Ξύλινη γλῶσσα, προπαγάνδα καὶ Συνταγματικὴ Ἀναθεώρησις

Καλησπέρα σας.
Ἐὰν ἔχετε τὸ κουράγιο, διαβάστε το.

Εἶχα σεμινάριο τὴν προηγούμενη Πέμπτη μὲ θέμα «Συνταγματικὴ Ἀναθεώρησις» γιὰ συζήτηση μὲ συμμετοχὴ ἀπὸ Ἕλληνες Πολῖτες. Μέσα στοὺς ὁμιλητὲς ἦσα ἕνας καθηγητὴς καὶ μία καθηγήτρια. Ὅταν τελείωσαν οἱ ὁμιλίες τους, ποὺ δυστυχῶς ἦσαν σὲ ξύλινη γλῶσσα. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ὅμως ἴσχυε καὶ τοὺς παρισταμένους Ἕλληνες Πολῖτες ποὺ πῆραν τὸν λόγο. ὁ κάθε ἕνας ἐξ αὐτῶν γιὰ 3 – 5 λεπτά. Συνέχεια

Διπλο-ψηφίζουν τώρα οἱ …«κατρούγκαλοι»!!!

Ἤ εἶναι ἐντελῶς ἠλίθιοι καὶ τὸ ἔχουν τερματίση…
…ἤ μᾶς κάνουν πλάκα, διότι δὲν ὑπάρχει κάποια λογικὴ σ΄ αὐτὰ ποὺ κάνουν.

Ὁ Κατρούγκαλος ἐψήφισε καὶ «ναὶ» καὶ «ὄχι» στὸ ἄρθρο 68.
Ἀπίστευτο!

Συνέχεια

Γιά ποιό Σύνταγμα μιλᾶμε;

Σοβαρὰ τώρα, γιὰ ποιὸ Σύνταγμα μιλᾶμε; Βλέπω ὅτι ὅλοι ἀναφέρεσθε στὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ πάω στοίχημα ὅτι οὐδεὶς τὸ ἔχει μελετήση. Ἔτσι; Γιατὶ ἐὰν τὸ εἴχατε μελετήση, τότε τὸ μόνο ποὺ θὰ σκεφτόσασταν εἶναι τὸ πόσο ἠλίθιοι εἴμαστε ποὺ νομίζουμε ὅτι τὸ Σύνταγμα συνετάχθη γιὰ νὰ ὑπερασπίζεται τὸν λαό. Αὐτὴν τὴν συζήτηση εἶχα πρόσφατα μὲ μία καλή μου φίλη καὶ συνεργάτιδα. Συνέχεια

Ὥρα Ἐθνοσυνελεύσεως κι ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος;

Ἡ ἔρευνα, σὲ κάποιο τμῆμα της, ἀπὸ φίλους διαδικτυακοὺς καὶ πραγματικούς, ποὺ ἐπεκτάθη κατὰ τὶ ἀπὸ τὴν σελίδα μας καὶ ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος, ἡ ὁποία ἐπισήμως προωθεῖται, ἰδίως ἐντὸς τῆς σημερινῆς τραπεζικῆς δικτατορίας τῶν μνημονίων.
Κύριος στόχος φυσικὰ ἡ ὁριστικὴ ἀθώωσις τῶν σαπροφύτων, ἡ ἐπὶ πλέον ἀδειοδότησίς τους γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς γενοκτονίας μας καί, τελικῶς, ἡ ἀπόλυτος δουλοποίησίς μας.
Διότι τὸ πρόβλημά μας, ὡς λαοῦ, δὲν εἶναι οἰκονομικό, ἀλλὰ πολιτικό.
Κοινῶς τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι στὸ ἐὰν ὑπάρχουν μνημόνια ἢ ὄχι, ἀλλὰ στὸ τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ τὰ φέρνει, τὰ ἐπιβάλλει ὡς …νομότυπα καί, σταδιακῶς μετατρέπει ἐμᾶς, τὰ παιδιά μας καὶ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν μας σὲ δούλους μὲ σφραγίδα. Συνέχεια

Θέμα νομιμοποιήσεως τοκογλυφίας πίσω ἀπὸ τὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος!!!

Ἡ «Ἀναθεώρησις» τοῦ Συντάγματος εἶναι τύποις καὶ οὐσίᾳ ναζιστικὴ καὶ προωθεῖται μὲ ἀπαίτηση τῆς τρόϊκα καὶ τῶν ἐντοπίων πρακτόρων τους, γιὰ νὰ νομιμοποιήσουν τὶς ληστεῖες τους καὶ να «συνταγματοποιήσουν» τὴν ξένη κατοχὴ καὶ τὶς ἐπόμενες ληστεῖες μετὰ φόνων, γιὰ ἄλλα 100 χρόνια. Συνέχεια

Ἐπιτροπὲς «σοφῶν» κατ’ ἐντολὴν …Rothschild!!!

Ποιός θυμᾶται τήν ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό ἀσφαλιστικό;

Ἡ ἐπιτροπή τῶν «σοφῶν» γιά τό Ἀσφαλιστικό …κόβεται γιά τό «καλό» μας;

Ἔ, τὰ εἴδαμε τὰ ἀποτελέσματά της στὶς τσέπες μας, στὶς συντάξεις τῶν παππούδων μας καὶ στὴν κατάντια τῆς οἰκονομίας.

Ὅλοι στίς ἰδιωτικές ἀσφάλειες;

Ἐὰν λοιπὸν συνειδητοποιήσαμε τὸ πόσο χρήσιμη γιὰ τοὺς τοκογλύφους ἦσαν οἱ μετέχοντες τῆς «ἐπιτροπῆς σοφῶν» τοῦ κατρουγκαλέν, τώρα ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ μάθουμε γιὰ τὴν νέα «ἐπιτροπὴ σοφῶν τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος», τὴν χρησιμότητά της γιὰ τοὺς τοκογλύφους καὶ ὁπωσδήποτε τὸν πραγματικό της στόχο ποὺ σίγουρα θὰ εἶναι γιὰ τὸ …καλό μας!!!
Μία ἐπιτροπὴ βάσει τῶν συμβουλῶν τῆς ντοράκλας…
…ἀδελφῆς, κατὰ τὰ ἐπίσημα, τοῦ κούλη.

Ἐπιτροπὲς «σοφῶν» κατ' ἐντολὴν ...Rothschild!!!6 Συνέχεια