Ἡ ἄλλη ὄψις τῆς Ἁλώσεως

Περὶ Ἁλώσεως τὸ ἀνάγνωσμα…

Ὑπάρχει ἔνα βιβλίο…
Ἕνα βιβλίο ποὺ ἐξεδόθη τὸ 1454 στὴν Βρεταννία ἀπὸ τὸν I.M. Neale κι ἐμεταφράσθη ἀπὸ τὸν Χ.Α. Παρμενίδου.
(Ἀντίγραφον τοῦ βιβλίου, σὲ νεωτέρα ἔκδοσιν καὶ μετάφρασιν ἐδῶ)

Συνέχεια

Ὁ Γεώργιος Γεμιστὸς (Πλήθων) καὶ ἡ πρώιμη Ἐθνικὴ ἀναγέννηση.

Οι αντιλήψεις και η φιλοσοφία του Γεωργίου Γεμιστού είχαν επηρεαστεί καθαρά από τις ιδέες του Πλάτωνα (άλλωστε αυτό μαρτυρά και το όνομα «Πλήθων» που είχε επιλέξει για τον εαυτό του).

Περικυκλωμένος από την κοινωνική, ηθική, πολιτική και οικονομική παρακμή του Βυζαντινού κόσμου που ψυχορραγούσε, ο Γεμιστός πρότεινε μια φυγή προς τα εμπρός με ριζική αναδιάρθρωση της κοινωνίας της εποχής του στο πλαίσιο μιας ιδεατής πλατωνικής «Πολιτείας»… Συνέχεια

Ἦταν ὁ Μωάμεθ ὁ πορθητής χριστιανός;

χω διαβάσει πάρα πολλά γι ατ τ θέμα κα οπόψεις διίστανται. Κάποιοι τν χαρακτηρίζουν ς κρυπτοχριστιαν κα κάποιοι λλοι πλς φίλα προσκείμενον.
πως κι ἐὰν εχαν τ θεολογικά του μως, χει μεγάλο νδιαφέρον παρακάτω νάρτησις, διότι προσθέτει π πλέον στοιχεα, γνωστα στος πολλούς.

Πάντως παραμένει τρώτημα: άν ταν χριστιανός, τότε γιατί ταν κρυπτοχριστιανός καί δέν θησε τόν λαό νά λλαξοπιστήσ
άν πάλι  δέν ταν χριστιανός, τότε πώς δικαιολογεται τόσο μεγάλη του πεποίθησις, τν ποίαν πιβεβαιώνουν κα τ διάφορα κχωρητήρια, ,τι ταν μόνος κληρονόμος τς νατολικς ωμαϊκς ατοκρατορίας; 
Κι άν ντως εναι τσι, δλα δή κληρονόμος, μήπως ατό δικαιολογε καί τήν στάσιν του ναντι τοδερατείου; Μήπως τσι ξηγονται καί κάποια λλα ρωτήματα πού οδες τολμ νά θέσ κι χουν νά κάνουν μέ τά ποίμνια; Συνέχεια