Ἱστορικὲς λοβοτομὲς

Θά ἔπρεπε νὰ θυμώμαστε ὅλοι, πὼς ὅταν ἦλθε στήν ἐξουσία, τὸ 1981, τὶ ΠΑΣΟΚ, (ἐπειδὴ ἤμασταν καὶ τότε ἀφελεῖς καὶ εὔπιστοι ψηφοφόροι) ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, ἔσπευσε νὰ ἀναλάβῃ, πέραν τῆς πρωθυπουργίας καὶ τό ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἔκανε δύο πρῶτες κινήσεις, χωρὶς καμμία καθυστέρησι. (Ἔγραφαν τότε σκωπτικά, ὅτι τὸ «πῆρε» τὸ ὑπουργεῖο, γιὰ νὰ κάνῃ τελικῶς τὴν θητεία του, ἀφοῦ τὴν εἶχε κοπανήση τὸ 1939 στὶς ΗΠΑ, ὅπου ὑπηρέτησε, ὡς βοηθητικὸς νοσοκόμος στὸ Ἀμερικανικό Ναυτικό, λόγῳ μυωπίας, στρώνοντας σεντόνια καὶ ἀλλάζοντας… «πάπιες»!)

Ἔδωσε λοιπὸν ἐντολή, λὲς καί ἦταν ἡ φοβερὴ προτεραιότης στὰ θέματα Ἀμύνης τῆς χώρας, νὰ ἀφαιρεθῇ ἄμεσα ἀπὸ τὴν χήρα τοῦ Στρατάρχου καὶ πρώην πρωθυπουργοῦ Ἀλεξάνδρου Παπάγου, ἕνα κρατικὸ μικρὸ «FIAT 127», ποὺ τῆς εἶχε παραχωρηθῆ γιὰ νὰ μετακινεῖται… Ἄλλως τε, πάντα ἐφημίζετο ὁ Ἀνδρέας γιὰ τὴν «γενναιότητά» του καὶ μάλιστα ἀπέναντι σὲ μία ὑπέργηρο χήρα, ποὺ δὲν «διέφυγε» στὸ έξωτερικό κατὰ τὴν κατοχή, (ὅπως ἐκεῖνος, ἐλέῳ γνωριμιῶν τῆς ἠθοποιοῦ Κυβέλης μὲ τὸ καθεστὼς τῆς 4ης Αὐγούστου), ἀλλὰ παρέμεινε ἐδῶ, περνῶντας μύρια ὅσα ἀπὸ τοὺς Ναζί. (Ἄς προσέξουμε ἐδῶ, ὅτι ὁ Παπάγος δὲν τὴν «ἔκανε» στὴν Αἴγυπτο μὲ τὴν κυβέρνησι, ἀλλὰ παρέμεινε στὴν Ἀθήνα, συνελήφθη καὶ ἐστάλη «δεμένος» στὴν Γερμανία, ἀπ᾿ ὅπου ἐγύρισε τό 1945 σκελετωμένος καὶ ἀγνώριστος!)

Ἡ ἐπομένη κίνησις, ἦταν νὰ δοθῇ αὐστηρὰ ἐντολή, νὰ «μαζευθοῦν» ἀπὸ τὶς βιβλιοθῆκες τοῦ Στρατοῦ, εἴτε σέ ἐπιτελεῖα, εἴτε σέ μονάδες, εἴτε σἐ ἀποθῆκες, ὅλες οἱ πολὺ ἀξιόλογες ἐκδόσεις, τῆς Διευθύνσεως Ἱστορίας Στρατοῦ, τοῦ ΓΕΣ, ποὺ σὲ διαφόρους περιόδους καὶ τεῦχη, ἐξέθεταν ἀνεπανόρθωτα τὰ ἀπερίγραπτα καὶ ἀπάνθρωπα ἐγκλήματα τοῦ ΚΚΕ, εἰς βάρος τῶν ἁπλῶν πολιτῶν καὶ ἀγροτῶν, ἀπὸ τὴν «ἀντίστασι» ποὺ δῆθεν ἔκανε, ἀλλὰ καὶ εἰς βάρος τῆς χώρας, ἀφοῦ εἰσέπραττε τεράστια ποσὰ σὲ χρυσὲς λίρες, ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ ἀεροπορία, ἀποθηκεύοντάς τες, γιὰ τὴν μελλοντικὴ καλοπέρασι, ὅσων καπεταναίων ἐπέζησαν, κατόπιν καὶ ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὸ παραπέτασμα! Ἡ ἱστορικὴ «λοβοτομὴ» τῶν Ἑλλήνων, (μὴ τυχὸν μάθουμε τὶς «ἀνδραγαθίες» τῶν κατσαπλιάδων τοῦ ΚΚΕ) ἦταν σίγουρα, ἕνα βασικό ἀπὸ τὰ πολλὰ καταχθόνια εἰσαγόμενα (…) σχέδια, ποὺ ἔφερε σὲ πέρας, ὁ Ἀνδρεάς Παπανδρέου, ἀφήνοντας (λόγῳ τῆς παροιμιώδους ἐπιπολαιότητός μας) τήν συνέχεια στὸν υἱόν του!

Ἑλλὰς καὶ Γεωπολιτικὴ

(Visited 1,034 times, 1 visits today)
Leave a Reply