Θρασίμια τῆς ἀσιατικῆς στέππας

Σὰν σήμερα Τουρκοκύπριοι, ἀδέλφια τοῦ λόρδου καὶ ἄλλων ἐπιφανῶν τουρκολάγνων, συνεπικουρούμενοι ἀπὸ τὴν ἀστυνομία τοῦ ψευδοκράτους καὶ ἀπὸ ἄτακτα στίφη Τούρκων ἐποίκων «γκρίζων λύκων», ὑπὸ τὰ ἀπαθῆ ὅμματα τῶν ἀνδρῶν τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ τῶν δικῶν μας ἀξιωματούχων, σκότωσαν ἐν ψυχρῷ, ἐπιτιθέμενοι μὲ τὸν μόνον τρόπο ποὺ ξέρουν, εἴκοσι ἐναντὶον ἑνός, χρησιμοποιώντας μαχαίρια, λοστοὺς καὶ τσεκούρια, τὸν Ἐθνομάρτυρα τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ Τᾶσο Ἰσαάκ…

Συνέχεια

Γνωρίζοντας σὲ βάθος τὴν τουρκικὴ βαρβαρότητα

Αὐτοὶ οἱ δύο νέοι Ἕλληνες τῆς Κύπρου συνελήφθησαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους στρατιῶτες, ἐν συνεχείᾳ ἐξετελέσθησαν καὶ ἐπετάχθησαν σὲ πηγάδι, κατὰ τὴν δευτέρα φάση τοῦ Ἀττίλα τὸ 1974.

Συνέχεια

Διαπαιδαγώγησις ἀλὰ τούρκα

Στὴν Τουρκία ὑπάρχουν δύο ἐθνικὲς ἐορτὲς (στὶς 30 Αὐγούστου καὶ στὶς 29 Ὀκτωβρίου), δύο ἑορτασμοὶ ἐπετείων ποὺ εἶναι ἀργίες (23 Ἀπριλίου καὶ 19 Μαΐου) καὶ ἕνας ἑορτασμὸς ἐπετείου ποὺ δὲν εἶναι ἀργία (10 Νοεμβρίου). Ὀλες αὐτὲς οἱ ἑορτὲς ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν ζωὴ τοῦ Ἀτατοῦρκ, τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος τιμᾶται ταὐτοχρόνως μὲ τὸ πολίτευμα.

Συνέχεια

Ὑπῆρξαν ἐντολὲς γιὰ πῦρ στὴν Ὁλλανδία!!!

Δήμαρχος Ῥότερνταμ Aboutale: «Ὑπῆρχε ἐντολὴ γιὰ πῦρ»!!!

Aboutaleb: er was toestemming om te schieten6

Συνέχεια

Ὥρα νὰ μιλήσουμε γιὰ ἀγνοουμένους…

Ὥρα νὰ μιλήσουμε γιὰ ἀγνοουμένους...1

Ἂς μιλήσουμε γιὰ ἀγνοουμένους

Πόσοι γνωρίζουν τόν ὁρισμό τῆς ἐννοίας «αἰχμάλωτος πολέμου» καί τί προβλέπει ἡ Συνθήκη τῆς Γενεύης γιά αὐτόν;;;
Σᾶς πληροφορῶ ἐλάχιστοι. Συνέχεια

Οἱ φίλοι γίνονται ἐχθροὶ καὶ οἱ ἐχθροὶ φίλοι…

Ο Ερντογάν, που οι Αμερικανοί αποκαλούν δικτάτορα, ταυτίζεται με την αμερικανική θέση που λέει ότι ο Άσαντ αγοράζει πετρέλαιο από την ISIS. Οἱ φίλοι γίνονται ἐχθροὶ καὶ οἱ ἐχθροὶ φίλοι...7 Συνέχεια