Τὸ παραμύθι τῶν κοκκίνων δανείων καὶ ὁ σχεδιασμὸς ἁρπαγῆς τῆς χώρας

Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγέθη τὰ ὁποῖα ἐπικαλῶνται οἱ πολιτικοὶ φωστῆρες ἀλλὰ καὶ οἱ τραπεζῖτες τῆς χώρας, πρὸ κειμένου νὰ ἔλθῃ ἡ ἀνάπτυξις, εἶναι ἡ δραστικὴ μείωσις τῶν μὴ ἐξυπηρετουμένων δανείων..
Τὸ ἐν λόγῳ γράφημα ἀποτυπώνει τὸ ποσοστὸ τῶν κοκκίνων δανείων ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2002 ἕως τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019…
Συνέχεια

Χαμένη πχιότητα ζωῆς

Τέτοια παίρνατε σὰν σουπερβλήματα καὶ μετὰ ψάχνατε στὰ γκοῦγκλε καὶ τὰ γιαχοὺζ τὸν φθηνότερο χειρουργὸ στὴν Καζαμπλάνκα γιὰ νὰ ἀλλάξετε φύλο μήπως καὶ ξεχρεώσετε… Συνέχεια

Λῳποδῦτες καὶ μαφιόζοι ἀλληλο-φαγώνονται

Τὸ 2009 μετὰ ἀπὸ τηλέφωνο τοῦ ἐδῶ διευθυντοῦ τῆς ἐν λόγῳ τράπεζης Ἀττικῆς, «ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν «ἐπιτυχημένοι» μηχανικοὶ νὰ μὴ λαμβάνουν δάνεια ἀπὸ τὴν «τράπεζά» τους» ἐπέρασα, γιὰ πρώτη φορά, τὸ κατώφλι τῆς τραπέζης. Συνέχεια

Ὕμνος μεταπολιτευτικὸς

43 χρόνια μεταπολίτευσις – 43 χρόνια λαμογιά.
Ἂς δοῦμε τὴν ἀλήθεια μὲ ἀριθμούς, ὀνόματα καὶ γεγονότα. Σὲ πεῖσμα τῶν χαχόλων ποὺ πιστώνουν τὴν κρίση στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἐμεῖς ἀφήσαμε ἐκτὸς τῆς ὀμπρέλας μας τὴν τελευταία διετία, καθὼς ἔχουμε τὴν γνώμη ὅτι οἱ κυβερνήσεις κρίνονται ἀφοῦ ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους. Ἐπικεντρωθήκαμε λοιπὸν στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὸν σιαμαῖο κεντροδεξιὸ ἀδερφό του, τὴν Νέα Δημοκρατία. Συνέχεια

Χάσαμε εὐκαιρίες ἐπεί δή διώξαμε τόν Σαμαρᾶ;

«Ἐὰν δὲν εἶχε πέση ὁ Σαμαρᾶς θὰ εἴχαμε βγεῖ ἀπὸ τὰ μνημόνια τὸν Μάρτιο τοῦ 2015, ἐτόνισε ὁ κ. Γεωργιάδης κι ἐπανέλαβε ὅτι ἡ τότε κυβέρνησις ἀνετράπη ἀπὸ τοὺς Γερμανούς».

α) Ἐὰν πρόκειται ἔξοδος ἀπὸ τὰ μνημόνια νὰ σημαίνῃ ὅτι ὁ Γεωργιάδης καὶ τὰ λοιπὰ διαμάντια θὰ μποροῦν νὰ δανείζονται πλέον ἐλευθέρως ἀπὸ τὶς «ἀγορὲς» στὸ ὄνομά μου, χωρὶς νὰ δίδουν λόγο σὲ κάποιον, ἀλλὰ διατηρῶντας τὸ δικαίωμα νὰ μοῦ στέλνουν στὸ ἀκέραιον τὸν λογαριασμό, δὲν θέλω νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ μνημόνια στὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα. Καλὰ εἴμαστε κι ἔτσι. Μίαν χαρά.

Συνέχεια

Ἡ τοκογλυφία χωρὶς …«νομιμότητα» θὰ εἶχε ἐξαφανισθῆ!!!

house

house

Οι τοκογλύφοι δίνουν ρεσιτάλ με ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην εξουσία.
Για το ίδιο δάνειο θα υποχρεώνουν και δεύτερη γενιά, τους κληρονόμους δηλαδή, να ζουν υπό τον ζυγό της τοκογλυφίας!

Δεν υπάρχει κάποιος που θα εξετάσει το τι έχουν πληρώσει (ή διπλοπληρώσει) ήδη οι δανειολήπτες κι αν όντως οφείλουν ή αν έχουν αμέτρητες φορές πληρώσει το στεγαστικό τους.
Οι απάτες των ανεξέλεγτων τραπεζών, τα πανωτόκια και η παράνομη και δυσανάλογη κρατική φορολόγηση για να σωθούν οι τοκογλύφοι,  κατέστησε εμάς …«κακοπληρωτές» και τους τοκογλύφους …«αδικημένους», που πρέπει να προστατέψει ο νόμος.
Συνέχεια