Ὑστερικὴ προπαγάνδα

Τὰ χάλια τῶν πουριτανῶν λεχριτῶν. Ἔτσι γιὰ νὰ μὴν πιστεύουν ὁρισμένοι ἀφελεῖς ὅτι αὐτὰ ποὺ τοὺς ταΐζουν μὲ ἐπιστημονικοφανὲς περιτύλιγμα οἱ σημερινοὶ πουριτανοὶ προστεστάντες, ἔχουν κάποιαν ὁποιανδήποτε βάση.

Συνέχεια

Ὑβρεουργημάτων κατάληξις

Εἶχα ἀναφερθῇ στὴν κατρακύλα τῆς Σοσιαλδημοκρατίας πρὸ καιροῦ.

Ψηφοφόρων μετακινήσεις μακρὰν τῆς σοσιαλοδημοκρατίας

Σήμερα ἀποτελεῖ κοινὴ παραδοχὴ στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καί, πλέον, βλέπουμε δηλώσεις σὰν τοῦ Σοῦλτς, ποὺ παραδέχεται ἀνοικτὰ ὅτι ἡ Σοσιαλδημοκρατία ἔχει ἐξοφλήσῃ. Συνέχεια

Ψηφοφόρων μετακινήσεις μακρὰν τῆς σοσιαλοδημοκρατίας

«…τὰ ἐκλογικὰ σώματα ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη τῆς Εὐρώπης ἔχουν χάσῃ τὴν ὑπομονή τους μὲ τὴν συναισθηματική, ἐλαφρῶν ἀριστερῶν ἀποχρώσεων, μεγαλοπολιτική «Σοσιαλδημοκρατική» ἐλίτ, ποὺ κυριάρχησε τὴν πολιτική τους σκηνὴ τὰ τελευταῖα ἑβδομήκοντα ἔτη. Οἱ ψηφοφόροι στρέφονται ἀλλοῦ διότι βλέπουν ὅτι ἡ Σοσιαλδημοκρατία τοὺς ἐγκατέλειψε.
Τοὺς ἐγκατέλειψε οἰκονομικὰ – ὅπως δείχνει ἡ τεράστια ἀνεργία τῶν νέων σὲ χῶρες ὅπως ἡ Ἴσπανία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἑλλάς. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὸ ὁλοένα καὶ συρρικνούμενο μέγεθος τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης γενικά.


Συνέχεια

Ὑγεία καὶ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο

Ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο

Προχθὲς παρακολούθησα γιὰ λίγο στὴν ΕΡΤ-1 μίαν ἐκπομπὴ γιὰ τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο. Πραγματικὰ ἐξοργίσθηκα, διότι οὐσιαστικὰ ἐξίσωνε τὸ κάπνισμα μὲ τὸ ἄτμισμα. Τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο δὲν εἶναι πραγματικὸ τσιγάρο: ἀντὶ γιὰ ταμπάκο περιέχει ἕνα ἀτμοποιημένο ὑγρὸ μὲ νικοτίνη, τὸ ὁποῖο ὁ χρήστης εἰσπνέει. Προσοχή, εἰσπνέει ἀτμὸ — ὄχι καπνό. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ διότι τὸ μεγάλο κακὸ στὸν καπνιστὴ προκαλεῖται ἀπὸ τὴν καύση τοῦ τσιγάρου, ἡ ὁποία ἀπελευθερώνει ἑκατοντάδες τοξικὲς οὐσίες, γνωστὲς ὡς πίσσα. Γιὰ αὐτὸ ὁ Ὀργανισμὸς Δημοσίας Ὑγείας τῆς Ἀγγλίας ἐνημέρωσε τοὺς Βρεταννοὺς γιὰ τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο ὡς ἐξῆς: τὸ ἄτμισμα εἶναι 95% λιγότερο ἐπιβλαβὲς ἀπὸ τὸ κάπνισμα· βοηθᾶ τὴν διακοπὴ τοῦ καπνίσματος· καὶ τὸ σημαντικότερο, δὲν γίνεται μόδα. Συνέχεια

Λευκός, ἑτερόφυλος καί καπνιστής;

Καλά, το βλέπω, έρχεται:

Σε λίγο καιρό, λευκός, ετεροφυλόφιλος και καπνιστής, δεν θα τολμάς να βγεις από την πόρτα σου, μην το μάθει η γειτονιά.

Συνέχεια

Χάσαμε ἕναν …βολικὸ «παπαγάλο»!!!

Μία σημαντικὴ εἴδησις τῶν ἡμερῶν, ποὺ ἐπέρασε «ἀθόρυβα»: ἡ Κινέζα γραφειοκράτισσα Μargaret Chan, ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Π.Ο.Υ., ἀντικαθίσταται μετὰ ἀπὸ 10 ἔτη θητείας ἀπὸ τὸν Tedros Adhanom Ghebreyesus, πρώην ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν τῆς Αἰθιοπίας, ποὺ ἀναλαμβάνει ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Π.Ο.Υ. τὴν 1η Ἰουλίου.
Ὁ Ghebreyesus ὑπῆρξε ὑπουργὸς ὑγείας στὴν Αἰθιοπία τὴν περίοδο 2005 – 2012 καὶ ἡ κυρί δράσις του ὑπῆρξε ἐπάνω στὴν καταπολέμηση τοῦ AIDS, τῆς φυματιώσεως καὶ τῆς ἑλονοσίας. Συνέχεια