Θά …«καθαρθῆ» πλήρως ἡ οἰκογένεια Παπανδρέου;

Ἐὰν καὶ ἡ μάργκαρετ μᾶς ἀφήσῃ χρόνους, ὁ «Γκίοργκο  καὶ τὰ ἀδέλφια του», ἄρα γέ θά πληρώσουν φόρο κληρονομίας  ἤ εἶναι συνδικαιοῦχοι στόν «μαῦρο» λογαριασμό μέ τά πεντακόσια (500) ἑκατομμύρια, τῆς «λίστας Λαγκᾶρντ;»

πηγὴ

Νὰ ἐπισημάνω ὅτι ὁ «συνδικαιοῦχος» εἶναι καὶ «συνένοχος»…
Καί, ἐπίσης, πὼς ὑπάρχει νομικὸ προηγούμενον, ποὺ ᾡδήγησε στὴν φυλάκιση τῆς συζύγου τοῦ Τσοχατζοπούλου…

Γιατί ὁ ΓΑΠ πρέπει νά λατρεύῃ τόν Κασιδιάρη;

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Δ. Ἀλβανό:

Ὁ ΓΑΠ καὶ ἡ μητέρα τοῦ ἔχασαν καὶ τὸ Ἐφετεῖο στὴν ἀγωγὴ ποὺ ἤσκησαν κατὰ τοῦ Φαλτσιανί.

Δὲν θὰ μπῶ στὴν οὐσία τῆς ὑποθέσεως. Ἡ Δικαιοσύνη συχνὰ κάνει λάθη.
Ἡ ἀπορία μου εἶναι ἄλλη. Τί δουλειά ἔκανε ἡ Μάργκαρετ καί ἔκανε κομπόδεμα 500 ἑκατομμυρίων εὐρῶ;
Ἀνεκάλυψε τὸ φάρμακο τοῦ καρκίνου; Ἐσχεδίασε τὸ F35; Ἐθεράπευσε τήν φαλάκρα;
Ἐκτὸς ἀπὸ σύζυγος τοῦ Ἀνδρέα, ποιά ἦταν ἡ ἐνασχόλησις πού τῆς ἔφερε τέτοια κέρδη;
Τί κάνουμε λάθος ὅλοι ἐμεῖς;

Ἡ μεγαλυτέρα ἐκδούλευσις ποὺ ἔκανε ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ στὴν οἰκογένεια Παπανδρέου ἦταν ὅταν ὁ (ἰσραηλινῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ «Ἕλλην») διαχείριστης τοῦ λογαριασμοῦ τῆς Μαργκαρετ, ἐδήλωσε:

«Ἀρνοῦμαι νὰ παραστῶ, ἀπολογούμενος, σὲ συνεδρίαση ὁμάδος κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου μίας Βουλῆς στὴν ὁποία συμμετέχουν «Ἀρνητὲς τοῦ Ὁλοκαυτώματος».»

Καὶ τοῦ ἀπήντησαν:

«”Ο, τί πῇς, παλληκάρι μου! Μαζύ σου!»

Χοϊδᾶς Διονύσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 179 times, 1 visits today)
Leave a Reply