Δυστυχῶς οἱ Τοῦρκοι παραμένουν …Τοῦρκοι!!!

Δυστυχῶς ἡ εἰδησεογραφία μὲ τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς τῶν Κούρδων στὴν Ἀφρὶν ἀπὸ τὰ Τουρκικὰ στρατεύματα, μᾶς δείχνει πὼς μπαίνουμε σὲ ἕνα ἄλλο εἶδος πολέμου καὶ ὄχι στὸν παραδοσιακὸ ποὺ ξέραμε σχετικὰ μὲ τὸν σεβασμὸ στὰ δικαιώματα τῶν αἰχμαλώτων βάσει Διεθνῶν Συνθηκῶν.

Ἕνα εἶδος πολέμου ποὺ μᾶς στέλνει πίσω αἰῶνες καὶ γίνεται μὲ ἐξαιρετικὴ βαρβαρότητα.

Μὴν περιμένετε λοιπὸν κάποιος Τοῦρκος σὲ περίπτωση συῤῥάξεως νὰ σεβασθῇ τὰ δικαιώματα τῶν αἰχμαλώτων.
Εἴδατε τὶ ἔγινε στὴν Κύπρο, πῶς τοὺς ἐκτελοῦσαν ὅλους καὶ τοὺς πετοῦσαν σὲ ἔναν λάκκο, ἐνῶ γιὰ χρόνια τοὺς ἀναζητούσαμε.

Κι ἐπειδὴ ἡ κατάληψις ἐδαφῶν γίνεται πάντα ἀπὸ χερσαῖες δυνάμες, νὰ εἴμαστε σίγουροι πὼς θὰ δοῦμε τὴν μεσαιωνικὴ -ὀθωμανικὴ βαρβαρότητα προσωποποιημένη σὲ περίπτωση ποὺ μᾶς πιάσουν στὸν ὕπνο .
Θὰ ζήσουμε μίαν Κυπριακὴ εἰσβολή.
Γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ ἐγρήγορση καὶ ἐτοιμοπόλεμοι.
Μὲ ὑψηλὸ ἠθικὸ φρόνημα, ὄσο κι ἂν προσπαθοῦν νὰ μας τὸ συνθλίψουν καὶ οἱ ἐντὸς καὶ οἱ ἐκτὸς τῆς χώρας.
Γιατὶ ἡ δύναμις ἑνὸς Ἔθνους εἶναι τὸ Ὑψηλό του Ἠθικὸ φρόνημα.

Οὐδέποτε ἤμασταν πολλοί.
Πάντα λίγοι ἀριθμητικὰ ἤμασταν, ἀπέναντι σὲ στρατιὲς ποὺ ἐπεχείρησαν νὰ μᾶς καταπιοῦν.
Καὶ βγαίναμε νικητές.
Γιατὶ εἴχαμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε Ἱερὰ καὶ Ὅσία καὶ τὸ τιμιώτερον ὅλων, τὴν Πατρίδα.

Ψηλὰ τὸ κεφάλι λοιπὸν κι ἂς ἀρχίσουμε νὰ ἑτοιμαζόμεθα ψυχολογικά, ἀλλὰ καὶ σωματικά, γιὰ ὁ,τιδήποτε μπορεῖ νὰ ἐπακολουθήσῃ.

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 627 times, 1 visits today)
Leave a Reply