Ἤδη τρῶμε ῥαδιενεργὰ τρόφιμα!


Ἤδη τρῶμε ῥαδιενεργὰ τρόφιμα!

φωτογραφία

Τελικῶς δὲν εἶναι ἀνέκδοτο…

Εἶναι ἤδη ἐδῶ…

Τρῶμε ἀκτινοβολημένα τρόφιμα!
Τρόφιμα ποὺ δὲν ἔχουν καμμίαν θρεπτικὴ οὐσία. Τρόφιμα ποὺ κάνουν κακό. Ποὺ φέρνουν ἀσθένειες…. Διότι ναί, φέρνουν ἀσθένειες!!! Πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε αὐτό!

Κι ἐὰν δὲν ἐνδιαφέρῃ ἐμάς, τότε ἴσως πρέπει νὰ σκεφθοῦμε λίγο περισσότερο τὰ παιδιά μας καὶ τὸν κόσμο ποὺ θὰ τοὺς παραδόσουμε γιὰ νὰ ζήσουν!

Φιλονόη.

 Σχετικὰ διαβᾶστε γιὰ τὴν ἀκτινοβολία:

Ἡ ἀποδόμησις τῶν τροφῶν ἀπὸ φούρνους μικροκυμάτων!

(Visited 146 times, 1 visits today)
One thought on “Ἤδη τρῶμε ῥαδιενεργὰ τρόφιμα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἤδη τρῶμε ῥαδιενεργὰ τρόφιμα! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply