Ῥαγιαδο-κοινωνίες

Διαβάζοντας, μὲ προσοχή, τὰ σχόλια τοῦ φίλου Ἀριστοτέλους Καλέντζου, σχετικῶς μὲ τοὺς ἀστέγους …ῤαγιάδες τοῦ κόσμου μας, ἀλλὰ καὶ παρατηρῶντας προσεκτικῶς καὶ μὲ πόνο τὶς φωτογραφίες του, ἐπανέρχομαι πάλι σήμερα, ἐν μέσῳ «ἑορταστικοῦ δεκαπενθημέρου», νὰ καταθέσω κάποιες σκέψεις μου καὶ κάποιους προβληματισμούς μου.

Στὶς πρῶτες φωτογραφίες, μὲ τοὺς διαφόρους ἀστέγους, ὁ Ἀριστοτέλης ἁπλῶς θίγει τὴν συμβιβαστικότητα τοῦ κόσμου μας, τῶν συμπολιτῶν μας καί, φυσικά, τὴν ἐν συνόλῳ κατάντια μας.

Συνέχεια

Δημοκρατικὴ – Ἀντιφασιστικὴ Ἀθήνα τῶν …ἀστέγων ῥαγιάδων!!!

Δημοκρατικὴ Ἀντιφασιστικὴ Ἀθήνα 

Ἡ δημοκρατία ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργῇ ἐπιτυχέστατα καὶ εὐθέως ἀνάλογα μὲ τὸν ἀντιφασισμό. Τὸ τεκμήριο τῆς ἐπιτυχίας στὴν παραπάνω εἰκόνα, ποὺ ἔχει ληφθῆ στὸ Σύνταγμα, κάτω ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεταννία ἔξω ἀπὸ τὸ κοσμηματοπωλεῖο «Καίσαρη».
Συνέχεια

Ῥαγιᾶ ὑπομονή…

Ἤδη ἀρχίζουν καὶ κάνουν τὸν κύκλο τους οἱ εἰκόνες καὶ τὰ βίντεο ἀπὸ τοὺς μουσαφιραίους ποὺ ἡ λαθρολάγνα ἐξωνημένη ἐκκλησιαστικὴ καὶ κρατικὴ ἡγεσία ἔσπευσαν νὰ βολέψουν μέσα σὲ μοναστήρια. Συνέχεια

Δέν μᾶς θέλουν στὴν …χώρα μας!!!

Πάντα ἀναρωτιόμουν τί θὰ τὰ κάνουν τόσα ἀκίνητα οἱ τράπεζες ποὺ τὰ ἀγοράζουν οἱ ἴδιες στοὺς πλειστηριασμούς..
Συνέχεια

Βιβλία, μέσον ἐπανεντάξεως ἀστέγων

Γνωρίζουμε πόσοι ἄστεγοι ὑπάρχουν γύρω μας;
Γνωρίζουμε τρόπους γιά νά τούς βοηθήσουμε δίχως νά τούς ὠθοῦμε στό νά παραιτηθοῦν πλήρως;
Ἔχουμε ἀναρωτηθῆ γιά τό ἐάν χρειάζονται ἁπλῶς λίγο στήριγμα γιά νά πατήσουν μόνοι τους στά πόδια τους, ἀπό τό νά τούς «φορτωθοῦμε» στίς πλάτες μας;

Ἄστεγοι… Μία πληγὴ τῆς ἐποχῆς μας μὲ ἄγνωστες διαστάσεις καὶ ἐπιπτώσεις. Ἔτσι, κάπου ὑπάρχουν κι αὐτοί, ἀλλὰ ἂς μὴν ἀσχολούμεθα ἐμπράκτως. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, θεωρητικῶς, ἀδυνατοῦμε νὰ τοὺς βοηθήσουμε ὅλους αὐτούς.
Ἤ μήπως ὄχι;

Συνέχεια

Δανειολῆπτες θά μείνουν ἄστεγοι;

Δεν έχω καταλάβει ρε κουκούμαυλοι, τι ακριβώς γίνεται μ’ αυτά τα κόκκινα δάνεια.
Κάποιοι, δηλαδή, που είχαν μια δουλίτσα στα χέρια τους, πήγανε και φεσώθηκαν στις Τράπεζες, για να αγοράσουν σπίτια και να γίνουν ιδιοκτήτες και τώρα που δεν έχουν δουλειά, δεν μπορούν να αποπληρώσουν αυτά τα δάνεια;
Και τι θέν τώρα; Συνέχεια