Θυσία ἡ χώρα στήν …«προστασία» τοῦ Ἰσραήλ;

Καὶ θὰ «ἐλευθερωθῶμεν» ἀπὸ τοὺς Φράγκους…
Καὶ θὰ γίνουμε ὑποτακτικοὶ τῶν ὁβριῶν…

@#[email protected]@@@$

Ἡ ἑβραϊκὴ δέσμευσις αὐτῆς τῆς περιοχῆς στέλνει ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα πρὸς τοὺς Τούρκους (καὶ πρὸς ὅλους), πὼς τὸ Ἰσραὴλ θεωρεῖ αὐτὴν τὴν περιοχὴ δυνητικὰ δική του…

πηγὴ

Ὅποιος δὲν τὸ καταλαβαίνει εἶναι ἁπλᾶ ἠλίθιος κι, ἐὰν κατέχῃ δημόσιο ἀξίωμα, εἶναι ἐπὶ πλέον ἀκατάλληλος…!!!

Οἱ Η.Π.Α. περικυκλώνουν καὶ σφίγγουν ὁλοένα καὶ πιὸ πολὺ τὴν Τουρκία (ὅσο κι ἐὰν προσπαθῇ νὰ τὴν σώσῃ ὁ Ποῦ(σ)τίν)…

Πετρέλαια καὶ φυσικὸ ἀέριον γάρ…..

πηγὴ

Κοράκια ὅμως παντοῦ…
Μία Ἑλλάδα οἰκονομικὰ πτωχευμένη/πεινασμένη, ἀλλὰ καὶ μέσῳ τῶν ἐνεργειακῶν (Αἰγαῖον, Κύπρος) ὑπόδουλος πιά, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα (μιᾶς καὶ πέταξαν τοὺς Γερμανοὺς ἔξω ἀπὸ τὸ παιχνίδι), παραδίδεται, ἄνευ ὅρων, στοὺς ὁβριοαμερικανούς…

πηγὴ

Ποιός νά τό φανταζόταν -;;;- ὅτι θά ἐρχόταν κάποια ἡμέρα πού ὁ ῥαγιάς Ἑλληνάκος θά προσκυνοῦσε καί θά ἐξεθείαζε τούς ὁβριούς (πού, φαινομενικὰ εἶναι -ἐὰν εἶναι δυνατόν!!!- μαζύ, δῆθεν μὲ τὴν Ἑλλάδα, σὲ ὅλα, μὰ σὲ ὅλααααα….!!!), γιά νά τοῦ ἁρπάξουν καί τό τελευταῖο ὀχυρό του, πού θά μποροῦσε νά τόν καταστήσῃ (ὀρυκτὸ πλοῦτο) ὑπερδύναμη;
Ω.Ι.Μ.Ε……..

ΩΙΜΕ…………
Τραγικότατον……..!!!!!!!!!

Δὲν θέλω τέτοιους φίλους…

πηγὴ

Σημείωσις

Ἐξ οὖ καὶ ἡ κινητικότης καί, μᾶλλον, «λῦσις/ἐπισημοποίησις τῆς προτεκτορατοποιήσεως ἀπὸ τοὺς ὁβριούς», συντόμως στὸ Κυπριακό.

πηγὴ

Ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ἁρπάξουν καὶ νὰ ἑνοποιήσουν οἱ ὁβριοὶ -μέσῳ τῆς ἐξωθήσεως τῆς Τουρκίας σὲ πόλεμο ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου- τὸν κοινὸ ἐνεργειακὸ χῶρο τοῦ νέου ἑβραιοχριστιανικοῦ οἰκονομικο-ἐνεργειακο-γεωπολιτικοῦ Βυζαντίου, ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολὴ ἔως καὶ τὴν Ῥωσσία.

Καί…
…τὸ κερασάκι!!!

πηγὴ

Φτοῦ σας σκατο-σαῦρες τοῦ κερατᾶ…

 Ἀ.Ἑ.

 

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply