Ἀρωματικὲς …τοξικότητες!!!

Ἂν καὶ δὲν χωνεύω τὴν Greenpeace μὲ οὐδὲ ἔναν τρόπο, ἡ συγκεκριμένη ἔρευνα παρουσιάζει ἐνδιαφέρον…
Ἐδημοσιεύθη δὲ στὴν ἐφημερίδα στὴν ἐφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στὶς 11 Φεβρουαρίου 2005.

Ὄχι ὅτι ἄλλαξε κάτι ἀπὸ τότε. Ὄχι πρὸς τὸ καλλίτερο τοὐλάχιστον… Συνέχεια

Θὰ σωθῆ ὁ πλανήτης μόνον ἀπὸ τοὺς …κοινοὺς θνητούς!!!

Ὑπολογίζεται ὅτι ἕνα ταξείδι μὲ ἀεροσκάφος Νέα Ὑόρκη-Λονδῖνο τῆς γραμμῆς, γιὰ ἕναν ταξιδειώτη, ἀφήνει ἐνεργειακὸ ἀποτύπωμα ἴσο μὲ τὸ ἐνεργειακὸ ἀποτύπωμα ἑνὸς σπιτιοῦ τεσσάρων (4) ἀτόμων γιὰ ἕνα ἔτος.

Συνέχεια

Χρήσιμα λογότυπα γιὰ τὶς τσάντες πολλαπλῶν χρήσεων

Ὄσο γιὰ τὶς τσάντες πολλαπλῶν χρήσεων… Μπορεῖτε νὰ κάνετε λογότυπο δικό σας!!!

Γιὰ παράδειγμα:

  1. Μὴ πληρώνετε ΕΝΦΙΑ, Ἄρθρο 78, παράγραφος 1 Συντάγματος.
    Διαβάστε το…!!! Συνέχεια
Γλυτώσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν πλαστικὴ σακκούλα

Γλυτώσαμε ὁριστικῶς λέμε…
Προστατεύουμε (ποιός ἦλθε;) συνειδητῶς ὡς Ἕλληνες τὸ περιβάλλον, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν πολύ-ἀντιλαμβανόμεθα τὸ γιατί….
Σωστά;

Συνέχεια

Ὑπάρχουν ἀπείθαρχοι Ἕλληνες;

Διαβάζω ὅτι ἡ κατανάλωσις πλαστικῆς σακκούλας ἔχει μειωθῆ δραματικά, ἀκόμη καὶ σὲ καταστήματα ποὺ τὴν προσφέρουν δωρεάν. Ὄχι μόνον ἐκεῖ ποὺ τὴν χρεώνουν. Συνέχεια

Θά προστατεύσουν τό περιβάλλον χρεώνοντας τίς πλαστικές σακκοῦλες;

Σκᾶσε καὶ πλήρωνε…!!!

Εἶπα νὰ μὴ μιλήσω γιὰ τὸ θέμα μὲ τὰ 4 λεπτὰ τῆς σακκούλας ἀλλὰ δὲν κρατήθηκα!
Ἀκου λοιπὸν Ἕλληνα! Θὰ πᾶς τρία χρόνια πίσω! Καὶ θὰ θυμηθῆς ὅταν πῆγες στὰ LIDL καὶ σὲ χρέωσαν πρώτη φορὰ τὶς σακκοῦλες καὶ … κουφάθηκες!
Γιατὶ ἔγινε αὐτὸ ὅμως; Ἔμαθες; Δεν ἔμαθες, γιατὶ δὲν σοῦ τὸ εἶπε κάποιος! Συνέχεια