Ἡ ἄλλη ὄψις τῆς Ἁλώσεως

Περὶ Ἁλώσεως τὸ ἀνάγνωσμα…

Ὑπάρχει ἔνα βιβλίο…
Ἕνα βιβλίο ποὺ ἐξεδόθη τὸ 1454 στὴν Βρεταννία ἀπὸ τὸν I.M. Neale κι ἐμεταφράσθη ἀπὸ τὸν Χ.Α. Παρμενίδου.
(Ἀντίγραφον τοῦ βιβλίου, σὲ νεωτέρα ἔκδοσιν καὶ μετάφρασιν ἐδῶ)

Συνέχεια

Παραχώρησις τῆς Θεσσαλονίκης στοὺς Ἐνετοὺς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πολιορκίας της ἀπὸ τοὺς Τούρκους

Θεσσαλονίκη 1688

 

    Τί ἀναφερουν τά ἀρχεῖα τῆς Βενετίας γιά τήν παραχώρηση τῆς Θεσσαλονίκης στούς Ἐνετούς κατά τήν διάρκεια τῆς πολιορκίας της ἀπό τούς Τούρκους;

      Σὲ ψήφισμά της ἡ ἐνετικὴ γερουσία μὲ χρονολογία «1423 Ἰουλίου 7» ἀναφέρει ὅτι ἀγγελιοφόρος ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς Εὐβοίας ἔφερε ἐπιστολὲς ποὺ καθιστοῦν γνωστὴ στὴν γερουσία τὴν ἐπισφαλέστατη κατάσταση τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ εὑρίσκετο πολιορκούμενη ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Καὶ συγκεκριμένα, ὁ δεσπότης τῆς Θεσσαλονίκης Ἀνδρόνικος Παλαιολόγος, διεβίβασε ἐπιστολὴ στὴν ἐνετική διοίκηση τῆς Εὐβοίας ἐξ ὀνόματός του καὶ ἐξ ὀνόματος τοῦ λαοῦ τῆς πόλεως, μὲ τὴν πρόταση νὰ τεθῇ ἡ πόλις κάτω ἀπὸ τὴ Συνέχεια

1453: Ἡ πιὸ συγκλονιστικὴ ἀφήγησις τῆς Ἁλώσεως ἀπὸ τὴν Μαριάννα Κορομηλᾶ! (βίντεο)

Η Αλωση της Πόλεως

Oι παλιές προβλέψεις το έλεγαν:

«Η Πόλη που έχτισε ο γιος της Αγίας Ελένης, ο ισαπόστολος και Μέγας Κωνσταντίνος, θα ζήσει .1000 χρόνια. Και θα χαθεί, είχαν πει οι αστρολόγοι, όταν θα βασιλεύσει πάλι κάποιος Κωνσταντίνος, γιος κι αυτός μιας μάνας που θα ονομάζεται Ελένη. (σ. Ελένη Δραγάτση).

Συνέχεια

Παντελῆ Καρύκα. «9 Ὀκτωβρίου 1479. Ἡ πρώτη ἑλληνικὴ ἐπανάστασις κατὰ τῶν Τούρκων»

του Παντελή Καρύκα
Συγγραφέα

Ύστερα από 16 χρόνια πολέμου, η Βενετία, το 1479, ζήτησε ειρήνη από τον Μωάμεθ Β’ τον Πορθητή. Ο οπλαρχηγός Κροκόνδειλος Κλαδάς, Στρατιώτης στην υπηρεσία της Βενετίας, κατά διάρκεια του πολέμου, δεν αποδέχτηκε την ειρήνη και στις 9 Οκτωβρίου του 1479, επικεφαλής στρατιωτικού σώματος 1.600 ανδρών και βάδισε προς τη Μάνη, υψώνοντας το λάβαρο του, σημαία γαλάζια με ολόλευκο σταυρό στη μέση, πλάι στην κόκκινη πολεμική σημαία των Παλαιολόγων με τον δικέφαλο αετό (έμβλημα που επίσης καπηλεύτηκαν οι βόρειοι γείτονες). Συνέχεια

Ἦταν ὁ Μωάμεθ ὁ πορθητής χριστιανός;

χω διαβάσει πάρα πολλά γι ατ τ θέμα κα οπόψεις διίστανται. Κάποιοι τν χαρακτηρίζουν ς κρυπτοχριστιαν κα κάποιοι λλοι πλς φίλα προσκείμενον.
πως κι ἐὰν εχαν τ θεολογικά του μως, χει μεγάλο νδιαφέρον παρακάτω νάρτησις, διότι προσθέτει π πλέον στοιχεα, γνωστα στος πολλούς.

Πάντως παραμένει τρώτημα: άν ταν χριστιανός, τότε γιατί ταν κρυπτοχριστιανός καί δέν θησε τόν λαό νά λλαξοπιστήσ
άν πάλι  δέν ταν χριστιανός, τότε πώς δικαιολογεται τόσο μεγάλη του πεποίθησις, τν ποίαν πιβεβαιώνουν κα τ διάφορα κχωρητήρια, ,τι ταν μόνος κληρονόμος τς νατολικς ωμαϊκς ατοκρατορίας; 
Κι άν ντως εναι τσι, δλα δή κληρονόμος, μήπως ατό δικαιολογε καί τήν στάσιν του ναντι τοδερατείου; Μήπως τσι ξηγονται καί κάποια λλα ρωτήματα πού οδες τολμ νά θέσ κι χουν νά κάνουν μέ τά ποίμνια; Συνέχεια

Οἱ καστροηρώισσες τοῦ Αἰγαίου!

Ἡ Μαρούλα τῆς Λήμνου μᾶς ἔχει ἀπασχολήσει ἐπίσης στὸ παρελθόν (ἐδῶ). 

Τὶς ὑπόλοιπες ὅμως ἡρωΐδες μας τὶς παρουσιάζει μὲ μοναδικὸν τρόπο ὁ Γιῶργος Λεκάκης. 

Τὸν εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς. Συνέχεια