Θά μᾶς …«πορτοκαλο-ἐπαναστατήσουν» τά ῥουβικώνια;

Ἡ ἀνακοίνωσις τῶν ῥουβικωνίων τοῦ πSoros, μὲ ἄμεσο ἀναπαραγωγὴ ἀπὸ ὅλα τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καί, ἰδίως ἀπὸ τὸ ἰντυμίντια, ἐπίσης τοῦ πSoros, εἶναι ξεκάθαρος.

Συνέχεια

Γερμανικὴ τραπεζικὴ ἀφερεγγυότης ἀπειλεῖ τὶς εὐρωπαϊκὲς καταθέσεις

Ἀποκάλυψις!
Ἐπιχειρεῖται νὰ γίνη τὸ μεγαλύτερο λάθος στὴν ἐποπτεία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ συστήματος τραπεζῶν

 

Tο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις Βρυξέλλες με μυστική ψηφοφορία θα ορίσει την νέα έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ευρωπαϊκής Αρχής για τις Τράπεζες μετά από το Brexit, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Αυτήν την στιγμή ευρίσκονται στο Λονδίνο. Συνέχεια

Τζᾶμπα μαγκιὲς μὲ τὶς πλᾶτες τῶν ἄλλων…

Ἡ ἐκλογὴ Τρᾶμπ ἔχει φοβίσει τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν γραφειοκρατικὴ ἡγεσία της.
Φοβοῦνται τὶς πιθανὲς ἀλλαγὲς στὰ θέματα εὐρωπαϊκῆς ἀσφαλείας καὶ τὴν πιθανὴ περιθωριοποίησή τους στὸ διεθνὲς σύστημα.
Αὐτὸ ἐπειδὴ ὡς γνωστὸν ἐπὶ χρόνια  ἡ κοινὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ ἡ πολιτικὴ ἀσφαλείας τῆς Εὐρώπης ἐβασίσθη στὶς ἀμερικανικὲς ἀμυντικὲς ἐγγυήσεις.
Στήν ἀμυντικὴ ὀμπρέλα τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ.

Τζᾶμπα μαγκιὲς μὲ τὶς πλᾶτες τῶν ἄλλων... Συνέχεια

Δικαιώματα μουσουλμάνων ἀναγνωρίζονται στό Ἰσραήλ;

Μόνον ἐδῶ ξέρουν τὰ πρακτοράκια τους νὰ χύνουν μαῦρο δάκρυ γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν μουσουλμάνων στὴν θρησκεία τους…
Ἐκεῖ κάνει τζίζζζ, κόττες λιρᾶτες…Δικαιώματα μουσουλμάνων ἀναγνωρίζονται στό Ἰσραήλ; Συνέχεια

Στὰ σύνορα τῆς Ῥωσσίας οἱ Ἀμερικανοί!

Αμερικάνικες σημαίες και τεθωρακισμένα στα 300 μέτρα από τα Ρωσσικά σύνορα. Στὰ σύνορα τῆς Ῥωσσίας οἱ Ἀμερικανοί!2 Συνέχεια

Ἡ Ἐσθονία ἀνήκει (ἐπίσης) «εἰς τὴν Δύσιν»!

Ἡ Ἐσθονία ἀνήκει (ἐπίσης) «εἰς τὴν Δύσιν»!Τανκς με Αμερικάνικη σημαία παρελαύνουν στην Εσθονία στα σύνορά της με την Ρωσσία.
Η Νέα Τάξη χρησιμοποιεί την πολεμική μηχανή των ΗΠΑ και τα πουλημένα στους τοκογλύφους κοινοβούλια της Ευρώπης για να υποτάξει όσες χώρες αρνούνται να ακολουθήσουν τις εντολές των επικυριάρχων. Συνέχεια