Τώρα ξεκίνησαν οἱ παρακολουθήσεις;

Μὲ ἀφορμὴ τὴν δήλωση Γεροβασίλη….

Πρὸ φέησμπουκ, στὴν δεκαετία τοῦ ’90, ὅταν δούλευα στὸ ἀνατολικὸ Βερολίνο, δύο περιστατικά:

Τὸ πρῶτο μου τὸ διηγήθη κάποιος ἐργαζόμενος ἀνατολικογερμανός. Μοῦ ἔλεγε λοιπὸν ὅτι τὰ πρῶτα χρόνια της ἑνώσεως ἔπαιρνε ταμεῖο ἀνεργίας καὶ δούλευε «μαῦρα» σὲ κάποιον ὑπεργολάβο. Συνέχεια

Ποιός …ἠλίθιος θά ἐπαναστατοῦσε χρησιμοποιῶντας τά κοινωνικά δίκτυα;

Ἤ, ἔστᾦ, μέσῳ τοῦ διαδικτύου;

Ὅταν ἐδῶ καὶ χρόνια γνωρίζουμε πὼς παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸν …ἱδρῶτα μας, θὰ πρέπη νὰ εἴμαστε ἐξαιρετικὰ ἀνόητοι γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ δικά τους μέσα (βλέπε καὶ διαδίκτυον) γιὰ νὰ ὀργανώσουμε μίαν, ἂς ποῦμε, ἐπανάστασιν. Αὐτὰ οὔτε μικρά, πολὺ μικρά, παιδιὰ τὰ διανοοῦνται, πολλῶ δὲ μᾶλλον ἀποφασισμένοι ἐπαναστάτες.  Συνέχεια

Γιατί ἔνοιωθες ἀσφαλής Πατριώτη;

Συνέχεια

Δίχως διαδίκτυον πῶς θά ζήσουμε;

4,425 Δορυφόρους Wi-Fi γρήγορου ἴντερνετ θὰ θέσουν σὲ τροχιά…

Διαδίκτυον (ἴντερνετ) παντοῦ!!! 

Αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω καιρό, ἔρχονται!!! 

Ὅποιος ἢ ὄποια νομίζει ὅτι ὁ Ἧλον Μᾶσκ εἶναι «αὐτοδημιούργητος» ἐπιχειρηματίας… «κοιμᾶται»  ὕπνον βαθύ… 

Συνέχεια

Ψαχουλεύει ἡ Microsoft τούς ὑπολογιστές μας;

Πῶς «ψαχουλεύει» ἡ «μαμά» Microsoft τόν σκληρό δίσκο τοῦ ὑπολογιστοῦ σου;

Καὶ ξαφνικὰ ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι τὸ PC (ἣ τὸ λᾶπ-τὸπ κλπ) «σέρνεται», ἐκεῖ ποὺ μέχρι πρὸ ὁλίγου δούλευε κανονικὰ ἢ «πήγαινε σφαίρα»…

Καὶ ὅταν λέμε «σέρνεται» ἐννοοῦμε ὅτι ἀκόμη καὶ μία ἁπλῆ φωτογραφία νὰ προσπαθήσῃς νὰ ἀνοίξῃς, στὴν «ἐπιφάνεια ἐργασίας», αἰσθάνεσαι πὼς πρέπει νὰ κάνῃ «αἴτηση»…
Κατάστασις «χελῶνος»!!!
Συνέχεια

Φακελλώματα τῆς ΕΥΠ στά χέρια τοῦ …Soro-Indymedia;

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ…

Νεο-«σωτῆρες» ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ …ΕΛΙΑΜΕΠ!!!

Τὸ Indymedia… Συνέχεια