Ὕμνος μεταπολιτευτικὸς

43 χρόνια μεταπολίτευσις – 43 χρόνια λαμογιά.
Ἂς δοῦμε τὴν ἀλήθεια μὲ ἀριθμούς, ὀνόματα καὶ γεγονότα. Σὲ πεῖσμα τῶν χαχόλων ποὺ πιστώνουν τὴν κρίση στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἐμεῖς ἀφήσαμε ἐκτὸς τῆς ὀμπρέλας μας τὴν τελευταία διετία, καθὼς ἔχουμε τὴν γνώμη ὅτι οἱ κυβερνήσεις κρίνονται ἀφοῦ ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους. Ἐπικεντρωθήκαμε λοιπὸν στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὸν σιαμαῖο κεντροδεξιὸ ἀδερφό του, τὴν Νέα Δημοκρατία.

Ἔχουμε καὶ λέμε καὶ μετρᾶμε (καὶ πληρώνουμε),

Σκάνδαλα ΠΑΣΟΚ:

 1. Ὑπερχρέωσις τῆς χώρας καὶ διόγκωσις τοῦ δημοσίου χρέους στὸ 114%, ὅταν τὸ 1981 τὸ δημόσιο χρέος ἦταν μόλις 29%, ὑπολειπόταν τοῦ μέσου κοινοτικοῦ καὶ χωρὶς νὰ ἔχῃ εἰσπράξει κανένα ἀπὸ τὰ κοινοτικὰ πλαίσια στηρίξεως. Τὸ 1985 τὸ δημόσιο χρέος ξεπέρασε τὸ μέσο κοινοτικὸ καὶ τὸ 2001 (μὲ Σημίτη) ἔφθασε σὲ χρέος ῥεκὸρ 114% τοῦ ΑΕΠ.
 2. Δάνεια, ὑπανάπτυξις, πληθωρισμός, τὴν περίοδο 81-89: κατὰ τὴν εἴσοδο τῆς χώρας στὴν τότε ΕΟΚ, τὸ 1981, ἦταν ἡ πρώτη χώρα σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη μὲ ῥυθμὸ ἀναπτύξεως 3,1%, ἔναντι 0,8% ποὺ ἦταν ὁ μέσος ὅρος τῶν ὑπολοίπων κρατῶν-μελῶν. Παρὰ τὴν διαρκὴ εἰσροὴ τῶν μεγαλυτέρων οἰκονομικῶν πακέτων ἀπὸ τὴν σύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ παρὰ τὴν θετικὴ διεθνὴ συγκυρία (κυρίως μέσῳ τῆς μειώσεως τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου), τὸ ΑΕΠ κινήθηκε σὲ ῥυθμοὺς αἰσθητὰ μικροτέρους ἀπ’ αὐτοὺς τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ (μέσος ὅρος γιὰ τὴν Ἑλλάδα 1,7%, γιὰ τὴν δὲ ΕΟΚ 2,7%) γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸν δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οἱ δημόσιες δαπάνες ὡς ποσοστὸ τοῦ Α.Ε.Π. ἀπὸ 30% τὸ 1980 ἀνῆλθαν στὸ 50% τὸ 1990, ἀποτέλεσμα τῆς πρωτοφανοῦς ἐντελῶς ἀσύδοτης διευρύνσεως τοῦ Δημοσίου τομέως. Ὁ πληθωρισμὸς ὑπερτετραπλασιάσθηκε κατ’ ἀντιστοιχία τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ (πληθωρισμὸς γιὰ τὴν Ἑλλάδα 18,2%, γιὰ τὴν δὲ ΕΟΚ 4,5%). Παράλληλα τὰ δάνεια ποὺ συνήφθησαν τὴν δεκαετία τοῦ ’80 δὲν εἶχαν ξαναγίνῃ ἀπὸ τὴν σύσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους (ὄχι μέχρι καὶ πρὶν τὸ psi, τοὐλάχιστον). Τὸ ἐθνικὸ νόμισμα (δραχμή) ὑποτιμήθηκε κατὰ 30% σὲ δύο διαδοχικὲς ὑποτιμήσεις τῆς τάξεως τοῦ 15% ἑκάστη, βάζοντας ὁριστικὴ ταφόπλακα στὸ ἐθνικὸ εἰσόδημα καὶ στὴν Ἑλληνικὴ οἰκονομία. Ἐκτέλεσις ἐν ψυχρῷ τοῦ παραγωγικοῦ ἱστοῦ ποὺ ὀργάνωσε καὶ ἐξετέλεσε ἡ συμμορία τῶν Σημίτη καὶ Στουρνάρα. Κατὰ τὴν πρώτη πασοκικὴ περίοδο – τὴν ἐποχὴ τοῦ παπανδρεϊσμοῦ – ἐφαρμόσθηκε τριτικοσμικὴ οἰκονομικὴ πολιτικὴ μπανανίας, ἡ ὁποία στήριζε τὴν ἐγχώρια κατανάλωση στὸν δανεισμὸ καὶ διόγκωνε τὸ κράτος καταναλώνοντας ἀφειδώλευτα τοὺς παρεχομένους κοινοτικοὺς πόρους.
 3. «Σκάνδαλο καλαμποκιοῦ»: ἀφορᾶ στὴν λαθραία εἰσαγωγὴ χιλιάδων τόννων γιουγκοσλαυϊκοῦ καλαμποκιοῦ ἀπὸ κρατικὴ (ὄχι παίζουμε) ἑταιρεία καὶ τὴν ἐξαγωγὴ τοῦ ἀραβοσίτου κατόπιν σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης μὲ ἑλληνικὴ σφραγίδα. Τὰ κέρδη ἀπὸ τὴν «κομπίνα» ὑπερέβησαν τὸ 1,5 ἑκατομμύριο δολλάρια ἐνῶ στὰ παραστατικὰ ἐμφανίσθηκαν μόνον 1 ἑκατομμύριο δραχμῶν. Τὰ χρήματα αὐτὰ τὰ μάζεψαν γκανιότα οἱ πασόκοι στὴν ὑγεία τῶν κορόιδων.
