Αἰχμάλωτοι στὰ χέρια τῶν Τούρκων…

Ὁ πατὴρ Θεόκλητος Κυριακοῦ, στὴν Μία Μηλιά, ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ Σύλλογο «Δικέφαλος», λίγο πρὶν τὴν αἰχμαλωσία του καὶ τὴν μεταγωγή του στὶς τουρκικὲς φυλακὲς τῶν Ἀδάνων.

Αἰχμάλωτοι στὰ χέρια τῶν Τούρκων...

Γιὰ λόγους προπαγάνδας ὁ Τοῦρκος Ἀξιωματικὸς χαϊδεύει τὸ μωρὸ παιδί του, ποὺ εὑρίσκετο στὰ χέρια τῆς πρεσβυτέρας του.
Ὅμως τὸ βλέμμα της τὰ λέει ὅλα!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply