Ὥρα ἐξηγήσεων κι ἀποδόσεως εὐθυνῶν γιὰ τὰ πολιτιστικὰ ἐγκλήματα στὴν Χαλκίδα

Πρόσφατα ἀναφέρθηκα σὲ δύο τεράστια ἐγκλήματα ἀρχαιολογικῆς καὶ ἱστορικῆς σημασίας ποὺ διαδραματίζονται στὴν Χαλκίδα. Συνέχεια

Βομβαρδίζοντας ἀποκλειστικῶς πολιτιστικὰ μνημεία

Διατί οἱ συμμαχικοί βομβαρδισμοί ἐστόχευον ἀποκλειστικῶς τά μνημεία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ;

Ἀπαντήσεις σὲ σχόλια φίλων

Γενικῶς ἐστόχευον στὰ μνημεία, διατὶ ἦσαν βάρβαροι …καὶ πάντα θὰ εἶναι… Συνέχεια

Ἰσλαμικός μεσαίων ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη;

Μᾶλλον ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν «ἰδεολογικό» μεσαίωνα ποὺ ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, οἱ (ἂς ποῦμε) φυσικοὶ κληρονόμοι τῶν ἐκπολιτιστῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.
Ἕναν μεσαίωνα ποὺ δὲν ἀπειλεῖ πλέον ἐμᾶς διότι ἁπλούστατα τὸν βιώνουμε.

Ἐὰν λοιπὸν μᾶς ἀναστατώνουν εἰκόνες σὰν κι αὐτήν:

Συνέχεια

Ματάκια…

Τὰ ματάκια τὰ φορᾶμε σχεδὸν ὅλοι.
Ἀπό ποῦ προῆλθαν ὅμως τά «ματάκια»;

Ματάκια...2 Συνέχεια

Σαμπράτα ὅπως Παλμύρα;

Ἡ σκέψις μου αὐτὴν τὴν στιγμὴ εὑρίσκεται στὴν Λιβύη καὶ εἰδικώτερα στὴν Ἑλληνορρωμαϊκὴ πόλι Σαμπράτα, τὴν ὁποία κατέλαβαν Τζιχαντιστὲς καὶ ἀπειλοῦν νὰ τὴν καταστρέψουν!

Σαμπράτα ὅπως Παλμύρα; Συνέχεια