 4. Σκάνδαλο 1,5 δὶς εἴς βάρος τῆς ΕΤΒΑ καὶ δύο θυγατρικῶν ναυτιλιακῶν ἑταιρειῶν της μὲ τὴν ἀγορὰ πλοίων ἀπὸ δύο διεθνῶς ἄγνωστες κυπριακὲς ἐταιρεῖες φαντάσματα, ποὺ παρουσιάσθηκαν ὡς μεγαλοεπενδυτές, οἱ ὁποῖες στὴν πορεία ἀπεδείχθησαν ὅτι ἐμφανίζονταν χωρὶς κεφάλαια καὶ χωρὶς μετόχους.
 5. Τὸ σκάνδαλο τῆς Ἀγροτικῆς Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρείας. Πέραν τῶν παρανομιῶν ποὺ ἀπεκαλύφθηκαν καὶ τῆς διασπαθίσεως δημοσίου χρήματος, ἐξασφάλιζε, τὴν δεύτερη τετραετία τοῦ Πασόκ, στὰ διευθυντικά της στελέχη, μισθοὺς ἀπὸ 25 ἕως 33 ἑκατομμύρια δρχ. μηνιαίως, μὲ τὴν μέθοδο τῶν προμηθειῶν. Πληρωμένα ὅλα ἀπὸ τὸ αἷμα σου βρέ. Τυχεράκια!
 6. Σκάνδαλο πλαστογραφίας στὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο. Ὁ γραμματέας τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου Κώστας Ζώρας ἐδιώχθη γιὰ πλαστογραφία μὲ σκοπὸ τὴν παράνομη παράταση δύο νομικῶν συμβούλων τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.
 7. «Ὑπόθεσις Γιώργου Δρέγου»: Ὁ πολυθεσίτης (ἕνας ἐκ τῶν πολλῶν) συνάδελφος δικηγόρος τοῦ παπανδρεϊσμοῦ. Ὡς νομικὸς σύμβουλος τοῦ Ὀργανισμοὺ Σχολικῶν Κτιρίων ἀπαότησε χωρὶς αἰδῶ «λάδωμα» 15 ἑκατομμυρίων δραχμῶν ἀπὸ κάποιον δυστυχὴ ἰδιοκτήτη οἰκοπέδου γιὰ νὰ συμπεριληφθῇ τὸ οἰκόπεδό του, στοὺς σχεδιασμοὺς τοῦ Ὀργανισμοῦ.
 8. ΠΡΟΜΕΤ 1 – «ὁ πικρὸς καφές»: ἐνῶ ἡ ἐπίσημη τιμὴ τοῦ εἰσαγομένου καφὲ κατὰ τόνο ἦταν 1500 δολλρια, ἡ κρατικὴ ΠΡΟΜΕΤ τὸν εἰσήγαγε λαθραία, ὑπερτιμολογώντας στὰ 2000 δολλάρια τὸν τόνο. Σοσιαλισμὸ θές. Φᾶε καρτὲλ τώρα.
 9. ΠΡΟΜΕΤ 2 – «τὰ σάπια ξῦλα». Ἡ ΠΡΟΜΕΤ ἀγόρασε ἀπὸ νορδικὴ ἑταιρεία ἐξαγωγῶν ξυλείας τεράστιες ποσότητες καυσοξύλων ἔναντι τοῦ ἐξωφρενικοῦ τότε ποσοῦ τῶν 250 ἑκατομμυρίων δραχμῶν, (ἦταν ἀπὸ χρυσὸ τὰ κούτσουρα μάννα μου, γιὰ αὐτό) ἡ ὁποία ἐκρίθη ἀκατάλληλος ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ξυλουργοὺς καὶ τελικὰ σάπισε στὸ λιμάνι τῆς Ἐλευσῖνος.
 10. Σκάνδαλο ΑΓΡΕΞ: σειρὰ ἀπὸ κομπίνες καὶ ὑπεξαιρέσεις ἀπεκαλύφθησαν καὶ στὶς «Ἀγροτικὲς Ἐξαγωγές» (ΑΓΡΕΞ). Οὐδέποτε ἐδιώχθη κάποιος.
 11. Ἀριστείδης Χρήστου. Ὁ χρυσοδάκτυλος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ἐννοεῖται ἡμέτερος τοῦ συστήματος Σημίτη, ποὺ τότε σήκωνε σιγὰ σιγὰ τὸ φιλοκέφαλό του, ὁ ὁποῖος κατεχράσθη 147 ἑκατομμύρια δραχμές. Στὴν ὑπόθεση ἐμπλέκετο καὶ ἡ πρῴην γραμματέας τοῦ Μένιου Κουτσόγιωργα.
 12. Ἀθανάσιος Πόπωτας: ὁ φιλόδοξος ἐκδότης φιλοπασοκικῶν ἐφημερίδων, ἐκ τῶν ὁποίων ὅλες ἀπεδείχθησαν βραχύβιες, τιμωρήθηκε μὲ ποινὴ φυλακίσεως πέντε ἐτῶν γιὰ κατάχρηση 57 ἑκατομμυρίων δραχμῶν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Ἐξηφανίσθη γιὰ νὰ μὴν ἐκτίσῃ τὴν ποινή του. Ὁ Πόπωτας ἐκφράζει μίαν ὁλόκληρη «ῥομαντική» νοοτροπία «πανελληνίου σοσιαλισμοῦ» τῆς πρώτης τετραετίας. Αὐτῆς τοῦ μικρομεσαίου «σοσιαλιστοῦ» ποὺ ἦταν ὑποταγμένος πλήρως στὸν λαϊκισμὸ τοῦ προέδρου καὶ ἔβλεπε διέξοδο οἰκονομικῆς ἀνελίξεως μέσῳ τῆς κομματικῆς ὑποταγῆς. Ἀργότερα ἦλθαν τὰ ἐκδοτικὰ θηρία ποὺ ἤθελαν τοὺς πολιτικοὺς ὑποταγμένους στὰ δικά τους συμφέροντα. Ὁ Σημίτης τὸν καθάρισε εὔκολα. Δὲν τὸν ἐβάπτισαν ἄδικα ἀρχιερέα τῆς διαπλοκῆς.
 13. Πυρκὰλ 1: ἡ Πυρκὰλ πουλοῦσε στὸ Ἰρὰκ 112$ τὴν ὀβίδα καὶ στον ἑλληνικὸ στρατὸ 201$.
 14. Πυρκὰλ 2: ἡ ἀγορὰ τοῦ ἀχρήστου ναυπηγείου πλαστικῶν σκαφῶν στὸ Λαύριο ἔναντι τοῦ ποσοῦ τῶν 370 ἑκατομμυρίων δραχμῶν.
 15. Μαυράκης 1: διοικητὴς τῆς ΔΕΗ ποὺ ἀπηλλάγη διὰ βουλευμάτων ἀπὸ δύο ὑποθέσεις ποὺ τὸν ἐβάρυναν. Ἔγραψε ἱστορία μὲ τὸ δωράκι ποὺ «ἔδωσε στὸν ἑαυτό του», τῶν 500 ἑκατομμυρίων δραχμῶν.
 16. Μαυράκης 2: ὁ Μαυράκης εὑρέθη ξανὰ στὴν ἐπικαιρότητα μετὰ τὴν συμφωνία για ἀγορὰ ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, προκαλώντας ζημία 120 ἑκατομμυρίων δραχμῶν στὴν ΔΕΗ, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ ἁπαλλακτικὸ βούλευμα ποὺ ἀφοροῦσε στὴν ὑπόθεση. Κλασσικὴ περίπτωσις «ἁπαλλακτικῆς ἀτιμωρησίας».
 17. ΚΥΔΕΠ: «τὸ σκάνδαλο τοῦ σιταριοῦ». Ἕνα σκάνδαλι ποὺ ἐζημίωσε τοὺς Ἕλληνες ἀγρότες μὲ τὸ ποσὸ τῶν 910 ἑκατομμυρίων δραχμῶν. Χρησιμοποιήθηκαν δύο ἐταιρεῖες, ὡς μεσάζοντες, γιὰ τὸ ξεπούλημα τῶν προϊόντων τῆς ΚΥΔΕΠ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κερδίσουν δισεκατομμύρια οἱ δύο αὐτὲς ἐταιρεῖες εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου.
 18. Μιχάλης Σταματελάτος. Ὁ ὑποδιευθυντὴς τοῦ ὑποκαταστήματος τῆς Λαϊκῆς Ἰονικῆς Τραπέζης, ποὺ ὑπεξαίρεσε 230 ἑκατομμύρια δραχμές. Θεωρεῖται ὅτι τμῆμα τοῦ ποσοῦ ἐδόθη γιὰ τὶς προεκλογικὲς ἀνάγκες ὑποψηφίων βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἔτσι ὁμολόγησε ὁ ἴδιος, χωρὶς οὐδέποτε νὰ γίνῃ ἔρευνα (φυσικά).
 19. Σεφτελῆς. Διευθύνων σύμβουλος τοῦ ΟΠΑΠ καὶ μεγαλοστέλεχος τοῦ ΠΑΣΟΚ. Εἶχε κατηγορηθῇ ὅτι ἀνεμίχθη σὲ πολλὰ σκάνδαλα καὶ ἀπάτες. Κυκλοφοροῦσε πάντα μὲ μπράβους καὶ ἀπειλοῦσε ὅτι ἂν πάθῃ κάτι θὰ μαθευθοῦν πολλά. Τυχαία, ἐντελῶς τυχαία, δὲν τὸν ἐπείραξε κάποιος. Οὔτε ὁ εἰσαγγελέας.
 20. Τόμπρας: παρακολουθήσεις καὶ καταγραφὲς συνομιλιῶν στὰ σκοτεινὰ ὑπόγεια τοῦ ΟΤΕ καὶ τῆς ΚΥΠ. Οἱ καταγραφὲς πωλοῦντο στοὺς «ἐνδιαφερομένους» ἢ «στὴν Ὁμόνοια», μὲ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται: ἐξυπηρετήσεις, ἐκβιασμοί, πολιτικὴ ἀνωμαλία κ.ἅ. Καριέρες σὰν τοῦ Μάκη Τριανταφυλλοπούλου ξεκίνησαν σὲ αὐτὸ τὸ θεμέλειο.
 21. «ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ τὸ ἴδιο συνδικάτο»: πρὶν τὴν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ, ἀλλὰ καὶ μετά, ἡ στρατηγικὴ τοῦ Πασὸκ ἐκινεῖτο σὲ ἔντονο ἀντιΕΟΚικὸ λαϊκισμό! Ἤταν ἡ μαγκιὰ τῆς «σοσιαλιστικῆς φυλῆς» ποὺ στὸ ἀντιΝΑΤΟϊκὸ σκέλος τῆς βρῆκε εὐήκοα αὐτιὰ καὶ στὴν Νέα Δημοκρατία. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπικυρώσεως τῆς ἐντάξεως τῆς χώρας στὴν Εὐρωπαϊκὴ κοινότητα, τὸ ΠΑΣΟΚ ἀπεχώρησε ἀπὸ τὴν ψηφοφορία ἐκδηλώνοντας τὴν θορυβώδη ἀρνητική του στάση καί, κατὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο τοῦ 1981, κυρίαρχα συνθήματα ἦταν «Ἔξω ἀπὸ τὴν ΕΟΚ», «ἡ Ἑλλάδα στοὺς Ἕλληνες», «ΕΟΚ, ὁ λάκκος τῶν λεόντων» καὶ «Ἀμερικανοὶ φονιάδες τῶν λαῶν». Χαρακτηριστικὴ θεωρεῖται ἡ φράσις τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου: «Δὲν θὰ γίνουμε τὰ γκαρσόνια τῆς Εὐρώπης». Ἔτσι, ἐνῶ ἄλλες μεσογειακὲς χῶρες ποὺ ἐνετάχθησαν τὴν ἴδια περίπου ἐποχὴ (Ἰσπανία, Πορτογαλία 1986), ἀξιοποίησαν στὸ ἔπακρο, τὴν πρόσβαση στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά, ἡ Ἑλλάδα ἔμεινε πίσω, παρὰ τὰ θετικὰ οἰκονομικὰ δεδομένα τῆς ἐντάξεως. Ὁ δὲ Σημίτης ὑπεγραφε σὲ ἄρθρα του ὅτι ἡ «ΕΟΚ θὰ ὁδηγήσῃ σὲ νέα δικτατορία» – πρᾶγμα στὸ ὁποῖο ἐπιβεβαιώθηκε μὲ τὴν κυβέρνηση τοῦ εὐρωτυράννου Παπαδήμου.Φυσικὰ σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ βροντερὰ συνθήματα, τὸ Πασὸκ ὑπαναχώρησε ὑπὸ τὸ βάρος τῶν πραγματικῶν πολιτικῶν συνθηκῶν, κάτι ποὺ ἔγινε καὶ στὴν συνθηματολογία τῶν «βάσεων τοῦ θανάτου».
 22. Ἡ «καμένη γῆ» γίνεται πραγματικότητα τὸ καλοκαίρι τοῦ 1985: ὁ κ. Δ. Χαλικιάς, διοικητὴς τότε τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, διαπιστώνει ὅτι ἔχει στὸ ταμεῖο τοῦ μόνον 200.000 δολλάρια καὶ τὸ ἰσοζύγιο πληρωμῶν κλείνει μὲ ἔλλειμμα 3,5 δισεκατομμυρίων. «Χρεωκοποῦμε, Πρέεδρε!», ἀναγγέλλει στὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος ὑποχρεώνεται ἐκ τῶν πραγμάτων να ὁδηγήσῃ τὴν χώρα σὲ «ἀκόμη καλλίτερες ἡμέρες», δηλαδὴ σκληρὴ λιτότητα, ἡ ὁποία ἐπονομάσθη ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ οἰκονομίας Κώστα Σημίτη: «σταθεροποιητικὸ πρόγραμμα τῆς οἰκονομίας». Μὲ λίγα λόγια ὁ αὐτουργὸς τῆς καταστροφῆς φορᾶ μέσα σὲ μία νύκτα τὸν μανδύα τοῦ σωτῆρος. Πράγμα ποὺ ἔκτοτε ἀναπαράγεται διαλεκτικὰ καὶ πολιτικὰ συνεχῶς.
 23. «Σκάνδαλο Κοσκωτᾶ»: Τὸ «σκάνδαλο Κοσκωτᾶ» ἦταν τὸ σχέδιο για τὴν οἰκονομικὴ ἐπικράτηση «νέων τζακιῶν» προσαρμοσμένων στὶς πολιτικὲς ἐπιλογὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ὁ πατερναλιστικὸς ἀπεχθὴς σοσιαλιστικὸς παρεμβατισμὸς σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο. Ὁ κρατικοδίαιτος παρεοκρατικὸς ἰδιωτικὸς τομέας ποὺ δημιουργήθηκε πῆρε ὑπὸ τὸν ἔλεγχό του ὅλα σχεδὸν τὰ μέσα ἐνημερώσεως, ἀνέλαβε δηλαδὴ τὴν χειραγώγηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ σὲ δευτέρα φάση ἀπαιτοῦσε ὅλα τὰ κονδύλια τοῦ κράτους, διαφημιστικὰ πακέτα καὶ τὰ δημόσια ἔργα. «Ἐξεβίαζε» δηλαδὴ καὶ τὴν κοινὴ γνώμη καὶ τὰ κόμματα. Τὸ Πασὸκ βοήθησε στὴν ἐπικράτηση μιᾶς νέας οἰκονομικῆς ὑπερεξουσίας ποὺ ναὶ μὲν κινεῖται πολιτικὰ στὸν χῶρο τοῦ δῆθεν σοσιαλισμοῦ, μετετράπη ὅμως σὲ ἐλεγκτὴ τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀρχὴ τῆς ἑλληνικῆς «διαπλοκῆς». Ἡ νέα μεγαλοαστικὴ τάξις, ἔσπασε μὲν τοὺς δεσμούς της μὲ τὴν κομματοκρατικὴ παλαιοδεξιά, ἀντὶ ὅμως νὰ περάσῃ στὸν ἀνταγωνισμό, στὴν πραγματικὴ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία καὶ στὴν παραγωγὴ – ὅπως συνέβη σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Δικτατορίας – κατέστη παρασιτικὴ καὶ ἀπόλυτα ἐξαρτωμένη ἀπὸ τὰ κρατικὰ ταμεῖα. Ὁ Κοσκωτὰς «κάηκε». Ἔγινε ὅμως τὸ ὄχημα για τὴν πλήρη ἐπικράτηση τῶν «νέων τζακιῶν», ποὺ ἐμφανίσθηκαν ἀρχικὰ ὡς δυνάμεις ἀντικοσκωτικὴς «καθάρσεως» ἐνῶ στὴν πραγματικότητα τὸ βασικό τους κόλπο ἦταν νὰ μετατραποῦν σὲ πανίσχυρους «πολιτικοὺς παράγοντες» τοῦ τόπου. Καὶ τὸ ἐπέτυχαν [τὸ «σκάνδαλο Κοσκωτᾶ» περιέχει ἕνα μεγάλο πακέτο παραπλεύρων σκανδάλων, φαινομενικὰ ἀσχέτων μεταξύ τους]. Βασικὸς κατήγορος τοῦ Κοσκωτᾶ ἦταν τὸ μέγκα τῶν Μπομπολαίων.
