Χρέος μας τό …«χρέος» ἤ ἡ Ἐλευθερία;

Κάποιαν στιγμή, τὸ 2010, μετὰ τὴν ὑπαγωγή μας στοὺς «μηχανισμοὺς στηρίξεως» (βλέπε καὶ κεκαλυμμένους μηχανισμοὺς ἐπισήμου ἐλέγχου ἤ, ἄλλως, μνημόνια) ξεκίνησε ἕνας ὀρυμαγδὸς δηλώσεων, «ἀντιδράσεων» καὶ κάθε μορφῆς προπαγανδιστικῶν ἐνεργειῶν (κινημάτων), γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν νέα, ἀπολύτως μεθοδευμένη, μορφὴ σκλαβιᾶς. Ἐκεῖ ἦταν, ποὺ μὲ πρόσχημα τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μηχανισμούς, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔβλεπαν (καὶ βλέπουν) ἤ ἤθελαν νὰ βλέπουν (γιὰ τοὺς προσωπικούς τους λόγους, ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως γιὰ τὸ καλό μας), τὸ ἐν λόγῳ πρόβλημα ἐπιδερμικῶς, ἑστίαζαν (κι ἑστιάζουν) μόνον στὴν μερικὴ πλαστότητα τοῦ «χρέους» καὶ  οὐδέποτε στὴν ὁλικὴ πλαστότητα τοῦ κράτους ἤ στὴν ὁλικὴ πλαστότητα τῶν νόμων ποὺ τὸ δομοῦν καὶ τὸ ὑποστηρίζουν καὶ τὸ κάνουν νὰ φαίνεται ὡς κάτι ποὺ ὀφείλουμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε. Ὅλοι αὐτοί, φανεροὶ καὶ κρυφοί, δουλεύουν μόνον γιὰ νὰ καλύψουν τὴν ἔμμεσο νομιμοποίησιν τοῦ τόκου, ποὺ οὐδὲ ἕνα Σύνταγμα παγκοσμίως ἀναφέρει. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ ἀναφέρονται ἐπιλεκτικῶς καὶ μόνον στὴν ἀνάγκη (ἢ μή) ὑπάρξεως τῶν μνημονίων, ὑπερασπίζονται στὴν πραγματικότητα τοὺς τοκογλύφους καὶ τοὺς μηχανισμούς τους. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν τὸ «χρέος» ὡς πρόβλημα, ἀρνοῦνται νὰ ἐμβαθύνουν καὶ  νὰ ἀναλύσουν τὴν πραγματικὴ μορφὴ τοῦ ἐν λόγῳ μηχανισμοῦ, εἴτε διότι ἀρέσκονται σὲ ὁπαδοὺς καὶ χειροκροτητές, εἴτε διότι εἶναι ἐντεταλμένοι πράκτορες. Συνέχεια

Στὴν τελευταία προσφορὰ ἔβαλαν καὶ τὸν …Μίκη!!!

Μαζί με τον Λαφαζάνη, η Soro-ΑΝΤΑΡCIA και στο τελευταίο πακέτο …προσφοράς μπαίνει και ο …Μίκης Θεοδωράκης.

Στὴν τελευταία προσφορὰ ἔβαλαν καὶ τὸν ...Μίκη!!! Συνέχεια

Οἱ οἰκογενειακὲς σχέσεις μὲ ἕναν τραπεζίτη πάντα …βοηθοῦν!!!

Πρὸ ἡμερῶν ἔγραφα γιὰ τοὺς Γκαργκαναίους καὶ τοὺς Χατζηνικολάουδες.
Σὲ κάποιους, κυρίως στοὺς κατοίκους τῆς Θράκης, λίγο ἔως πολὺ εἶναι γνωστὴ ἡ συγγενική τους σχέσις.

Πατῆστε ἄφοβα στὴν εἰκόνα... ...μεγαλώνει...

Πατῆστε ἄφοβα στὴν εἰκόνα…
…μεγαλώνει…

«Ὁ πολὺς δημοσιογράφος μας, ὁ ἔγκυρος, ὁ σοβαρός, ὁ ἄνευ …καταβολῶν εἶναι καὶ ὁλίγον, ὄχι πολύ, σόι τῶν Γκαργκαναίων.
Κάτι ὁλίγον ὅμως…»

Συνέχεια

Γκαρκάνα-ῖοι καὶ Χατζηνικολάου-δες.

Μία οἰκογένεια… Ἕνα σόι…
Τὸ ἴδιο, ἄν καὶ στὰ μάτια μας φαντάζει διαφορετικό, δρομάκι πορεύονται.
Ὑπὸ τὶς αὐτὲς ἐξουσίες, τῆς αὐτῆς (νέας καὶ παλαιᾶς) τάξεως κινοῦνται.
«Ἀλλάζουν» ῥόλους πρὸ κειμένου νὰ …ἐξυπηρετοῦν (καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦνται) ἀπὸ ΟΛΑ τὰ …πόστα.
Κοινῶς; Γιὰ ὅλα τὰ γούστα καὶ τὶς διαθέσεις ἔχουν προτάσεις… Μὰ γιὰ ὅλα…

Ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ στὰ ἀδέλφια Γκαργκάνα: Συνέχεια

Μία οἰκογένεια γιὰ …«ὅλα τὰ γοῦστα» τῆς …Νέας Τάξεως.

Μπορεί να βλέπουμε (ή να μας ωθούν στο να …βλέπουμε) ως αρχηγό του ΑΝΤΑΡΣΥΑ τον Πέτρο Κωνσαντίνου, αλλά μάλλον δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό εγκέφαλο αυτού του μορφώματος.
Ονομάζεται Πάνος Γκαργκάνας…
Και είναι πάντα εκεί όπου η Νέα Τάξη απαιτεί να είναι…
Συνέχεια