Δίκαιον, νομιμότης, ἀθῷα θύματα καὶ ἀληθὴς Ἐξουσία… (β)

Λέγαμε λοιπὸν γιὰ τὴν Ἐξουσία, τὴν Νομιμότητα καὶ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ ἐλέγχῃ τοὺς χαχόλους (ἐμᾶς), πρὸ κειμένου νὰ μὴν διαμαρτυρόμεθα. Μία Ἐξουσία ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες διαστρεβλώνει τὴν Ἱστορία, δολοφονεῖ ἀγωνιστὲς τῆς Ἐλευθερίας καὶ κρατᾶ τοὺς λαοὺς περιμαντρωμένους στὰ γρανάζια της. 

Δίκαιον, νομιμότης, ἀθῷα θύματα καὶ ἀληθὴς Ἐξουσία… (α)

Μία Ἐξουσία ποὺ χρησιμοποιεῖ διαρκῶς τὸ Χρῆμα ὡς μέσον (καὶ μόνον), κρατώντας στὰ χέρια της τὸν ἔλεγχο τῆς διακινήσεώς του, πρὸ κειμένου νὰ τὴν ὑπηρετοῦν πιστὰ τὰ τσιράκια της.
Μία Ἐξουσία ποὺ παραμένει στὸ ἀπυρόβλητον, ἀλλάζοντας βιτρίνες καὶ ὀνόματα (βασιλεία, δικτατορία, δημοκρατία), ἀλλὰ οὐδέποτε τακτικές.

Συνέχεια

Βασίλειον τῶν ἀνευθύνων καὶ τῶν πλιατσικολόγων

Εἴμαστε μίαν ὡραία ἀτμόσφαιρα σὲ αὐτὴν τὴν χώρα…
Ὁ ἕνας πετᾶ τὴν μπάλα στὸν ἄλλον.
Οὐδεὶς ἔχει τὴν εὐθύνη καὶ ὁ πολίτης στὴν μέση παρακολουθεῖ τὸ πλιάτσικο ποὺ τοῦ κάνουν.

Δεῖτε κι ἀπολαῦστε ἀπάντηση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἐπώνυμο καταγγελία καταθέτου πού, ἡ ἐν λόγῳ τράπεζα τοῦ πῆρε χρήματα ἀπὸ ἀκατάσχετο λογαριασμό.

Συνέχεια

Χρωστᾶς, θὲς δὲν θές…

Σοῦ πούλησαν τὸ παραμῦθι πὼς χρωστᾶς…
Πὼς μαζὺ τὰ φάγατε καὶ πὼς τώρα ἦλθε ἡ ὥρα νὰ πληρώσῃς καὶ νὰ ἐφαρμόσῃς μνημόνια…

Ὅμως δὲν σοῦ εἶπε κάποιος γιὰ τὸ πόσα αὐτὸ  τὸ κράτος χρωστοῦσε στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες…
Καί ποῦ ἀκριβῶς εὐρῆκαν αὐτές οἱ τράπεζες τό χρῆμα…
Μά, προφανῶς, ἐψώνισαν ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀγόραζαν ὁμόλογα καὶ ΕΓΕΔ…

Συνέχεια

Δύσκολες ἐρωτήσεις πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ (β)

Ἀποκλειστικὸ τοῦ Γιώργου Γ. Ἀδαλῆ

Ἐρώτησις Βόμβα, Νο #2:

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἐκτὸς τῆς πρώτης καταθέσεως, ποὺ ἔκανε ὁ Ζαρᾶμπ στὶς 6 Ἰουλίου 2015, ὑπάρχει καὶ μία δευτέρα, ποὺ ἐμπλέκει στὴν ὑπόθεση τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὶς 21 Ἰουλίου 2015. Συνέχεια

Χρέος καὶ λοιπὲς …προπαγάνδες ἀποδεικνύουν προμελετημένο δόλο!!!

Μόνο ο Θεός γνωρίζει το μέγεθος της κλοπής και της προδοσίας.  Συνέχεια

Λαμβάνουμε ὑπ΄ ὄψιν μας καὶ τοὺς Rothschild…

Καλὲς οἱ συζητήσεις γιὰ τὸ Grexit καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή, ἀλλὰ ἂς λαμβάνουμε πάντα ὑπ΄ ὄψιν μας καὶ τὴν οἰκογένεια Rothschild.

Μέσα στο σημερινό κλίμα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μια ανάλυση που είχε κάνει η Rothschild (στελέχη της οποία είδε ο Αλέξης Τσίπρας στο Παρίσι) ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 2015. «Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, δεν έχει πρόθεση να εγκαταλείψει την ευρωζώνη. Η επιστροφή σε μια υποτιμημένη δραχμή θα ήταν ένα εφιαλτικό σενάριο, από την στιγμή που η Ελλάδα εισάγει τέσσερις φορές περισσότερα από όσα εξάγει. Συνέχεια