Δύσκολες ἐρωτήσεις πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ (β)

Ἀποκλειστικὸ τοῦ Γιώργου Γ. Ἀδαλῆ

Ἐρώτησις Βόμβα, Νο #2:

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἐκτὸς τῆς πρώτης καταθέσεως, ποὺ ἔκανε ὁ Ζαρᾶμπ στὶς 6 Ἰουλίου 2015, ὑπάρχει καὶ μία δευτέρα, ποὺ ἐμπλέκει στὴν ὑπόθεση τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὶς 21 Ἰουλίου 2015.

Ὁ Μοχάμεντ Ζαρᾶμπ (aka“Kartalmsd”), ἔστειλε ἐντολὴ πληρωμῆς ὕψους 363.971 εὐρῶ καὶ σὲ ἔνα χειρόγραφό του στὴν γλῶσσα Φαρσί, ποὺ ἐπισυνάπτεται σὲ ἕνα mail του, ἔδινε ἐντολὴ νὰ κατατεθοῦν 75.524 εὐρῶ σὲ κάποιες …«ὀντότητες» («entities») στὴν Ἑλλάδα

  • Ποιές ἦσαν αὐτές οἱ …«ὀντότητες» κ. πρωθυπουργέ;
  • Γιατί δέν ἐρωτᾶτε τόν κ. Στουρνάρα τῆς ΤτΕ;

Δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίζῃ ὅλος ὁ πλανήτης τὸ τὶ συνέβη μὲ τὸν Ζαρᾶμπ κι ἐσεῖς νὰ μὴν γνωρίζετε σὲ ποιοὺς κατέθεσε χρήματα στὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ ποιὸν λόγο!

Ἐὰν πάλι εἶναι θέμα …ἀνικανότητος καὶ πολιτικῆς ἀφαίίας, γιατί δέν ἐρωτᾶτε τόν ἄσπονδο φίλο σας καί Διοικητή τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κ. Στουρνάρα, νά ἐλέγξῃ τά συγκεκριμένα transactions καί νά σᾶς διαφωτίσῃ;

Αὔριο ἔρχεται ὁ Ἐρντογάν, ὡς ἐπίσημος καλεσμένος σας!
Σὲ μίαν στιγμὴ ποὺ οὐδεὶς δέχεται νὰ μιλήσῃ μαζύ του, ἐσεῖς τὸν καλεῖτε καὶ τὸν …χρεώνεσθε!!!

Μὲ δεδομένο ὅτι ὁ Ζαρᾶμπ εἶχε ναυτιλιακὲς καὶ ἀεροπορικὲς ἐπιχειρήσεις, δέν ῥίχνετε μίαν ματιά στά ἀρχεῖα νά δεῖτε σέ ποιούς ἔστειλε ὁ Ζαράμπ χρήματα στήν Ἑλλάδα;

Διότι ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, καὶ οἱ δύο οἱ τραπεζικὲς αὐτὲς μεταφορές, εἶναι ἀναπόσπαστα τμήματα τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως τοῦ Ζαρᾶμπ, στὴν ὁποίαν ἐμπλέκεται ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομίας τοῦ Ἐρντογᾶν Τσαγλαγιάν, καθὼς καὶ ὁ ἴδιος ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος!

Καὶ οἱ δύο αὐτὲς καταθέσεις, ἀποτελοῦν τμῆμα ἐνὸς σοβαροτάτου κατηγορητηρίου μιᾶς ὑποθέσεως ποὺ δικάζεται αὐτὲς τὶς ἡμέρες κι ἔχει προκαλέση διεθνὴ σάλο!

Ἐπιμένετε ἀκόμη νά δεχθεῖτε στήν Ἀθῆνα τόν κ. Ῥετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν;

Ἀδαλῆς Γεώργιος

YΓ. To be continued…

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply