Στὰ σύνορα τῆς Ῥωσσίας οἱ Ἀμερικανοί!

Αμερικάνικες σημαίες και τεθωρακισμένα στα 300 μέτρα από τα Ρωσσικά σύνορα. Στὰ σύνορα τῆς Ῥωσσίας οἱ Ἀμερικανοί!2

Οι κάτοικοι της Εσθονίας πρέπει να χωνέψουν ότι …ανήκουν πλέον ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ «εἰς τὴν Δύσιν».

 

Στὰ σύνορα τῆς Ῥωσσίας οἱ Ἀμερικανοί!

Σίγμα

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply