Θά …«καθαρθῆ» πλήρως ἡ οἰκογένεια Παπανδρέου;

Ἐὰν καὶ ἡ μάργκαρετ μᾶς ἀφήσῃ χρόνους, ὁ «Γκίοργκο  καὶ τὰ ἀδέλφια του», ἄρα γέ θά πληρώσουν φόρο κληρονομίας  ἤ εἶναι συνδικαιοῦχοι στόν «μαῦρο» λογαριασμό μέ τά πεντακόσια (500) ἑκατομμύρια, τῆς «λίστας Λαγκᾶρντ;»

Συνέχεια

Γιατί μᾶς ἦλθε ὁ Ἐρντογάν;

Ἦλθε γιά ἀναθεωρήσεις συνθηκῶν; Ἤ μήπως μᾶς ἦλθε γιά κάτι ἄλλο;

Τὸ 2010 (22 Ὀκτωβρίου) ὁ τότε ἀ-GAP-ούλης τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων καὶ τότε (φερόμενος ὡς) πρωθυπουργὸς ὑπεδέχθη τὸν Ἐρντογὰν σὲ ἕνα πανηγυρικὸ σκηνικὸ ὑπερτονώσεως τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας. Αὐτῆς τῆς «ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας» μὲ τὶς κορῶνες της καὶ τὰ ἀνθελληνικὰ βραβεῖα Ἰπεκτσί, ποὺ ἔλαβαν κάθε λογῆς ὑπηρέτες της, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ μαννούλα τοῦ τότε ἀ-GAP-ούλη τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως, μανδὰμ μαργκερίτ, σὲ σχεδιασμοὺς καὶ κατευθύνσεις προερχόμενες ἐκ τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ. Συνέχεια

Ἰπεκτσί, ῥόταρυ, ΕΛΙΑΜΕΠ κι …«ἑλληνοτουρκική» φιλία!!!

Θεωρητικῶς, μόνον θεωρητικῶς, δὲν θὰ  μποροῦσε νὰ ὑπάρχῃ αὐτὴ ἡ «ἑλληνοτουρκική» φιλία, γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: διότι ὁ Τοῦρκος, ἀκόμη καὶ σήμερα ποὺ μιλᾶμε καὶ θεωρεῖται …πεπολιτισμένος, μᾶς θεωρεῖ χαμένη του ἀποικία. Ὅταν λοιπὸν κάποιος σὲ θεωρῇ ἐν δυνάμει δοῦλο του (βλέπε κι ἀμέτρητες ἐναέριες παραβιάσεις γιὰ παράδειγμα), φιλίες ὁποιουδήποτε εἴδους δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρξουν κατ’ οὐδέναν τρόπο. Ἐκτὸς ἐὰν τραβᾷ ἡ ὄρεξίς σου μερικὲς σφαγὲς ἀκόμη, γιὰ νὰ μάθῃς νὰ μὴν σηκώνῃς κεφάλι ὁριστικῶς καὶ τελεσιδίκως. Διότι ὅσο προσκυνᾷ κάποιος τὸν ἐν δυνάμει ἀφέντη, ἐθελοτυφλώντας κι ἐλπίζοντα στὸν μικρότερο δυνατὸ …πότον, τόσο πιὸ κοντὰ στὸ τέλος του ὁδηγεῖται. Οἱ προσκυνημένοι, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦσαν πάντα ἀναλώσιμοι. Κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ μία τέτοια φιλία, αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρεται σὲ ἰδίους τρόπους ἀντιμετωπίσεως, σὲ σεβασμὸ καὶ σὲ αὐτοσεβασμό. Κι ἐπεὶ δὴ ὅλα αὐτὰ μαζὺ δὲν ὑπάρχουν, παρὰ μόνον προσκυνημένοι καὶ πρόθυμοι πολιτικάντηδες, αὐτὸ τὸ ἀνέκδοτον παρακρύωσε. Ὄχι μόνον φιλία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ἔπρεπε καὶ νὰ στιγματίζονται ὅσοι τὴν προωθοῦν μά, κυρίως, νὰ στραβοκυττάζουμε ἀγριεμένα ὅποιον κι ὅ,τι πασχίζει νὰ μᾶς ἀλλοιώσῃ τὸ (λίγο) μυαλὸ ποὺ μᾶς ἀμέμεινε.

Ἐν τούτοις ὅμως τὸ παραμυθάκι καὶ διαφημίζεται καὶ ἀναπαράγεται καὶ προθεῖται κι ἂς εἶναι πλῆρες παρανοϊκότητος καὶ ἀσαφείας.
Εἴτε γιατὶ οἱ στοὲς αὐτὸ διετάχθησαν νὰ κάνουν…

Συνέχεια

Γιὰ τὰ γενέθλια τοῦ μΠατΣοΚ (α)

Μιᾶς καὶ θὰ ἑορτάσουμε…
…σᾶς ἀφιερώνω ἕνα ποιήμα μου…

«Τοῦ Γ.Α.Π. ἡ μάννα ἐκάθετο,
μὲς τὸ βαθὺ λιοπύρι,

κι ἐσκέπτετο στὰ φωνακτά:
«Τοῦ  ‘κανα τὸ χατῆρι…»

Τοῦ Papandreou τοῦ ἄχρηστου,
τοῦ γέννησα τὸν γιό του,
τοῦ ἔκανα ἕνα παιδί,
ποὺ  εἶναι ὅλο δικό του.

Τοῦ ἔβγαλα τὸν Giorgo μου,
τὸν μοσχοαναθρεμένο
μαά ποῦ νά ξέρω ἡ ἄμοιρη,
ὅτι θά ‘βγῆ σκασμένο;

Συνέχεια

Οἱ Μ.Κ.Ο. τῆς Μαργαρίτας.

Από το 2004, άρθρο της Λιάνας Κανέλλη, με τίτλο «Ὤ!!! Τὶ πλοῦτος μαμά!!!»,  που αποκάλυπτε, σε ανύποπτο χρόνο, τα τεράστια ποσά που κατέληγαν στα χέρια της Μαργαρίτας, μέσω μαιμουδίστικων ΜΚΟ, επιδοτούμενων από κρατικές εταιρείες καθώς και τις επενδυτικές της δραστηριότητες. Συνέχεια

Τό ΣΔΟΕ σχετίζει τήν Μ. Παπανδρέου μέ τόν λογαριασμό μαμούθ τῆς λίστας

Επιμένει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος να εμπλέκει την μητέρα του πρώην πρωθυπουργού στην υπόθεση

«Πονεκέφαλος» και ανησυχία επικρατεί στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής, με την επιμονή του ΣΔΟΕ να σχετίζει την μητέρα του πρώην πρωθυπουργού, Μαργαρίτα Παπανδρέου, στην πολύκροτη υπόθεση της «Λίστας Λαγκάρντ».

Πιο συγκεκριμένα ο προϊστάμενος  του ΣΔΟΕ επανέλαβε ενώπιον των μελών της επιτροπής, όσα είχε αναφέρει και στους οικονομικούς εισαγγελείς. Συνέχεια