Βασίλειον τῶν ἀνευθύνων καὶ τῶν πλιατσικολόγων

Εἴμαστε μίαν ὡραία ἀτμόσφαιρα σὲ αὐτὴν τὴν χώρα…
Ὁ ἕνας πετᾶ τὴν μπάλα στὸν ἄλλον.
Οὐδεὶς ἔχει τὴν εὐθύνη καὶ ὁ πολίτης στὴν μέση παρακολουθεῖ τὸ πλιάτσικο ποὺ τοῦ κάνουν.

Δεῖτε κι ἀπολαῦστε ἀπάντηση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἐπώνυμο καταγγελία καταθέτου πού, ἡ ἐν λόγῳ τράπεζα τοῦ πῆρε χρήματα ἀπὸ ἀκατάσχετο λογαριασμό.

Ἡ ἀπάντησις βέβαια ἐδόθη μετὰ ἀπὸ …δύο μῆνες!!

Αὐτὸς ὁ τυπάκος, ποὺ τὸ παίζει κεντρικὸς τραπεζίτης καὶ μιλᾶ γιὰ μεταῤῥυθμίσεις, δὲν γνωρίζει πώς πρέπει νά ξεκινήσῃ πρῶτα ἀπό τό δικό του μαγαζί;

Λελιάτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι.

 

 

 

(Visited 154 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Βασίλειον τῶν ἀνευθύνων καὶ τῶν πλιατσικολόγων

  1. Νὰ τὸ ἐπαναλάβουμε; Ὅπως εἶχε ἐπισημάνει κάποιος -Θεὸς σχωρέστον πιά: Σὲ κοινοβουλευτικὸ καθεστὼς ποτὲ δὲν βρίσκεται ὁ ὑπεύθυνος.

Leave a Reply