Φταίει μόνον ὁ σχεδιαστὴς αὐτῆς τῆς …κατάντιας!!!

Μίλησα σήμερα πολλὲς φορὲς τηλεφωνικὰ μὲ ἑλληνικὴ δημοσία ὑπηρεσία. Μοῦ εἶχαν χορηγήσῃ βεβαίωση, στὴν ὁποίαν τὰ στοιχεῖα ἡμερομηνίας γεννήσεώς μου ἦσαν λανθασμένα.
Δὲν ἔφταιγαν οὑ ὑπάλληλοι. Τὰ «συστήματα» τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου εἶναι φτιαγμένα ἔτσι, ὥστε νὰ δέχονται διαφορετικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ ἴδιο ἄτομο, χωρὶς νὰ κτυπᾷ κάποιο καμπανάκι.
Θὰ μποροῦσα νὰ εἶχα πάῃ σὲ δέκα διαφορετικὲς ὑπηρεσίες, νὰ ἐδήλωνα δέκα διαφορετικὲς ἡμερομηνίες γεννήσεως καὶ νὰ εἶχε γίνῃ ἡ καταχώρησις δίχως κάποιο πρόβλημα σὲ ὅλες. 
Πληροφοριακὸς μεσαίων.

Ἡ εὐγένεια καὶ ἡ προθυμία τῶν ὑπαλλήλων νὰ ἐξυπηρετήσουν πρωτοφανής. Σωστὲς πληροφορίες ἄμεσα, ἀποδοχὴ τῆς αἰτήσεώς μου καὶ τῶν ἀντιγράφων τῶν παλαιῶν καὶ νέων δελτίων ταὐτότητος, καθὼς καὶ τοῦ ἐκκαθαριστικοῦ μου, μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο, ἐπιβεβαίωσις, παραλαβῆς τοῦ μηνύματος τηλεφωνικά, σὲ μόλις λίγα λεπτά…
Αἴσθησις πολιτισμένης χώρας, σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδον.

Δὲν φταῖν γιὰ ὅλα οἱ ὑπάλληλοι.
Φταίει κυρίως ὁ ἰδιοτελῶς τριτοκοσμικὰ σχεδιασμένος τρόπος δουλειᾶς τους.
Φταῖν οἱ ἀχρεῖοι καὶ ἀστοιχείωτοι ποὺ κυβερνοῦν. Φταῖν αὐτοὶ ποὺ φτιάχνουν αὐτὸν τὸν τρόπο.
Αὐτοὶ εἶναι ποὺ θέλουν τὸ δημόσιο χωρὶς λογική, χωρὶς μηχανογράφηση, χωρὶς διαδικασίες διασταυρώσεως, χωρὶς audit control. Αὐτοὶ εἶναι ποὺ θέλουν τὸν ὑπάλληλο ἐχθρὸ τοῦ πολίτου.
Αὐτοὶ εἶναι ποὺ μᾶς θέλουν νὰ σερνόμστε ἀπὸ γραφεῖο σὲ γραφεῖο, μέχρι νὰ φθάσουμε ἀπελπισμένοι νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τοὺς ἰδίους, ὡς προνομιακὴ χάρη καὶ εὐεργεσία, τὰ δικαιώματά μας.
Ἀπὸ ἐκεῖ πηγάζει ἡ δύναμίς τους.
Κι ἔτσι ἀκριβῶς χαλκεύονται τὰ δεσμά μας.

Αὐτοὶ εἶναι ποὺ πρέπει να φύγουν πρὶν νὰ πεθάνῃ ἡ χώρα.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου
3 Ἰουλίου 2014

εἰκόνα

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply