Χαμένη ὁριστικῶς ἡ …ἐπιχείρησις «κλιματικὴ ἀλλαγή!!!

Ὁ καρκίνος δὲν προκαλεῖ …κάπνισμα!!!

Ἡ «φουστιὰ» τῶν ῥεμαλιῶν ποὺ θέλουν νὰ λεηλατήσουν τὴν ἀνθρωπότητα, μέσῳ ἰδιοτελῶν «περιβαλλοντικῶν» φορῶν ἐντοπίζεται στὴν ἀντιστροφὴ τῆς πραγματικότητος.

«Ἡ αὔξησις τοῦ διοξειδίου, προκαλεῖ ἄνοδο τῆς θερμοκρασίας τοῦ πλανήτου», ἰσχυρίζονται.

Ἀντιγράφω ἀπὸ Ἔφη Παπαδημητρίου:

Συνέχεια

Ξυλιάζουμε ὅλοι γιὰ νὰ μὴν ἀγοράζουν οἱ (ἐλάχιστοι) πλούσιοι …φθηνὸ πετρέλαιο!!!

Δὲ θὰ συγχωρήσω σὲ ὁποιανδήποτε κυβέρνηση αὐτοῦ του τόπου, εἰδικὰ τῆς τελευταίας δεκαετίας, τὸ ὅτι τὸ πετρέλαιο θερμάνσεως ἔχει ἕνα (1) εὐρὼ τὸ λίτρο. Παγωμένα σπίτια, παγωμένα διαμερίσματα,, ξύλα, πέλετ, βρῶμα μέσα στὴν πόλη…
Ἄλλος καίει ὅτι εὕρη, ἀπὸ μελαμίνες ἔως νοβοπάν…
Μόλυνσις, παγωμένοι ἄνθρωποι κυκλοφοροῦν σὰν κακομοίρηδες ντυμένοι «κρεμμύδια». Συνέχεια

Θά ἀδειάζουν (καί) τά αἰολικά σκουπίδια στήν χώρα μας;

Πολὺ κακὰ τὰ αἰολικὰ μαντάτα!!!

Οἱ Ἐλβετοὶ «κάρφωσαν» στὸν κόσμο μίαν πραγματικότητα ποὺ ἀπεκρύβετο ἐπιμελῶς:
Συνέχεια

Μόνος καὶ πάμπτωχος…

Σὰν σήμερα, στὶς 7 Ἰανουαρίου 1943, πέθανε ὁλομόναχος καὶ πάμπτωχος ὁ Νικολᾶ Τέσλα!!!

Μόνος καὶ πάμπτωχος... Συνέχεια

Τὰ συμφέροντα τοῦ Ἰσραὴλ προστατεύουν καὶ οἱ Femen!!!

Οι FEMEN του Soros, κλασικά, στοχοποιούν ακόμα έναν εχθρό του Ισραήλ… Δηλαδή το ΙΡΑΝ. 

Τὰ συμφέροντα τοῦ Ἰσραὴλ προστατεύουν καὶ οἱ Femen!!!1 Συνέχεια

Στημένο ἀτύχημα τό ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ;

Στημένο ἀτύχημα τό ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ;1Ὅταν συνέβῃ ἤμουν ἀρκετὰ μικρὴ γιὰ νὰ μπορῶ νὰ ἀντιληφθῶ τὸ ἐὰν κάποιος μποροῦσε ἤ ὄχι νὰ παίξῃ μὲ τὴν ὑγεία ἐκατομμυρίων ἀνθρώπων.
Στὴν πορεία τῶν ἐτῶν ὅμως, κι ὅσο περισσότερο μελετοῦσα τὰ περὶ πυρηνικῆς ἐνεργείας, τόσο περισσότερο συνειδητοποιοῦσα τὸ ὅ,τι τελικῶς τὰ πυρηνικὰ ἀτυχήματα εἶναι ἀποτέλεσμα ἀνθρωπίνου λάθους κι ὄχι τυχαίου γεγονότος.
Τί θέλω νά πῶ;
Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ κατηγορήσουμε τοὺς χειριστὲς τῶν ἐν λόγῳ μηχανημάτων.
Εἶναι ἀκόμη εὐκολότερον νὰ κατηγορήσουμε τὴν πυρηνικὴ ἐνέργεια γενικῶς.
Εἶναι ὅμως πολὺ δύσκολο, κατὰ πῶς ἔλεγα καὶ σὲ μίαν φίλη πρὸ ἡμερῶν, νὰ χωνέψουμε πὼς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ νὰ στραφοῦμε πρὸς τὴν πυρηνικὴ ἐνέργεια. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!!! Σκέτο.

Μία τέτοια στροφὴ θὰ ὁδηγοῦσε τοὐλάχιστον τὸ 30% τῶν ἐργαζομένων τοῦ πλανήτου σὲ θάνατο ἀπὸ ἀσιτία. Συνέχεια