Διότι μόνον στὴν Ἑλλάδα εἶναι περιττὴ ἡ κλασσικὴ παιδεία

Μία χώρα καὶ ἕνα Ἔθνος ἐν πλήρει ἀποδομήσει…

Τώρα κτυποῦν καὶ τὴν «καρδιά» τῆς ἑλληνικότητος…

Μαθαίνουμε ὅτι καταργοῦν στὶς Πανελλήνιες ἐξετάσεις τὰ ἀρχαία ἑλληνικά, καθὼς ἐπίσης καὶ σὲ σχολές, ὅπως ἡ Νομική, ἡ Φιλολογία κ. ἄ., ξεχνώντας πὼς ἡ μητέρα τῶν εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν, τὰ θεμέλια τοῦ πολιτισμοῦ μας, εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα!!!

Τὶ εἰρωνία!!!
Ἐγὼ ἦλθα στὴν Ὁλλανδία ὅπου καὶ τὰ δυό μου παιδιὰ στὸ Γυμνάσιο ἐδιδάχθησαν ἀρχαία Ἑλληνικὰ καὶ Λατινικά, ἐνᾦ στὴν Πατρίδα μου, τὴν Ἑλλάδα, καταργοῦνται.
Πολλοὶ ἴσως δὲν τὸ βλέπουν ἀκόμη, ἀλλὰ ἢδη οἱ διαφορὲς στὸν χαρακτῆρα καὶ στὴν προσωπικότητα ἑνὸς Ἕλληνος καὶ ἑνὸς Εὐρωπαίου, εἰδικῶς στὴν νεολαία, εἶναι ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικές.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 191 times, 1 visits today)
Leave a Reply