 24. Σκάνδαλο ΕΒΟ (Ἑλληνικὴ Βιομηχανία Ὅπλων): ὁ Στάθης Γιώτας ὑφυπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, παραιτούμενος, ὑπέβαλε δύο μηνυτήριες ἀναφορές, ποὺ ἔστειλαν στὸν Κορυδαλλὸ τὸν πρῴην πρόεδρο τῆς ΕΒΟ, Σταμάτη Καμπάνη (ἐκλήθη ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου νὰ ἔλθῃ ἀπὸ τὸν Καναδὰ καὶ νὰ ἀναλάβῃ ἐν λευκῷ τὴν ΕΒΟ, ὅπως ὑπεστήριζε ὁ ἴδιος) καὶ τοὺς συγκατηγορουμένους του, Δημήτρη Κυριακαράκο καὶ Δημήτρη Χαλατσᾶ, γιὰ πράξεις καὶ παραλείψεις μὲ τις ὁποῖες ζημιώθηκε ἡ ΕΒΟ. Στὴν δευτέρα μηνυτήρια ἀναφορὰ γίνεται λόγος γιὰ μίζες δισεκατομμυρίων μέσῳ ἑταιρειῶν φαντασμάτων. Περιέργως ἐμπλέκεται καὶ ἔδω ὁ Μένιος Κουτσόγιωργας.
 25. Ἀποβιομηχάνισις τῆς χώρας ὡς ἀπόῤῥοια τῶν «συνδικαλιστικῶν κεκτημένων»: ἂς δοῦμε τὸ παράδειγμα τῆς Ἀχαΐας. Ἐνῶ ὁ νόμος ἀποβιομηχανίζετο ταχύτατα τὰ ποσοστὰ τοῦ κινήματος ἀνέβαιναν. Ὅταν π.χ., ἡ PIRELLI ἀπεφάσισε νὰ ἀπολύσῃ 200 ἀπὸ τοὺς 1000 ἐργαζομένους που ἀπασχολοῦσε, ἐπενέβησαν ἀποφασιστικὰ οἱ «ἐργατοπατέρες» τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τοῦ ΚΚΕ καὶ ἀπαίτησαν τὴν παραμονὴ ὅλων τῶν ἐργατῶν στὶς θέσεις τοὺς ἣ τὴν ἀπόλυση ὅλων. Φυσικὰ ἡ Pirelli τοὺς ἀπέλυσε ὅλους καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Τὸ ΠΑΣΟΚ ἐν συνεχείᾳ ἀνέλαβε καὶ διόρισε τοὺς περισσοτέρους ἀπολυμένους στὸν Δημόσιο τομέα. Ἀντιλαμβανόμενοι ὅλα αὐτὰ οἱ ὑπόλοιποι ἐργάτες προσπαθοῦσαν νὰ κλείσουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἐργοστάσια μὲ κίνητρο τὸ νὰ γίνουν δημόσιοι ὑπάλληλοι. Τελικὰ τὸ κόστος γιὰ τὴν χώρα ἦταν τεράστιο, ἀφοῦ οὐδεὶς σοβαρὸς ἐπενδυτὴς ἐρχόταν στὴν Ἑλλάδα. Ὄσο γιὰ τὶς δικλεῖδες ἀσφαλείας μὲ τις ὁποῖες ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου «στρίμωξε» τοὺς βιομηχάνους εἴδαμε πῶς οἱ τελευταῖοι «ἔχασαν τὸν ὕπνο τους» [ΛΩΛ]. Ἁπλῶς ἔκλειναν τὰ ἐργοστάσιά τους καὶ τὰ μετέφεραν σὲ ἄλλες χῶρες, ὅπου ἦσαν ἐξασφαλισμένες οἱ ἐπενδύσεις τους. Οἱ ἐπενδύσεις μειώνονταν συνεχῶς, οἱ ἐπιχειρήσεις ὑπὸ τὸ βάρος τῆς φορολογικῆς ἀφαιμάξεως ἀπὸ τὸ ἀνθρωποφάγο ΣΔΟΕ (ποὺ ἔκαμε «ἐπιστήμη» τὰ πρόστιμα στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, στὸ ὄνομα τῆς φοροδιαφυγῆς, νοθεύοντας τὸν ἀνταγωνισμὸ στὴν ἀγορά) μετεκινήθησαν σὲ ἄλλες χῶρες τῶν Βαλκανίων ποὺ ἔδιναν κίνητρα γιὰ ἐπενδύσεις καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ἀνεργίας μειώνετο μὲ διορισμοὺς στὸ Δημόσιο, ὅπου εἶχαν προτεραιότητα οἱ φίλοι, οἱ κολλητοὶ καὶ οἱ κάτοχοι «πράσινης κάρτας» δηλαδὴ χαρτὶ κλαδικῆς. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἀνεργία νὰ παραμένῃ σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα καὶ ἄνω τοῦ 10%, μέσα σὲ κλίμα παγκοσμίου ἀναπτύξεως.
 26. Ἰδεῶδες τοῦ Ἕλληνος ἔγινε ὁ διορισμὸς στὸ Δημόσιο. Ἡ νοοτροπία αὐτὴ καθεαυτὴ εἶναι ἀκόμη χειροτέρα κι ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς διορισμούς. Οἱ Ἕλληνες ἀντιμέτωποι μὲ τὸ φάσμα τῆς ἀνεργίας καὶ βλέποντας τὰ κεκτημένα καὶ τὰ προνόμια τοῦ «δημοσίου ὑπαλλήλου» εἶναι λογικὸ νὰ ἐπιλέγουν τὴν ἀσφάλεια τοῦ Δημοσίου, «μίαν θέση στὸν ἤλιο» καὶ μία «πράσινη κάρτα» στὴν τσέπη, ποὺ «ξεκλειδώνει» τὶς πόρτες καὶ ἀνοίγει τοὺς δρόμους τῆς διαπλοκῆς στὴν βάση τῆς κοινωνίας. Οἱ συνεχεῖς αὐξήσεις στὰ μισθολόγια τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, διεύρυνε τὸ χάσμα τῶν ἀποδοχῶν μεταξὺ Δημοσίου – Ἰδιωτικοῦ τομέως, εἰς βάρος τῶν ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων. Ἐνῶ τὸ 20% τῶν Ἑλλήνων ζοῦν κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας ὑπάρχουν στελέχη τοῦ δημοσίου τῶν ὁποίων οἱ μηνιαῖες ἀποδοχὲς ἀγγίζουν πολλὰ ἑκατομμύρια €.
  Ἡ ἐργασία στὸν ἰδιωτικὸ τομέα θεωρεῖται μαζοχισμὸς τὴν στιγμὴ ποὺ μπορεῖς νὰ μπῇς στὸ Δημόσιο καὶ «νὰ κάθεσαι», ἀμειβόμενος πλουσιοπάροχα. Ἡ ἐργασία στὸ Δημόσιο ὑπερτιμήθηκε καὶ ἐξιδανικεύθηκε ἐνῶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα ὁδηγήθηκαν «ὅσοι δὲν εἶχαν στὸν ἤλιο μοῖρα», τὰ παιδιὰ ἐνὸς κατωτέρου Θεοῦ ποὺ δὲν εἶχαν «δόντι». Τὸ ΠΑΣΟΚικὸ σύστημα στὴν κυβέρνηση ἔφερε τὰ δημοσιοϋπαλληλικὰ συνδικάτα στὴν ἐξουσία. Σὲ κανένα δυτικὸ κράτος (μὲ ἐπιφύλαξη, οὔτε καὶ σὲ μπανανίες), ὁ Δημόσιος τομέας δὲν ὑπερισχύει τοῦ ἰδιωτικοϋπαλληλικοῦ. Ἐπὶ διακυβερνήσεως Ἀνδρέα Παπανδρέου ἀπηγορεύετο στοὺς ἐργοδότες ἀκόμη καὶ νὰ δίδουν μεγαλύτερο μισθὸ ἀπὸ τὸν προβλεπόμενο στοὺς ὑπαλλήλους τους καὶ ὅσοι ἐργοδότες παρεβίαζαν αὐτὸ τὸν νόμο ὁδηγοῦντο στὰ δικαστήρια.
 27. Παράδοσις τοῦ δημοσίου πλούτου στοὺς κρατικοδίαιτους «βαρώνους» τῶν κατεστημένων συμφερόντων (ἕξι οἰκογένειες, «νταβατζῆδες»). Οἱ «Πόπωτες» τοῦ «κινήματος» παρέδωσαν τὴν σκυτάλη σὲ πανισχύρους ἐκδότες ποὺ ἐκβιάζουν κυβερνήσεις καὶ χειραγωγοῦν τὴν κοινὴ γνώμη μὲ παραπληροφόρηση καὶ σκανδαλοθηρία. Γίνεται πιὸ κατανοητὸς ὁ ῥόλος τους ἐὰν ἀποκληθοῦν «νταβατζῆδες» καὶ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν μεγάλων ἑλληνικῶν ΜΜΕ. Αὐτοὺς ποὺ ὁ νόμος Παππᾶ πάτησε στὸ κεφάλι.
 28. Καταλήστευσις κατ’ ἐπάγγελμα τῶν κρατικῶν καὶ κοινοτικῶν πόρων ἀπὸ τὶς συμμορίες τῆς διεφθαρμένης διαπλοκῆς ποὺ ἕδρασαν ἀνενόχλητες καὶ μὲ τὴν πλήρη ἀνοχὴ τῶν «χρυσῶν» σοσιαλιστικῶν ἐξουσιῶν. Ὄλες οἱ διεθνεῖς ἐκθέσεις κατατάσσουν τὴν Ἑλλάδα στὴν ἴδια κατηγορία μὲ τις χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Ὁ Economist χαρεκτήρισε τὴν ἑλληνικὴ δεκαετία τοῦ ’80 ὡς «τὴν χαμένη δεκαετία» ἡ ὁποία κατέληξε παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν γιὰ ὅλα τὰ νέα ὑπὸ-ἔνταξιν κράτη-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς κοινότητος. Μετὰ τὸ 1985 τὸ ΠΑΣΟΚ διεχειρίσθη τὰ τεράστια ποσὰ τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε μεταμορφωθῇ ἡ Ἑλλάδα. Στὰ πρῶτα 4 χρόνια τοῦ Γ’ ΚΠΣ ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε μεταμορφωθῇ. Καὶ ὅμως ἡ ἀπορροφητικίτης τῶν πόρων, σύμφωνα μὲ τὰ εὐρωστατιστικὰ στοιχεῖα, ἦταν 21,5%. Ξέρετε ὅτι στούς πρώτους 20 μῆνες διακυβερνήσεως τῆς Ν.Δ.(Μάρτιος 2004-Νοέμβριος 2005) ἡ ἀπορροφητικότης τῶν κοινοτικῶν πόρων ἔφθασε στό 41,6% καί, ἐν συνεχείᾳ, τόν Δεκέμβριο τοῦ 2006 στό 58%; Ὄχι. Γιατί; Γιατὶ οἱ σημίτηδες δὲν θέλουν νὰ τὸ ξέρῃς.
 29. Στὴν ὀκταετία 1981-1989 ἠσκήθησαν οἱ μεγαλύτερες διώξεις κατὰ τῆς «ἐλευθέρας ῥαδιοφωνίας», καὶ τὸ «δημοκρατικὸ κράτος», ποὺ τόσο καλλίτερο ἦταν ἀπὸ τοὺς Συνταγματάρχες, δὲν ἔκανε ἄλλην δουλειὰ ἀπὸ τὸ να ἀσχολεῖται μὲ τὰ ῥαδιογωνιόμετρα καὶ τὶς διώξεις τῶν ῥαδιοερασιτεχνῶν, ὥστε νὰ στέλνουν στὰ δικαστήρια οἱ «εἰδικὲς δυνάμεις» τῆς ΕΛ.ΑΣ. πιτσιρικάδες μὲ σταθμοὺς τῶν 5 Watt. Ἡ κατάστασις ἦταν τόσο τραγελαφική, ποὺ ἔγινε καὶ ταινία τοῦ Στάθη Ψάλτη. Χαρακτηριστικὴ εἰκόνα ἡ περίπτωσις ὅταν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἀπελευθερώσῃ τὰ ἐρτζιανὰ ἀπὸ τὸ 1981 ὁ μακαρίτης Δημήτρης Μαρούδας (ὑφυπουργὸς Τύπου τοῦ ΠΑΣΟΚ) ὁ ὁποῖος ἀπειλοῦσε ὅτι «θὰ καταῤῥίψῃ τὸν δορυφόρο» ποὺ θὰ τολμοῦσε νὰ ἐκπέμψῃ ἑλληνικὸ πρόγραμμα. [16/02/84: Ὁ «ῥαδιοπειρατής» Γιάννης Οἰκονομίδης, ποὺ ἤταν τυφλός, κατεδικάσθη σὲ 25 ἡμέρες φυλάκιση ἀπὸ τὸ Β’ Τριμελὲς Ἐφετεῖο. Ὁ Γιάννης Οἰκονομίδης εἶπε στὸ δικαστήριο: «Δὲν ἔκανα διαφημίσεις καὶ δὲν ἐμπόδιζα τὶς ἐπικοινωνίες, ἔδινα διέξοδο στὴν ἐπιθυμία μου νὰ γνωρίζω πολλοὺς φίλους. Παρέες δὲν ἔχω, δὲν βλέπω καὶ δὰν ἀπολαμβάνω κάτι. Μὲ τὸν σταθμὸ ἔβλεπα τὸν κόσμο». Αὐτοὶ οἱ ἀλῆτες κατεδίκασαν ἕνα τυφλὸ παιδάκι.]
 30. «Κουτσονόμος»: συγκαλύψεις μεγαλοαπατεώνων μὲ Νόμο – Θὰ μείνῃ στὴν ἱστορία αὐτὸς ὁ περίφημος «κουτσονόμος» πού, γιὰ ὅσους θυμοῦνται, εἶχε πουλήσῃ ὁ Μένιος Κουτσόγιωργας στὸν Κοσκωτὰ ἔναντι δύο ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Τὴν περίοδο τοῦ «Σκανδάλου Κοσκωτᾶ» (ἀρχὲς Αὐγούστου 1988), ὁ τότε Ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως καὶ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης μακαρίτης Μένιος Κουτσόγιωργας δημοσίευσε ἕναν νόμο ποὺ ἀπηγόρευε τὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν στὶς τράπεζες. Σύσσωμο τὸ ΠΑΣΟΚ ὑπερψήφισε τὸν «Κουτσονόμο», ὁ ὁποῖος ὁλοφάνερα συγκάλυπτε ἀπατεῶνες μὲ σκοπὸ νὰ καθυστερήσῃ ὁ ἔλεγχος τῆς προελεύσεως τῶν χρημάτων τοῦ μεγαλοαπατεῶνος, διευθύνοντος συμβούλου καὶ τότε μεγαλομετόχου τῆς «Τραπέζης Κύπρου».
 31. Ἡ ἀγορὰ τῶν προβληματικῶν ἀεροσκαφῶν MIRAGE. Τὸ ἀλησμόνητο σκάνδαλο, στὸ ὁποῖο ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ἔβαλε ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν ἀεροσκαφῶν τὸν κ. Λούβαρη, τότε ἀντιπρόεδρο τῆς ΠΑΕ Ὀλυμπιακός. Ὁ Λούβαρης ἐμφανίσθηκε καὶ ὡς διερμηνέας στὶς συμφωνίες γιὰ τὴν περίφημη «ἀγορὰ τοῦ αἰῶνος» μᾶλλον γιὰ νὰ μπορῇ ἔτσι νὰ συμμετέχῃ στὶς μίζες ποὺ ἐδόθησαν γιὰ τὴν ἀγορὰ σὲ διπλάσιες τιμὲς ἀπὸ τὶς τρέχουσες τῶν Μιρὰζ καὶ τῶν Μάτζικ. Ὁ Βαγγέλης Μαρινάκης τὸν τελείωσε καὶ ἀπὸ τὸν Ὀλυμπιακὸ ἀποκαθιστώντας τὴν τιμὴ τοῦ Συλλόγου μας.
 32. Ἡ ἐμπλοκὴ σὲ βαθμὸ αὐτουργίας τοῦ ΠΑΣΟΚικοῦ στελέχους Χρήστου Παπαδοπούλου στὴν «Ἑταιρεία Δολοφόνων». Μάλιστα ὁ Χρῆστος Παπαδόπουλος διετέλεσε ἰθύνων νοῦς καὶ πρόεδρος τῆς ἑταιρείας καὶ παράλληλα Δήμαρχος τῆς Νέας Χαλκηδόνος μὲ τὸ ψηφοδέλτιο τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἐξελέγη μὲ ποσοστὺ ποὺ ὑπερέβαινε τὸ 60%.
 33. Ἡ σημαία στὰ ἑλληνικὰ ἐμπορικὰ πλοῖα: μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ ΠΑΣΟΚ στὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας τὸ 1981, ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πλοιοκτητῶν, φοβουμένη τὴν ἄγρια ῥητορικὴ περὶ τοῦ «σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ» καὶ τὰ περίφημα «πενταετῆ προγράμματα» τοῦ Παπανδρέου, ἄλλαξε σημαία (ἀπὸ Ἑλληνική) στὰ πλοῖα της καὶ ἡ Ἑλλάδα ἔχασε τὴν πρώτη θέση ναυτικοῦ στόλου στὴν Εὐρώπη ποὺ κατεῖχε ἔως τότε. Σήμερα εἶναι καὶ πάλι πρώτη σὲ πεῖσμα τοῦ γέρο Σώιμπλε.
