Βαδίζοντας στὰ κομμουνιστικὰ «ἄπαρτα κάστρα»

Αὐτὴν τὴν ὥρα, πρὶν ἀπὸ 68 χρόνια ἀκριβῶς, Ἐλεύθεροι Ἕλληνες κατελάμβαναν τὴν κορυφὴ στὸ Βίτσι κι ἔβαζαν τὴν Ἑλλάδα ὁριστικῶς στὸν ἐλεύθερο κόσμο.

68 χρόνια μετά, τὴν ἴδιαν ὥρα καὶ ἡμέρα, ταπεινὸς προσκυνητής, τὸ γόνυ κλίνω….

Στρατιωτικὸ νεκροταφεῖο Καστοριᾶς.
Προσκύνησα!!!

29 Αὐγούστου 2017

Ἐπισκέφθηκα, πρὸ ἑνὸς ἀκριβῶς ἔτους, τὰ ἄπαρτα κάστρα τῶν κομμουνιστῶν, ποὺ πρὸ 69 ἐτῶν κατέλαβαν ἐλεύθεροι Ἕλληνες.

Λίγο μετὰ ἐπισκέφθηκα τὸ στρατιωτικὸ νεκροταφεῖο τῆς Καστοριᾶς γιὰ νὰ ἀφήσω δύο λουλούδια.

Ὅταν ἡ σοσιαλδημοκρατικὴ μερίδα τῆς ἑλληνικῆς ἀστικῆς τάξεως, ὁ μπαμπὰς Σημίτης κι ὁ μπαμπὰς Κόκκαλης, ὁ Ἀγγελόπουλος κι ὁ Ζολώτας, ἀλλὰ καὶ ὁ Τσιριμῶκος καί ἄκουσον ἄκουσον, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς ὁ «ἐθνάρχης»  (σας) στὴν κατοχὴ ἐσχεδίαζαν τὸ σοσιαλιστικὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος, παρέα μὲ τὸν Ζαχαριάδη καὶ τὸν Σιάντο, ἐπιφυλάσσοντας γιὰ τὸν ἑαυτό τους τὸν ῥόλο τοῦ Κερένσκυ…

Οἱ γνωστοὶ ἠλίθιοι δηλαδή… Ὁ «ἐθνάρχης (σας) μόλις κατάλαβε τοὺς ἀνέμους ἔσπευσε νὰ ἐπανενταχθῇ στὸ Λαϊκὸ κόμμα καὶ νὰ ἀναπτύξῃ ἀντικομμουνιστικὴ ῥητορεία ἐγκαίρως.

Τὰ παιδιὰ ποὺ ἄφησαν τὰ κόκκαλά τους στὰ «ἄπαρτα κάστρα» εἶχαν διαφορετικὴ ἄποψη βεβαίως…

Προσκυνῶ!!!

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply