Σωθήκαμε ἀπὸ τὸν ναζισμὸ ὅμως…

Σωθήκαμε ἀπὸ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ ὅμως...Σὰν σήμερα ἔγινε ἡ ἀπόβαση στὴν Νορμανδία.

Σωθήκαμε ἀπὸ τὸν ναζισμὸ καὶ οἱ ΗΠΑ ἐπέβαλαν τὸν σοσιαλισμὸ στὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ τὴν σώσουν ἀπὸ τὸν…. σοσιαλισμό.

Σήμερα ἡ Εὐρώπη, πληρώνει ἀκριβὰ τὸν σοσιαλισμὸ καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ἠθικὸ δίδαγμα τῆς ἀποβάσεως στὴν Νορμανδία.
Ἀπὸ τὰ σκατὰ τοῦ ναζισμοῦ, στὰ σκατὰ τοῦ σοσιαλισμοῦ. Συνέχεια

Ὅταν ὁ Βορίδης ἦταν …«ψεκασμένος»!!!

Ὅταν ὁ Βορίδης ἦταν ...«ψεκασμένος»!!!Παλαιότερη ἐπερώτηση στὴν βουλή, τοῦ σημερινοῦ ὑπουργοῦ ὑγείας. 

Δύο πράγματα μπορεὶ να συμβαίνουν. Συνέχεια

Τί εἶναι ἡ πολιτική;

Αὐτὸς τοὐλάχισον εἶχει ΦΙΛΟΤΙΜΟ!!!!

Αὐτὸς τοὐλάχισον εἶχει ΦΙΛΟΤΙΜΟ!!!!

Τὶ εἶναι ἡ πολιτική:
Τὴν στιγμὴ αὐτή, ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ψάχνεται νὰ καταλάβῃ ποιὸς θὰ τοὺς βλάψη λιγότερο.
Οἱ ἀρχηγοὶ τῶν κομμάτων, «ψάχνονται» γιὰ τὸ  ποιὸς θὰ «ὠφελήση»  τοὺς Ἕλληνες περισσότερο. Συνέχεια

Πρέπει νὰ παταχθῇ ἡ φοροδιαφυγή!!!

Ἐν τῷ μεταξύ, ὅλοι μιλοῦν γιὰ τοὺς ὑψηλοὺς φόρους ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἀμέση ἐπαφὴ μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ ταμεῖο τῶν ἐπαγγελματιών-βιοτεχνών-αὐτοαπασχολουμένων-ἐμπόρων, ἴσως παραλείπουν κάτι θεμελιῶδες.
500 εὔρω τὸν μῆνα κοστίζει τὸ ΤΕΒΕ.
Ἔχει διανοηθεῖ κάποιος, τὶ σημαίνει αὐτὸ για ἔναν ἐπαγγελματία; Συνέχεια

Ἐλλείμματα καὶ πλεονάσματα.

Ἐλλείμματα καὶ πλεονάσματα.Σαμαρᾶς:
«Μὲ τὰ πλεονάσματα ποὺ βγάζει πλέον ἡ χώρα μας, μποροῦμε νὰ κάνουμε κοινωνικὴ πολιτική.»

Προσέξτε πῶς μετατράπηκε ἕνα «πλεόνασμα» σὲ «πλεονάσματα». Συνέχεια

Διότι κάποιοι …«ἀρσενικοί» φοροῦν φουστάνια!!!

Διότι κάποιοι ...«ἀρσενικοί» φοροῦν φουστάνια!!!
Ἀνάμεσα σὲ τόσους δημάρχους ποὺ ἐξελέγησαν, μόνον ὁ Ψινάκης τόλμησε νὰ πῇ τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.
Τὶ εἶπε ὁ τεράστιος Ψινάκης;
«Κύριες καὶ κύριοι, ἐγὼ ἀρνοῦμαι νὰ φορτώσῳ τὰ ἐλλείμματα τοῦ δήμου στοὺς Ἕλληνες φορολογουμένους»!!! Συνέχεια