«Ἡ σημαία ἐδῶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ὑποσταλῇ».

«Ἡ σημαία ἐδῶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ  ὑποσταλῇ».«Ἡ σημαία ἐδῶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ὑποσταλῇ».

Ὑπολοχαγὸς τῶν Καταδρομῶν, μητέρα ἐνὸς μικροῦ παιδιοῦ 2,5 ἐτῶν, ὑπηρετεῖ στὴν Στρογγύλη, μὲ τὸν σύζυγό της στρατιωτικὸ νὰ ὑπηρετῇ κι αὐτὸς σὲ νησί.

Μόνον σ’ αὐτὴν τὴν Ὑπολοχαγὸ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη, ἡ ὁποία διαθέτει περισσότερο …ἀνδρισμὸ ἀπὸ ὅλους μαζὶ τοὺς ἀλῆτες – προδότες – πολιτικοὺς τῶν τελευταίων 40 ἐτῶν!

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply