Ὑπάρχει περίπτωσις νά διαπραγματευθοῦμε μέ τήν τρόικα;

Γιὰ νὰ «καθαρίσω» 100.000 εὐρῶ, πρέπει νὰ πραγματοποιήσω μικτὰ κέρδη 200.000 εὐρῶ Ἑλλάδα (ἄλλα καὶ στὰ περισσότερα κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως).

Γιὰ νὰ πραγματοποιήσω 200.000 μικτὰ κέρδη, μὲ ἕναν λογικὸ συντελεστή 10% (οἱ βιομηχανίες δουλεύουν μὲ 3-7%) πρέπει νὰ πραγματοποιήσω πωλήσεις λοιπὸν 2.000.000 εὐρῶ.

Γιὰ νὰ πραγματοποιήσω αὐτὸν τὸν τζίρο σημαίνει ὅτι θὰ ἔχω δοῦναι λαβεῖν 3.800.000 εὐρῶ περίπου.

Στὴν πιὸ ἁπλοϊκὴ ἐπιχείρηση χρειάζεται ἕνα προσωπικὸ 8-10 ἀνθρώπων…. Λογιστές, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι,ΙΚΑ ΜΙΚΑ ΣΥΚΑ κ.ο.κ..

Χρειάζονται ἐπίσης συνεχεῖς ἐπενδύσεις τοὐλάχιστον 200.000 εὐρῶ ἐτησίως γιὰ νὰ κρατῶ τὴν ἐπιχείρηση φὶτ καὶ ἀνταγωνιστική.

Ἐγὼ λοιπὸν χρειάζεται νὰ μπῶ σὲ αὐτὴ τὴν διαδικασία κινδυνεύοντας φέσια, κεφάλαια, λύνοντας προσωπικὰ προβλήματα προσωπικοῦ… (σήμερα δὲν εἶμαι καλὰ γιατὶ μάλωσα μὲ τὸν γκόμενο, γιατὶ τὸ παιδί μου εἶναι κακὸς μαθητὴς καὶ πῆρε ἀποβολὴ καὶ χίλια δύο ἄλλα….) νὰ παλεύω μὲ τὶς πάσης φύσεως ὑπηρεσίες, ποὺ μὲ ἀντιμετωπίζουν ὡς λωποδύτη, νὰ παλεύω μὲ πελάτες καὶ προμηθευτὲς κ.ὁ.κ.

Ἔρχεται λοιπὸν τὸ μέσο στέλεχος τῆς τρόικας μὲ 100.000 εὐρῶ καθαρὰ ἐτησίως (μὴν πῶ καὶ 150.000) καὶ ἑγὼ περιμένω νὰ μὲ καταλάάβῃ καὶ νὰ μὲ βοηθήσῃ νὰ βγάλω 150.000 καὶ νὰ προσλάβω καὶ  ἕναν μὲ δύο ὑπαλλήλους ἀκόμη….
….ἐνῶ αὐτό, τὸ μεσαῖο στέλεχος, μαθαίνει ὅτι ὁ καθαρὸς μισθὸς στὸ δημόσιο εἶναι 12-15000 εὐρῶ, μὲ περίπου τὰ ἴδια προσόντα μὲ ἐκεῖνον….

Μᾶλλον μαλάκας εἶμαι…

Μαλαμούλης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply