Φθάνει τὸ τέλος τῶν σημερινῶν πολιτικῶν…

Νόμος Κατρούγκαλου: τὸ τέλος τῶν μνημονιακῶν πολιτικῶν!!! 
Για κάθε ποτήρι, που γεμίζει σταδιακά, υπάρχει μία κρίσιμη σταγόνα, που κάνει το ποτήρι να ξεχειλίσει.
Για το τρέχον πολιτικό σύστημα, η σταγόνα αυτή είναι η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου για τον επανυπολογισμό των συντάξεων.

Συνέχεια

Διατὶ εἶναι πολλοὶ οἱ αὐτοαπασχολούμενοι!!!

Αὐτὸ τὸ ποσοστὸ θέλει νὰ ἀλλάξῃ, μὲ βίαιο τρόπο, ἡ τρόικα, μιᾶς καὶ τὸ θεωρεῖ ….στρέβλωση.

Στὴν χώρα μας τὸ 29% τῶν ἐργαζομένων εἷναι αὐτοαπασχολούμενοι – δηλαδὴ σχεδὸν ἕνας στοὺς τρεῖς – ποσοστὸ ὑπερδιπλάσιο σὲ σχέση μὲ τὸν μέσο ὄρο τῶν 28 κρατῶν-μελῶν, ποὺ εἶναι 14%. Συνέχεια

Ψευτομαγκιὲς γιὰ νὰ ἀποκρύψουν πὼς ἤδη εἴμαστε ἐκτὸς Εὑρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Ὅλα δικά τους…
Καὶ οὐδεὶς θέλει νὰ πῇ στὸν κόσμο τὴν ἁπλῆ ἀλήθεια…

Συνέχεια

Ὑπάρχει περίπτωσις νά διαπραγματευθοῦμε μέ τήν τρόικα;

Γιὰ νὰ «καθαρίσω» 100.000 εὐρῶ, πρέπει νὰ πραγματοποιήσω μικτὰ κέρδη 200.000 εὐρῶ Ἑλλάδα (ἄλλα καὶ στὰ περισσότερα κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως).

Γιὰ νὰ πραγματοποιήσω 200.000 μικτὰ κέρδη, μὲ ἕναν λογικὸ συντελεστή 10% (οἱ βιομηχανίες δουλεύουν μὲ 3-7%) πρέπει νὰ πραγματοποιήσω πωλήσεις λοιπὸν 2.000.000 εὐρῶ. Συνέχεια

Ὁ καλλίτερος σύμμαχος τῆς τρόικα καὶ τοῦ ΔΝΤ εἶναι ἡ …κυβέρνησις!!!

Ὁ καλλίτερος σύμμαχος τῆς τρόικα καὶ τοῦ ΔΝΤ εἶναι ἡ ...κυβέρνησις!!!

Κυβερνοῦν χειρότερα ἀπὸ ἕνα Σοβιέτ…
Σκέπτονται σὲ ὅριο μεταξὺ τοῦ Ἠλιθίου καὶ τοῦ Πανηλιθίου… Συνέχεια

Καί τί θά κάνουμε ἐάν μᾶς φύγῃ ἡ τρόικα;;

Ὑπὸ ὁποιανδήποτε ἄλλη περίπτωση θὰ στεναχοριqoμουν μὲ τὴν ἀποχώση τῆς τρόικας καὶ τὴν «ἔξοδο ἀπὸ τὸ μνημόνιο».
Ὅμως ἀπεδείχθη πως ἡ πολιτικὴ τῶν Βρυξελλών, να χρηματοδοτεὶ αὐτὸ τὸ διεφθαρμένο καὶ ἀνίκανο κράτος, κατέστρεψε τοὺς ἀποταμιευτὲς καὶ τοὺς ἐργατικοὺς καὶ ἐντίμους Ἕλληνες. Συνέχεια