον αὐτὸ τὸ αἶσχος τῆς βουλευτικῆς τους ἀσυλίας εἶναι ὑπὲρ ἀρκετὸ γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς σωτηρία γιὰ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει… Οὔτε μέλλον… Μόνον τέλος ὑπάρχει…

Ἄς μὴν στεκόμαστε λοιπὸν στὸ φαινόμενον Λιάπη. Εἶναι ἁπλῶς μία κορυφὴ τοῦ ἀποστήματος ποὺ ἔσκασε καὶ μᾶς γέμισε πύον.
Ὅλο αὐτὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα, μὲ ὅλους τοὺς μετέχοντες, ἀπὸ τὴν βάσιν ἔως τὴν κορυφήν, εἶναι ἕνα μεγάλο καὶ βρωμερὸ ἀπόστημα, ποὺ πρέπει νὰ ἀποκοπῇ, ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον τμῆμα τῆς κοινωνία μας, ἐὰν θέλουμε νὰ σώσουμε κάτι…
Καὶ θὰ ἀποκοπῇ, ὅλο, στὴν ὥρα του,  ἀλλὰ θέλει τὸν χρόνο του…

Ὅλη ἠ σαβούρα στὴν δική μας τὴν καμπούρα…
Γιὰ νὰ φτιάξουμε ὅμως Πατρίδα, ὅσο κι ἐὰν πονᾶ, πρέπει νὰ κόψουμε τὰ σάπια κομμάτια μας, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὰ τὰ σάπια κομμάτια εἴμαστε κι ἐμεῖς…
Ναί, πονᾶ… ἀλλὰ εἶναι Ἀνάγκη… Καὶ θὰ γίνῃ…
Διότι ἀνάγκα καὶ θεοὶ πείθονται…

Φιλονόη

Ἀπεικονίσεις ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.
φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)




Leave a Reply