Θά …«καθαρθῆ» πλήρως ἡ οἰκογένεια Παπανδρέου;

Ἐὰν καὶ ἡ μάργκαρετ μᾶς ἀφήσῃ χρόνους, ὁ «Γκίοργκο  καὶ τὰ ἀδέλφια του», ἄρα γέ θά πληρώσουν φόρο κληρονομίας  ἤ εἶναι συνδικαιοῦχοι στόν «μαῦρο» λογαριασμό μέ τά πεντακόσια (500) ἑκατομμύρια, τῆς «λίστας Λαγκᾶρντ;»

πηγὴ

Νὰ ἐπισημάνω ὅτι ὁ «συνδικαιοῦχος» εἶναι καὶ «συνένοχος»…
Καί, ἐπίσης, πὼς ὑπάρχει νομικὸ προηγούμενον, ποὺ ᾡδήγησε στὴν φυλάκιση τῆς συζύγου τοῦ Τσοχατζοπούλου…

Γιατί ὁ ΓΑΠ πρέπει νά λατρεύῃ τόν Κασιδιάρη;

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Δ. Ἀλβανό:

Ὁ ΓΑΠ καὶ ἡ μητέρα τοῦ ἔχασαν καὶ τὸ Ἐφετεῖο στὴν ἀγωγὴ ποὺ ἤσκησαν κατὰ τοῦ Φαλτσιανί.

Δὲν θὰ μπῶ στὴν οὐσία τῆς ὑποθέσεως. Ἡ Δικαιοσύνη συχνὰ κάνει λάθη.
Ἡ ἀπορία μου εἶναι ἄλλη. Τί δουλειά ἔκανε ἡ Μάργκαρετ καί ἔκανε κομπόδεμα 500 ἑκατομμυρίων εὐρῶ;
Ἀνεκάλυψε τὸ φάρμακο τοῦ καρκίνου; Ἐσχεδίασε τὸ F35; Ἐθεράπευσε τήν φαλάκρα;
Ἐκτὸς ἀπὸ σύζυγος τοῦ Ἀνδρέα, ποιά ἦταν ἡ ἐνασχόλησις πού τῆς ἔφερε τέτοια κέρδη;
Τί κάνουμε λάθος ὅλοι ἐμεῖς;

Ἡ μεγαλυτέρα ἐκδούλευσις ποὺ ἔκανε ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ στὴν οἰκογένεια Παπανδρέου ἦταν ὅταν ὁ (ἰσραηλινῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ «Ἕλλην») διαχείριστης τοῦ λογαριασμοῦ τῆς Μαργκαρετ, ἐδήλωσε:

«Ἀρνοῦμαι νὰ παραστῶ, ἀπολογούμενος, σὲ συνεδρίαση ὁμάδος κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου μίας Βουλῆς στὴν ὁποία συμμετέχουν «Ἀρνητὲς τοῦ Ὁλοκαυτώματος».»

Καὶ τοῦ ἀπήντησαν:

«”Ο, τί πῇς, παλληκάρι μου! Μαζύ σου!»

Χοϊδᾶς Διονύσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply