Βλέποντας τὸ μέλλον (σου) μὲ τὰ μάτια τῆς (κάθε) …προπαγάνδας!!!

Ἀριστερὰ κάθεται μία μελαχροινὴ κοπέλα, μαῦροι κύκλοι κάτω ἀπὸ τὰ μάτια, ντυμένη στὰ μαῦρα, ποὺ καπνίζει. Προφανῶς ἄρχισε νέα, ἑπομένως εἶναι φιλάσθενος καὶ οὔτε μπορεῖ νὰ κάνῃ παιδιά. Μελαγχολεῖ, κυττώντας τὴν φίλη της μὲ κάτι σὰν ζήλια ἢ ἀπόγνωση, δὲν εἶναι ξεκάθαρο.

Συνέχεια

Ὑποκριτικὲς (καὶ σπάταλες) ἀντικαπνιστικότητες

3,3 δισεκατομμύρια εὐρῶ ἦσαν οἱ περυσινὲς δαπάνες τοῦ ὑπουργείου ὑγείας. Ἀπὸ αὐτὰ τὰ 700 ἑκατομμύρια εἶχαν μεταφερθῆ ἀπὸ τὸ προηγούμενο ἔτος. Ἄρα οἱ συνολικὲς δαπάνες τοῦ ὑπουργείου ἦσαν 2,6 δισεκατομμύρια εὐρῶ.

Γιὰ τὴν ἱστορία.
Περίπου 1,4 δὶς ἦταν τὸ κόστος μισθοδοσίας.

Τὸν ἴδιο καιρὸ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸν ΕΦΚ (εἰδικὸ φόρο καταναλώσεως) στὰ Καπνικὰ προϊόντα ἀνῆλθαν στὰ 1,1 δίς. Συνέχεια

Ὑστερικὴ προπαγάνδα

Τὰ χάλια τῶν πουριτανῶν λεχριτῶν. Ἔτσι γιὰ νὰ μὴν πιστεύουν ὁρισμένοι ἀφελεῖς ὅτι αὐτὰ ποὺ τοὺς ταΐζουν μὲ ἐπιστημονικοφανὲς περιτύλιγμα οἱ σημερινοὶ πουριτανοὶ προστεστάντες, ἔχουν κάποιαν ὁποιανδήποτε βάση.

Συνέχεια

Ὑβρεουργημάτων κατάληξις

Εἶχα ἀναφερθῇ στὴν κατρακύλα τῆς Σοσιαλδημοκρατίας πρὸ καιροῦ.

Ψηφοφόρων μετακινήσεις μακρὰν τῆς σοσιαλοδημοκρατίας

Σήμερα ἀποτελεῖ κοινὴ παραδοχὴ στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καί, πλέον, βλέπουμε δηλώσεις σὰν τοῦ Σοῦλτς, ποὺ παραδέχεται ἀνοικτὰ ὅτι ἡ Σοσιαλδημοκρατία ἔχει ἐξοφλήσῃ. Συνέχεια

Ψηφοφόρων μετακινήσεις μακρὰν τῆς σοσιαλοδημοκρατίας

«…τὰ ἐκλογικὰ σώματα ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη τῆς Εὐρώπης ἔχουν χάσῃ τὴν ὑπομονή τους μὲ τὴν συναισθηματική, ἐλαφρῶν ἀριστερῶν ἀποχρώσεων, μεγαλοπολιτική «Σοσιαλδημοκρατική» ἐλίτ, ποὺ κυριάρχησε τὴν πολιτική τους σκηνὴ τὰ τελευταῖα ἑβδομήκοντα ἔτη. Οἱ ψηφοφόροι στρέφονται ἀλλοῦ διότι βλέπουν ὅτι ἡ Σοσιαλδημοκρατία τοὺς ἐγκατέλειψε.
Τοὺς ἐγκατέλειψε οἰκονομικὰ – ὅπως δείχνει ἡ τεράστια ἀνεργία τῶν νέων σὲ χῶρες ὅπως ἡ Ἴσπανία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἑλλάς. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὸ ὁλοένα καὶ συρρικνούμενο μέγεθος τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης γενικά.


Συνέχεια

Ὑγεία καὶ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο

Ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο

Προχθὲς παρακολούθησα γιὰ λίγο στὴν ΕΡΤ-1 μίαν ἐκπομπὴ γιὰ τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο. Πραγματικὰ ἐξοργίσθηκα, διότι οὐσιαστικὰ ἐξίσωνε τὸ κάπνισμα μὲ τὸ ἄτμισμα. Τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο δὲν εἶναι πραγματικὸ τσιγάρο: ἀντὶ γιὰ ταμπάκο περιέχει ἕνα ἀτμοποιημένο ὑγρὸ μὲ νικοτίνη, τὸ ὁποῖο ὁ χρήστης εἰσπνέει. Προσοχή, εἰσπνέει ἀτμὸ — ὄχι καπνό. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ διότι τὸ μεγάλο κακὸ στὸν καπνιστὴ προκαλεῖται ἀπὸ τὴν καύση τοῦ τσιγάρου, ἡ ὁποία ἀπελευθερώνει ἑκατοντάδες τοξικὲς οὐσίες, γνωστὲς ὡς πίσσα. Γιὰ αὐτὸ ὁ Ὀργανισμὸς Δημοσίας Ὑγείας τῆς Ἀγγλίας ἐνημέρωσε τοὺς Βρεταννοὺς γιὰ τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο ὡς ἐξῆς: τὸ ἄτμισμα εἶναι 95% λιγότερο ἐπιβλαβὲς ἀπὸ τὸ κάπνισμα· βοηθᾶ τὴν διακοπὴ τοῦ καπνίσματος· καὶ τὸ σημαντικότερο, δὲν γίνεται μόδα. Συνέχεια