Δημοκρατικὴ – Ἀντιφασιστικὴ Ἀθήνα τῶν …ἀστέγων ῥαγιάδων!!!

Δημοκρατικὴ Ἀντιφασιστικὴ Ἀθήνα 

Ἡ δημοκρατία ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργῇ ἐπιτυχέστατα καὶ εὐθέως ἀνάλογα μὲ τὸν ἀντιφασισμό. Τὸ τεκμήριο τῆς ἐπιτυχίας στὴν παραπάνω εἰκόνα, ποὺ ἔχει ληφθῆ στὸ Σύνταγμα, κάτω ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεταννία ἔξω ἀπὸ τὸ κοσμηματοπωλεῖο «Καίσαρη».
Συνέχεια

Ῥαγιᾶ ὑπομονή…

Ἤδη ἀρχίζουν καὶ κάνουν τὸν κύκλο τους οἱ εἰκόνες καὶ τὰ βίντεο ἀπὸ τοὺς μουσαφιραίους ποὺ ἡ λαθρολάγνα ἐξωνημένη ἐκκλησιαστικὴ καὶ κρατικὴ ἡγεσία ἔσπευσαν νὰ βολέψουν μέσα σὲ μοναστήρια. Συνέχεια

Δέν μᾶς θέλουν στὴν …χώρα μας!!!

Πάντα ἀναρωτιόμουν τί θὰ τὰ κάνουν τόσα ἀκίνητα οἱ τράπεζες ποὺ τὰ ἀγοράζουν οἱ ἴδιες στοὺς πλειστηριασμούς..
Συνέχεια

Βιβλία, μέσον ἐπανεντάξεως ἀστέγων

Γνωρίζουμε πόσοι ἄστεγοι ὑπάρχουν γύρω μας;
Γνωρίζουμε τρόπους γιά νά τούς βοηθήσουμε δίχως νά τούς ὠθοῦμε στό νά παραιτηθοῦν πλήρως;
Ἔχουμε ἀναρωτηθῆ γιά τό ἐάν χρειάζονται ἁπλῶς λίγο στήριγμα γιά νά πατήσουν μόνοι τους στά πόδια τους, ἀπό τό νά τούς «φορτωθοῦμε» στίς πλάτες μας;

Ἄστεγοι… Μία πληγὴ τῆς ἐποχῆς μας μὲ ἄγνωστες διαστάσεις καὶ ἐπιπτώσεις. Ἔτσι, κάπου ὑπάρχουν κι αὐτοί, ἀλλὰ ἂς μὴν ἀσχολούμεθα ἐμπράκτως. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, θεωρητικῶς, ἀδυνατοῦμε νὰ τοὺς βοηθήσουμε ὅλους αὐτούς.
Ἤ μήπως ὄχι;

Συνέχεια

Δανειολῆπτες θά μείνουν ἄστεγοι;

Δεν έχω καταλάβει ρε κουκούμαυλοι, τι ακριβώς γίνεται μ’ αυτά τα κόκκινα δάνεια.
Κάποιοι, δηλαδή, που είχαν μια δουλίτσα στα χέρια τους, πήγανε και φεσώθηκαν στις Τράπεζες, για να αγοράσουν σπίτια και να γίνουν ιδιοκτήτες και τώρα που δεν έχουν δουλειά, δεν μπορούν να αποπληρώσουν αυτά τα δάνεια;
Και τι θέν τώρα; Συνέχεια

Ἰσότης καὶ θάνατος

Ὁ θάνατος τοῦ ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου, ἐνέχει ἕνα στοιχεῖο τραγικότητος. Προφανῶς ὁ θάνατος εἶναι ὁ μεγαλύτερος δημοκράτης, ἀφοῦ δὲν λογαριάζει κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ οἱ ἄνθρωποι θεωροῦν ὅτι εἶναι τόσο σημαντικά, ὥστε νὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους.

Τὸν τελευταῖο καιρὸ γίναμε θεατὲς τοῦ θανάτου τριῶν διαφορετικῶν ἀνθρώπων. Οἱ δύο πρῶτοι θάνατοι ἦσαν ἀναμφισβήτητα περισσότερο τραγικοὶ καὶ ἀφοροῦσαν σὲ δύο ἠλικιωμένους ἀστέγους, ποὺ πέθαναν ἀπὸ τὸ κρύο καὶ ἀπὸ τὶς κακουχίες τῆς ἀνεστίου ζωῆς τους. Ὅπως τότε, τὸ 1941, ποὺ τοὺς εὕρισκαν κόκκαλο στὸν δρόμο.

Συνέχεια