Βαδίζοντας στὰ κομμουνιστικὰ «ἄπαρτα κάστρα»

Αὐτὴν τὴν ὥρα, πρὶν ἀπὸ 68 χρόνια ἀκριβῶς, Ἐλεύθεροι Ἕλληνες κατελάμβαναν τὴν κορυφὴ στὸ Βίτσι κι ἔβαζαν τὴν Ἑλλάδα ὁριστικῶς στὸν ἐλεύθερο κόσμο.

Συνέχεια

Φακελλώματα τῆς ΕΥΠ στά χέρια τοῦ …Soro-Indymedia;

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ…

Νεο-«σωτῆρες» ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ …ΕΛΙΑΜΕΠ!!!

Τὸ Indymedia… Συνέχεια

Παγκόσμιος θησαυρὸς ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα!

Δὲν μπορῶ νὰ πῶ λόγια γιὰ τὴν γλῶσσα μου!
Οὔτε μπορῶ νὰ ἐξηγήσω μὲ κάποιον τρόπο αὐτὰ ποὺ αἰσθάνομαι ὅταν ταξειδεύω στὰ μονοπάτια της…
Θυμᾶμαι μόνον τὶς γενοκτονίες κάθε φορὰ ποὺ βάλλεται ἀπὸ κάποιον,  ἰδίως ἐγχώριον δοσίλογον!
Συνέχεια