Τί εἶναι ἡ πολιτική;

Αὐτὸς τοὐλάχισον εἶχει ΦΙΛΟΤΙΜΟ!!!!

Αὐτὸς τοὐλάχισον εἶχει ΦΙΛΟΤΙΜΟ!!!!

Τὶ εἶναι ἡ πολιτική:
Τὴν στιγμὴ αὐτή, ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ψάχνεται νὰ καταλάβῃ ποιὸς θὰ τοὺς βλάψη λιγότερο.
Οἱ ἀρχηγοὶ τῶν κομμάτων, «ψάχνονται» γιὰ τὸ  ποιὸς θὰ «ὠφελήση»  τοὺς Ἕλληνες περισσότερο.

Συμπέρασμα.
Πολιτικὴ εἶναι ἡ τέχνη τῆς ἐξαπατήσεως.
Τοῦ να παρουσιάζεται δηλαδὴ ὁ κόσμος ἀνάποδα κυριολεκτικά.

Συνεκτικὸς Ἱστὸς

φωτογραφία

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply