«Ἡ σημαία ἐδῶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ὑποσταλῇ».

«Ἡ σημαία ἐδῶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ὑποσταλῇ».

Ὑπολοχαγὸς τῶν Καταδρομῶν, μητέρα ἐνὸς μικροῦ παιδιοῦ 2,5 ἐτῶν, ὑπηρετεῖ στὴν Στρογγύλη, μὲ τὸν σύζυγό της στρατιωτικὸ νὰ ὑπηρετῇ κι αὐτὸς σὲ νησί. Συνέχεια

Οἱ φαντάροι τῆς Στρογγύλης ποῦ πῆγαν;

Οἱ φαντάροι τῆς Στρογγύλης ποῦ πῆγαν;9Μεγάλη ἀναστάτωσις ἔχει γίνῃ τὶς τελευταῖες ἡμέρες, μὲ τὸ ζήτημα τῆς νήσου Στρογγύλης.
Ἐκεῖ λοιπὸν ὑπῆρχε ἕνα ἄγημα ἑπτὰ στρατιωτῶν, ποὺ μετὰ ἀπὸ ἀπόφασι τοῦ Μπένυ πᾶνε, μᾶς τελείωσαν… Ἀπεσύρθησαν.
Ὅλοι λοιπὸν ἀπασχολοῦνται μὲ τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ἀληθὲς τὸ ὅ,τι ἡ νῆσος Στρογγύλη χάνει τὴν ΑΟΖ της καὶ δὲν εἶδα κάποιον, οὔτε κἄν τὸν κύριο Ἰγνατίου, ποὺ σαφῶς κατέχει περισσότερα ἀπὸ ἐμᾶς, ἐπὶ τοῦ ζητήματος, νὰ θίγουν τὸ θέμα τῶν φαντάρων.

Ἔφυγαν λοιπόν οἱ στρατιῶτες μας ἀπό τήν νῆσο Στρογγύλη; Ναί ἤ ὄχι; Συνέχεια

Μετονομάζοντας νησιά μας σὲ «προστατευόμενες ζῶνες» ἀκυρώνουν τὴν ΑΟΖ τους.

Τὸ ζήτημα τῆς οἰκονομικῆς ζώνης καὶ κατ’  ἐπέκτασιν τῆς ΑΟΖ, ποὺ μᾶς ἀφορᾶ, εἶναι μία πολὺ σκοτεινὴ ὑπόθεσις, ποὺ ὅμως πολλοὶ πασκίζουν νὰ μᾶς ἀποκρύψουν, ἤ ἀκόμη καὶ νὰ μᾶς μπερδεύσουν.
Ἐδιάβαζα προσφάτως ἄρθρον τοῦ Μιχάλη Ἰγνατίου, γιὰ τὸ θέμα τῆς Στρογγύλης (τὸ ἔχει παρουσιάσῃ ἐπίσης ὁ Μινώταυρος ἐδῶ στὸ δικό μας ἱστολόγιον) ποὺ πραγματεύεται τὴν …ἐθνικὴ συνείδησι τῶν κρατούντων καὶ εἰδικῶς τοῦ Σαμαρᾶ καὶ τῆς κυβερνήσεῶς του. Δείχνει ἀληθοφανές, ἀλλὰ δυστυχῶς, γιὰ τὴν πραγματικότητα, ἐντὸς τῆς ὁποίας διαβιοῦμε, δὲν εἶναι κι ἀληθές.  Ποῦ τό βασίζω;
Σὲ πολλὲς πληροφορίες. Μία εἶναι αὐτή:

Έχουν βάλει νησιά στο Νatura 2000 για να μην έχουν οικονομική ζωή και ΑΟΖ Συνέχεια

Παραπληροφόρησις, Στρογγυλή, ΑΟΖ καί ἀρχιπέλαγος

Ἀρκετά πιά μέ τήν παραπληροφόρησι………
Ἐπειδή ἔχει βουίξει τό διαδίκτυο γιά τήν de facto κατάργησι τῆς ΑΟΖ ἀπό Ἑλληνικῆς πλευρᾶς, νά βάλουμε τά πράγματα στήν θέσι τους.
Ἄρθρον, ποὺ …«καίει», τοῦ Μιχάλη Ἰγνατίου γιὰ τὸ θέμα:

Από το πουθενά, ένα μικρό νησάκι του Αιγαίου, η Στρογγύλη που βρίσκεται δίπλα από το Καστελόριζο, τις τελευταίες ημέρες πρωταγωνιστεί στο θέμα της ΑΟΖ, γιατί το νησί αυτό ανακηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αμέσως άρχισαν οι αναλύσεις των «άσχετων ειδικών» στο Δίκαιο της Θάλασσας οι οποίοι μιλούσαν για προδοσία της ελληνικής κυβέρνησης διότι με αυτή την απόφαση η Στρογγύλη έπαυσε να έχει οικονομική ζωή και να θεωρείται κατοικήσιμη, άρα δεν διαθέτει ούτε ΑΟΖ ούτε υφαλοκρηπίδα.

Η προδοσία έγκειται, κατ’ αυτούς, στο γεγονός ότι Συνέχεια

Μποροῦμε πράγματι νὰ ἤμαστε ἐνεργειακὰ ἀνεξάρτητοι.

Ἔχουμε ξανὰ ἀναφερθῇ ἀπὸ τὸ ἱστολόγιόν μας στὴν ἐνέργεια τῶν κυμάτων, κι ὄχι μόνον.
Τὸ ζήτημα ὅμως καθίσταται πλέον ἰδιαιτέρως σημαντικό, ἐφ΄ ὅσον ἀφ΄ ἑνὸς τὰ νησιά μας ἔχουν θέμα ἐνεργεικὸ κι ἀφ΄ ἑτέρου ὅταν ὅλα αὐτὰ σχετίζονται μὲ τὴν ὑπόστασι τῆς χώρας στὰ διεθνῆ δρώμενα. Συνέχεια

Καὶ μὲ τόσον ὀρυμαγδὸ χάσαμε καὶ τὴν ΑΟΖ τῆς Στρογγύλης.

Ἀπὸ τὴν μία οἱ ῥεπουσ-τ-ιές, ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ δολοφονίες, ἀπὸ τὴν παράλλη οἱ καταστροφὲς τῶν ὅσων ἀπέμειναν ἀπὸ τὴν ἐπιδρομὴ τῆς τρόικα καὶ τῶν τοκογλυφῶν, φέρνουν συσκότισι κι ὁ Μπενοβούβαλος ἁρμενίζει. Ξέρετε. αὐτὸς ποὺ μαγείρεψε τὸ ἔλλειμμα γιὰ νὰ μᾶς στείλουν στὸ ΔΝΤ… Ξέρετε, αὐτὸς ποὺ μαγείρεψε τὰ κουκιὰ γιὰ νὰ βρεθοῦν περισσότεροι ἀπὸ 180 βο(υ)λευτὲς καὶ νὰ ξεπουλήσουν τὴν χώρα ὅλοι μαζύ… Ξέρετε, αὐτὸς ποὺ μαγείρεψε ὅλους τοὺς νόμους τοῦ Συντάγματος, πρὸ κειμένου νὰ κάνῃ τὸ Σύνταγμα νὰ φαίνεται …ἀντισυνταγματικό… Συνέχεια