Ὥρα Ἀναστάσεως ἤ Ἐπαναστάσεως; (ἀναδημοσίευσις)

Ἕνα παλαιότερον κείμενον, ποὺ πιστεύω πὼς πρέπει συχνὰ πυκνὰ νὰ ἐπαναφέρω, διότι μᾶς δίδει ἀφορμὴ γιὰ ἐπὶ πλέον ἔρευνα καὶ προβληματισμούς.
Δὲν θέλω νὰ χαλάσω τὸ ἑορταστικὸ τῶν ἡμερῶν κλίμα καὶ πρὸς τοῦτο δὲν θὰ ὑπάρξουν περισσότερα σχόλια.
Μόνον ὑπενθύμισις… ἡμέρες ποὺ εἶναι… Συνέχεια

Πρωτοκαθεδρία στήν ῥωσσική ἐκκλησία;

Τὸ παρακάτω κείμενον ἐξεκίνησε νὰ γράφεται στὶς 29 Μαΐου 2016 καὶ ἦταν ἕτοιμον πρὸς δημοσιέυσιν στὶς 3 Ἰουνίου 2016, μὲ πάρα πολλὰ στοιχεία, ποὺ θὰ ἀνεδείκνυαν, μέσῳ πολλῶν ἐρευνῶν τῆς σελίδος μας – κι ὄχι μόνον, μὲ ὅλα τὰ γνωστὰ (ἐπισήμως πάντα) παρασκήνια, πὼς κάτι σημαντικὸ ἔτρεξε στὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἐν τούτοις, γιὰ λόγους τῆς τότε ἐπικαιρότητος, ἔμεινε στὰ πρόχειρα τῆς σελίδος.
Σήμερα σᾶς τὸ παρουσιάζω, ὄχι τόσο γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὰ ὅσα τότε γεγονότα πρό- λείαιναν τὰ σημερινά, ὅσο διότι πιστεύω πὼς ἀκόμη δὲν ἔχουμε δῆ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχουν συμφωνηθῆ (καὶ) στὸ Ὅρος ἐκείνην τὴν περίοδο.
Ποιές ἦσαν αὐτές οἱ συμφωνίες;
Λίγη προσεκτικὴ παρατήρησις θὰ μᾶς τὶς ἀναδείξῃ.
Γιὰ τὴν ὥρα σᾶς ἀφήνω μὲ τὶς τότε σκέψεις καὶ σημειώσεις.
Συνέχεια

Ἐὰν ἐπαναστατούσαμε γιατί πεινάσαμε, τότε καλὰ θὰ παθαίναμε ἐὰν χανόμασταν…

Βαρὺ αὐτὸ ποὺ γράφω, ἀλλὰ ἀληθές.
Οἱ Ἕλληνες, πάντα, μέσα σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς γνωστῆς (κι ἀγνώστου) ἱστορίας των, πτωχοὶ ἦσαν. Πάμπτωχοι. Κι ὅμως… Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ἐμεγαλούργησαν, ἀλλὰ καὶ θὰ μεγαλουργήσουν στὸ μέλλον, δὲν ἦταν ὁ πλοῦτος ἢ ἡ τεχνολογία ἢ ἡ εὐμάρεια. Αὐτὰ ἦσαν πάντα καὶ  ἐπουσιώδη καὶ ἀνούσια.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἄλλη. Οἱ μεγάλες πράξεις δὲν προκύπτουν ἀπὸ …νταβατζῆδες ἀλλὰ ἀπὸ Ἐλευθέρους.
Οἱ Μεγάλοι Ἕλληνες δὲν προέκυψαν ἀπὸ …χορηγούς. Ἦταν τὸ περὶ Ἐλευθερίας (δι)-αἴσθημά των ποὺ τοὺς ᾡδήγησε στὸ νὰ γίνουν μεγάλοι.
Συνέχεια

Ἡ ὄψις τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους εἶναι ἴδια;

Ἔλεγε λοιπὸν κάποιος ὅτι «ἡ ὄψις τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους εἶναι ἰδία», παρουσιάζοντας αὐτὴν τὴν ἐπεικόνισιν:

Καὶ θὰ συμφωνήσω ἀπολύτως. Πάντα ἡ ὄψις τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους εἶναι αἰσχρή, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἱερατείου ποὺ τὴν προωθεῖ καὶ τὴν ἐκφράζει.
Ὅμως… Τὸ σχόλιόν του, γενικῶς,περιεστρέφετο γύρω ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ φανατισμὸ τῶν Ταλιμπαν(έζων), ποὺ σφάζουν κάθε ἀλλόθρησκο (λέμε τώρα), ἐκφράζοντας τὸ μέγιστον τῶν ἐκφράσεων μίσους στὴν ἐποχή μας. Ὅμως παραλλήλως αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα ἔτυχαν συγκρίσεως μὲ τὸν σχολιασμὸ τοῦ μητροπολίτου Γόρτυνος.  Συγκρίνονται ὅμως αὐτά;

Χμμμμ….  Ἀλήθεια; πῶς εἶναι δυνατόν νά συγκρίνουμε τομάτες μέ …πορτοκάλια; Μποροῦμε; Ἤ ὅχι; Συνέχεια

Ὑπουργὸς τοῦ Ἐτσεβὶτ ὡς σύμβουλος τοῦ …ΕΛΙΑΜΕΠ!!!

Ὁ Ὑπουργὸς τοῦ Ἐτσεβίτ, ποὺ κατέλαβε τὴν Κύπρο, σύμβουλος στὸ ΕΛΙΑΜΕΠ ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια!!!

Ἀπίστευτες καταστάσεις μόνο στὸ Ἑλλάντα! Συνέχεια

Ὑπὸ τὸ μένος τῶν …«ἀνθρωπιζτῶν» τώρα ἡ Μυτιλήνη!!!

Πληροφορία: Ἀλληλέγγυοι, ποὺ ξεκίνησαν πορεία, αὐτὴν τὴν στιγμὴ (μεσάνυκτα) εὐρίσκονται στὴν προκυμαία. Εἶναι γύρω στὰ 150 ἄτομα καὶ κρατοῦν στειλιάρια στὰ χέρια τους.
Ἐμπρὸς πηγαίνει τὸ περιπολικὸ καὶ πίσω τους μία διμοιρία τῶν ΜΑΤ.
Ἄγνωστος ἡ κατεύθυνσίς τους…

Μυτιλήνη ὥρα 00.30 (5 Φεβρουαρίου 2020)


Ὁμάδες ἀναρχικῶν καὶ μελῶν ΜΚΟ προσεπάθησαν νὰ κάνουν πορεία πρὸς τὴν πλατεία Σαπφοῦς, ἐνᾦ ἡ ἀστυνομία προσεπάθησε νὰ τοὺς ἐμποδίσῃ.
Τελικῶς ἡ ἀστυνομία ἄφησε τοὺς συγκεντρωμένους ἀναρχικοὺς (μὲ στειλιάρια) καὶ μέλη ΜΚΟ νὰ πραγματοποιήσουν πορεία ἀπὸ τὴν παλαιὰ ἀγορὰ πρὸς τὴν πλατεία Σαπφοῦς.
Συνέχεια