Δὲν μᾶς φταίει τὸ νόμισμα…

Δὲν μᾶς φταίει τὸ νόμισμα...Αναρωτιέμαι:

α) Τι διαφορά έχει το ευρώ από ένα εθνικό νόμισμα, το οποίο θα διατηρεί σταθερό όγκο κυκλοφορίας και το οποίο θα παραμένει προσδεδεμένο στο ευρώ;

β) Περαιτέρω τι διαφορά έχει η εντός ευρώ εσωτερική υποτίμηση, από την σταδιακή και ανάλογα με το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών αναπροσαρμογή της ισοτιμίας ενός εθνικού νομίσματος, που, σε κάθε περίπτωση, θα διατηρεί σταθερό όγκο κυκλοφορίας;

και συμπεραίνω:

α) Τα νομίσματα δεν είναι αυτοτελώς καλά ή κακά. Αντανακλούν την υγεία της οικονομίας.

β) Η εμμονή στο ευρώ, (χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την υγεία της οικονομίας και εξισορροπούν τις αποκλίσεις της ανταγωνιστικότητας, με χώρες με τις οποίες συναλλασσόμεθα), είναι ένα απλοϊκό ιδεολόγημα που μας εμποδίζει να δούμε ποιο είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Ένα ιδεολόγημα που μας κάνει να πιστεύουμε ότι από μόνη της η παραμονή στο ευρώ θα μας σώσει, χωρίς να χρειαστεί να κουνήσουμε το δακτυλάκι μας. Και μας χωρίζει τεχνητά σε φίλους ή εχθρούς του ευρώ, ενώ ο κανονικός μας διαχωρισμός θα έπρεπε να είναι μεταξύ των φίλων της παραγωγής και των εχθρών της. Δίνουμε μια εσωτερική μάχη, με τεράστια σπατάλη δυνάμεων, χωρίς νόημα.

γ) Δεν μας φταίει το νόμισμα. Είτε με ευρώ, (που θα βρίσκεται όλο και λιγότερο στις τσέπες μας), είτε με δραχμή, που θα υποτιμάται, (όχι επειδή θα ρυθμίζεται αντισταθμιστικά και με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά επειδή η κυκλοφορία της θα αυξάνεται με αποφάσεις των κυβερνήσεων), θα είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό που μετράει είναι τι παράγουμε για τις ανάγκες μας και τι μπορούμε να εξαγάγουμε, ώστε να αντισταθμίσουμε την προς τα έξω ροή πλούτου, που διατίθεται για τις απαραίτητες εισαγωγές μας.

δ) Το πρόβλημα μας είναι αμιγώς πολιτικό. Δεν είμαστε σε θέση να χειριστούμε τα του οίκου μας.

ε) Η ευρωλαγνεία είναι το ίδιο κακή με την δραχμολαγνεία. Πρόκειται για την σύγκρουση δυο ανουσίων ιδεολογημάτων.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply