Ὑπὸ τόν ἔλεγχο τῶν …στοῶν τίθεται καί ὁ πατριωτισμός μας;

Κάθε λογῆς καὶ φύσεως στοῶν…
Κάθε ἐκδοχῆς καὶ «φιλοσοφίας»…
Κάθε μορφῆς στοῶν καὶ -μὲ ἀνθρωπιζτικὸ- ἐνίοτε προσωπεῖο λεσχῶν καὶ «κοινωφελῶν ἱδρυμάτων» συνήθως, ἀλλὰ καὶ συλλόγων, κινημάτων, Μ.Κ.Ο…
… ποὺ ἐμφανίζονται οἱ ψευδο-σωτῆρες μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν.

Δὲν …«μασσᾶμε» ὅμως πλέον, διότι, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο ἀπὸ ἐμᾶς, ἔχουμε ξεκινήση νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὰ παιχνιδάκια τους καὶ νὰ τοὺς ἀποῤῥίπτουμε καθολικῶς. (Πάντα φυσικὰ μὲ τὶς σχετικὲς ἐξαιρέσεις κάποιων, ποὺ ἐμμένουν, γιὰ τοὺς δικούς τους -ὀποίους-  λόγους, νὰ ἐθελοτυφλοῦν…!!!)
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουμε ἀντιληφθῆ πὼς πρόκεται γιὰ τὶς ἴδιες οἰκογένειες, ποὺ μὲ τὴν τακτική τους νὰ ἀλλάζουν ὀνόματα, ἐξακολουθοῦν (ἐπισήμως) ἐδῶ κι ἔναν αἰῶνα νὰ μᾶς καταστρέφουν, ἀπολαμβάνοντας πέραν τῆς ἀσυλίας του, ἐπὶ πλέον καὶ τὴν ἐπιτυχῆ τους διαδοχή, ἀπὸ τὰ παιδιά τους καὶ τὰ ἐγγόνια τους.

Συνέχεια

Ῥάλληδες: ἱστορία ἐξουσίας καὶ οἰκονομικῆς κυριαρχίας…

Μετὰ τὴν πτώση τῆς Πόλεως πολλὲς ἀρχοντικὲς οἰκογένειες ποὺ προσπάθησαν νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ βαρβαρότητα ἔφτασαν στὴν Χίο. Ἐκεῖ μετέφεραν καὶ τὶς ἐμπορικὲς καὶ ἐπαγγελματικές τους δραστηριότητες γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα χωρὶς ὅμως νὰ ἐγκαταλείπουν τὴν ἰδέα τῆς ἐπιστροφῆς στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπως ἔκαναν λ.χ. οἱ Μαυροκορδᾶτοι οἱ ὁποῖοι μάλιστα πῆραν ἀπὸ τοὺς ὀθωμανοὺς  πολλὰ ὀφίτσια καὶ θέσεις σημαντικὲς δίπλα στὴν Ὑψηλὴ Πύλη! Ἔτσι μᾶς προέκυψαν καί οἱ πολιτικοὶ «καριέρας» ποὺ ἔμελλε νὰ ταλαιπωρήσουν διὰ τῶν ἀπογόνων τους, ἔως καὶ σήμερα άκόμη, τὴν πολυβασανισμένη (ἀπὸ κάθε ἄποψη) Ἑλλάδα… 

Ἡ συνήθης «λογική» αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν εἶναι οἱ γάμοι και οἱ ἐπιγαμίες, με οἰκογένειες ἀναλόγου «κύρους» (βλέπε οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ἐπιφάνειας) ὥστε νὰ μποροῦν νὰ διαιωνίζουν τὴν δύναμή τους καὶ φυσικὰ τό ὄνομά τους… Θὰ μοῦ πεῖτε : πώς ὅμως ἔγιναν αὐτές οἱ οἰκογένειες δύναμις;
Ἔ, καλὰ τὶς πρακτικές τους πλέον τὶς γνωρίζουμε (χιλιετηρίδες τώρα δὲν ἀλλάζουν) καί ὅπως προανέφερα ἦταν οἱ γάμοι καὶ οἱ ἐπιγαμίες κυρίως μὲ τὴν …ἐξουσία ἀλλὰ καὶ ἡ «ἰκανότητης» τους νὰ παρεισφρύουν στὸν χῶρο τῆς ἐξουσίας μὲ διάφορες ἄλλες μεθόδους (ὄχι πάντα τὶς καλλίτερες…)

Ἀπὸ ἕναν τέτοιο γάμο προέκυψε ἡ δυναστεία τῶν Ῥάλληδων, αὐτὴ τοῦ κλάδου τῶν Ἀθηνῶν ἐκ τοῦ ὁποίου προῆλθαν τρεῖς πρωθυπουργοὶ ( ὁ ἕνας κατοχικὸς) καὶ ὁ ἄλλος τῆς Χίου ἀπ’ ὅπου προῆλθαν πολιτικοί, διπλωμάτες ἀλλὰ κυρίως ὁ ἐμπορικὸς οἴκος τῶν Ῥάλλη μέ ἰδιωτικὲς τράπεζες, ἀλλὰ κυρίως τὴν ἀγροτο-ἐμπορία ποὺ εἰδικεύεται στὰ λιπάσματα καὶ τοὺς σπόρους καὶ ἔχει συνδέσει ἄρρηκτα τὸ ὄνομά της μὲ τὸ γεωργικὸ μέλλον τῆς Ἰνδίας !

Ῥάλληδες ἱστορία ἐξουσίας καὶ οἰκονομικῆς κυριαρχίας...1

Οἰκογένεια Ῥάλλη
(κλάδος Ἀθηνῶν)
Συνέχεια

Τί ἀπέγιναν οἱ Ὀλυμπιονίκες τοῦ 1896;

 

Τι απέγιναν οι Ολυμπιονίκες του 1896 ; Πώς έζησαν, πώς σταδιοδρόμησαν. Έγιναν αξιωματικοί, γιατροί, χρηματιστές, δικαστικοί, δημοσιογράφοι και άλλοι είχαν μαρτυρικό τέλος!

Συνέχεια

Μά καλά, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας Ἕλλην μέσα στούς πολιτικούς μας;

 


Σήμερα θ βρίσω! 
Γι τν κρίβεια, θ παρουσιάσω να θέμα πο θ κάν πάρα πολλος χι μόνον ν βρίσουν, λλ κα ν θελήσουν νπισπεύσουν τς ποιες διαδικασίες, μήπως κα τελειώσουμε μίαν ραν ρχύτερα μλους ατος πο ατοχρίστηκαν κυβερντες μας κα μς ουφον τ αμα δ κα αἰῶνες. 
Μν νομίζετε πς κριβς τδια δν συνέβαιναν σ κάθε περίοδο τς στορίας μας… Θταν δικο γι τος σημερινούς.. Ο σημερινονήκουν σ μίαν «σχολ» τν ποίαν μως σχολν λλοι πρτοι μς φόρτωσαν.  Συνέχεια