Δὲν κρατᾶ καὶ ὁ Πάιατ τὸ στόμα του κλειστό…

Σύντροφοι, ὁ κ. Πάϊατ δὲν κρατᾶ κλειστὸ τὸ ῥιμάδι του καὶ ἐκθέτει τὸ Πολιτμπιρὸ στὸ πόπολο ὡς ἀμερικανοτσογλαναρία;;;2 

Συνέχεια

Βιαία ἀπαξίωσις λαϊκῆς θελήσεως σημαίνει …κατάῤῥευσις

Καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὴ μιλήσουμε πλέον γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀποδοθῆ ἡ τιμωρία, ἀπὸ τὴν μεγάλη, «σιωπηρή» πλειοψηφία, τοὺ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἀπὸ τὰ «ἐθνίκια» καὶ τοὺς «πατριδοκαπήλους», ὅπως ἀδιάντροπα ἀποκαλοῦν τὸν ἁπλὸ κόσμο οἱ κυβερνῶντες. Συνέχεια

Φθηνολογίες καλλιτεχνικὲς

Οἱ καλλιτέχνες, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, πηγαίνουν πρὸς τὰ ἐκεῖ ὅπου εἶναι τὸ φαΐ. Μπορεὶ ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι αὐτὸ κάνουν. Αὐτὸ συνέβαινε πάντα. Τὴν ἐποχὴ τῆς φεουδαρχίας πήγαιναν μὲ τοὺς βαρώνους, στὴν ἐποχὴ τῆς Ἀναγεννήσεως μὲ τοὺς εὐγενεῖς καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔπειτα μὲ τοὺς ἀριστοκράτες. Πάντα για τὸ παντεσπάνι, τὴν προσωπικὴ καταξίωσι καὶ καριέρα.

Συνέχεια

Θὰ ἐνοχλῇ πάντα ἡ Ἀμφίπολις…

ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΝΟΝ Η ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ

Ὅταν ἡ ἐξουσία τοῦ πολιτισμοῦ ἀποφασίζῃ νὰ κάνῃ παιχνιδάκια, σπεύδουν οἱ πρόθυμοι δημοσιογράφοι νὰ παίξουν τὸν ῥόλο τους.
Ἔκοψαν τὸ ΕΣΠΑ λοιπὸν στὴΝ Βεργίνα, Πέλλα κι Ἀμφίπολι!!!
Πῶ πῶ πῶ… Πόλεμος κατὰ τῆς Μακεδονίας. Εἶναι καλλίτερον νὰ ἀκούγεται ἔτσι, παρὰ νὰ στοχεύουν μόνον τὴν Ἀμφίπολι, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ζητούμενον. «Ἐχέσθησαν» στὸ ΥΠ.ΠΟ. γιὰ τὴν Βεργίνα καὶ τὴν Πέλλα. Ἵδρωσε καὶ τὸ αὐτάκι τῆς κας Κοτταρίδου, ποὺ ἔως τώρα πῆρε πακτωλὸ χρημάτων γιὰ τὶς ψευδο-Αἰγὲς τῆς Βεργίνας.

Συνέχεια

Φταίει μόνον ὁ σχεδιαστὴς αὐτῆς τῆς …κατάντιας!!!

Μίλησα σήμερα πολλὲς φορὲς τηλεφωνικὰ μὲ ἑλληνικὴ δημοσία ὑπηρεσία. Μοῦ εἶχαν χορηγήσῃ βεβαίωση, στὴν ὁποίαν τὰ στοιχεῖα ἡμερομηνίας γεννήσεώς μου ἦσαν λανθασμένα.
Δὲν ἔφταιγαν οὑ ὑπάλληλοι. Τὰ «συστήματα» τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου εἶναι φτιαγμένα ἔτσι, ὥστε νὰ δέχονται διαφορετικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ ἴδιο ἄτομο, χωρὶς νὰ κτυπᾷ κάποιο καμπανάκι.
Θὰ μποροῦσα νὰ εἶχα πάῃ σὲ δέκα διαφορετικὲς ὑπηρεσίες, νὰ ἐδήλωνα δέκα διαφορετικὲς ἡμερομηνίες γεννήσεως καὶ νὰ εἶχε γίνῃ ἡ καταχώρησις δίχως κάποιο πρόβλημα σὲ ὅλες. 
Πληροφοριακὸς μεσαίων.
Συνέχεια

Λαθρομετανάστευσις, τὸ καλλίτερον ὅπλο καταστροφῆς τῆς ἐργατικῆς τάξεως

«Ἡ λαθρομετανάστευσις χρησιμοποιεῖται ἀφ’ ἑνὸς ὡς ἀπεργοσπαστικὸς μηχανισμός, ἀφ’ ἑτέρου μὲ τὸν ἐργατικὸ ὑπερπληθυσμὸ – πλεόνασμα ποὺ δημιουργεῖ ῥίχνει τὸ ἐπίπεδον ζωῆς σὲ κατάσταση δουλοπαροίκου…

Ὁ μετανάστης ἀνταγωνίζεται τὸν ἐντόπιο ἐργάτη καὶ σιγὰ σιγὰ ἀναγάγει τὸ μεροκάματο στὸ δικό του ἐπίπεδο. Εἶναι τὸ πιὸ ἀποτελεσματικὸ ὅπλο τοῦ κεφαλαίου… Συνέχεια