Σωθήκαμε ἀπὸ τὸν ναζισμὸ ὅμως…

Σωθήκαμε ἀπὸ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ ὅμως...Σὰν σήμερα ἔγινε ἡ ἀπόβαση στὴν Νορμανδία.

Σωθήκαμε ἀπὸ τὸν ναζισμὸ καὶ οἱ ΗΠΑ ἐπέβαλαν τὸν σοσιαλισμὸ στὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ τὴν σώσουν ἀπὸ τὸν…. σοσιαλισμό.

Σήμερα ἡ Εὐρώπη, πληρώνει ἀκριβὰ τὸν σοσιαλισμὸ καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ἠθικὸ δίδαγμα τῆς ἀποβάσεως στὴν Νορμανδία.
Ἀπὸ τὰ σκατὰ τοῦ ναζισμοῦ, στὰ σκατὰ τοῦ σοσιαλισμοῦ.

Περαστικά!!!

Συνεκτικὸς Ἱστός

φωτογραφία

(Visited 76 times, 1 visits today)
One thought on “Σωθήκαμε ἀπὸ τὸν ναζισμὸ ὅμως…

Leave a Reply