 34. «Ἡ διατήρησις τῶν ἀμοιβῶν σὲ χαμηλὸ ἐπίπεδο ἀπετέλεσε κύριο ἐργαλεῖο διατηρήσεως τοῦ χαμηλοῦ ἐργασιακοῦ κόστους. Ἐνδεικτικὰ τὴν περίοδο 1981-2004 τὸ μοναδιαῖο κόστος ἐργασίας (σὲ πραγματικοὺς ὅρους) μειώθηκε κατὰ 30% καὶ οἱ πραγματικοὶ μισθοὶ στὸ σύνολο τῆς οἰκονομίας κυμαίνονταν στὰ ἴδια ἐπίπεδα τὸ 1998 μὲ ἐκείνα τοῦ 1982, ἐνῶ ἡ ἐν συνεχείᾳ αὔξησίς τους ἦταν κατὰ πολὺ κάτω ἀπὸ τὴν ἄνοδο τῆς παραγωγικότητος»: «Κακοπληρωμένη καὶ ἀποῤῥυθμισμένη ἐργασία» τοῦ Ἀλέκου Καλύβη, στὸν «κόσμο τοῦ Ἐπενδυτοῦ», 7-8 Μαΐου 2005, Τεῦχος ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Σελὶς 2.
 35. Οἱ ἀποτυχημένες προσπάθειες γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῆς γραφειοκρατίας. Ἔμειναν προεκλογικὲς ὑποσχέσεις χωρὶς ἀντίκρυσμα. Στὴν πραγματικότητα τὸ «μεγάλο κράτος» καὶ οἱ χιλιάδες διορισμένοι καὶ βολεμένοι, ἐπηύξαιναν πάντα τὸν κρατισμό, τὴ διαφθορὰ καὶ τὴν γραφειοκρατία. Σέμερα ξέρουμε ἀκριβῶς πόσο: 4 δανειακὲς συμβάσεις διασώσεως.
 36. Ἡ ἐπιλογὴ ἀναλογικῶν ἐκλογικῶν συστημάτων ὡς συνειδητὴ ἐπιλογὴ προκλήσεως ἀκυβερνησίας ὅποτε τὸ ΠΑΣΟΚ θὰ ἔχανε τὶς ἐκλογές: Τὸ ΠΑΣΟΚ ὅποτε ἐπρόκειτο νὰ χάσῃ τὶς ἐκλογὲς κατέφευγε σὲ ἐκλογικὰ συστήματα δῆθεν ἀναλογικῆς γιὰ τὴν δημιουργία πολιτικῆς ἀσταθείας, ὥστε νὰ ἐπιστρέψῃ γρήγορα στὴν ἐξουσία μὲ τὴν βοήθεια τῶν μέσων ἐνημερώσεως καὶ τῆς σκανδαλοθηρίας ποὺ ἐφαρμόζουν, ὅποτε τὸ ΠΑΣΟΚ εὑρίσκεται στὴν ἀντιπολίτευση. Ἀποτέλεσμα ἡ Ν.Δ. νὰ κυβερνᾷ μὲ 150+1 βουλευτὲς ἐνῶ ἡ Ν.Δ. ἐξησφάλιζε πάντα πλειοψηφικὴ κυβέρνηση στὸ ΠΑΣΟΚ.
 37. Τὸ συνταγματικὸ πραξικόπημα τῶν μπλὲ καὶ λευκῶν ψηφοδελτίων, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ ἐκλογὴ Σαρτζετάκη στὴν θέση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ἡ ἀπόλυτος παραβίασις τῆς μυστικότητος τῶν ψηφοφοριῶν στὴν Βουλὴ καὶ τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς χειραγωγήσεως τῶν βουλευτῶν ἐνὸς κόμματος. Ἀλλὰ εἴπαμε, οἱ χουνταῖοι ἦσαν φασίστες ποὺ ἐθέσπισαν τὸ Σύνταγμα τοῦ 1972.
 38. Πόλωσις, παραπληροφόρησις, προβοκάτσιες τοῦ τύπου: «ὁ Μητσοτάκης εἶναι συνεργάτης τῶν Ναζί» : Μετὰ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ τὸ 1989, ἀπεκαλύφθη ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς πράκτορες τῆς Στάζι ὅτι τὰ ὑποτιθέμενα στοιχεῖα εἶχαν κατασκευασθῇ «κατὰ παραγγελίαν» ἀπὸ τὴν ἀνατολικογερμανικὴ μυστικὴ ὑπηρεσία μὲ στόχο τὴν σπίλωση τοῦ τότε ἀρχηγοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τὴν ἧττα του στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές. Τελικὰ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1985, ἡ Νέα Δημοκρατία ἔχασε μὲ 40,84% ἔναντι 45,85% τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἀργότερα ὁ Κουρῆς ζήτησε συγγνώμη για τὴν δημοσίευση τῶν κατασκευασμένων φωτογραφιῶν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα του.
 39. Ἔγκλημα χρηματιστηρίου (Τὸ X.A. μητέρα τῶν σκανδάλων) : ἄγρια δηλαδὴ λεηλασία ἑνάμισι ἑκατομμυρίου ἀνυπόπτων μικροεπενδυτῶν μετὰ ἀπὸ τὶς ἄμεσες καὶ ἔμμεσες προτροπὲς ὑπουργῶν (κόμμα χρηματιστηρίου) καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ Σημίτου. Τὸ χρηματιστήριο ἔγινε μέχρι καὶ «κόμμα» στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2.000 ἐνῶ παράλληλα χρησιμοποιήθηκε ὡς δεῖγμα ἐπιβεβαιώσες τῆς «Ἰσχυρᾶς Ἑλλάδος» καὶ τῆς «Ἰσχυρᾶς Οἰκονομίας» τῶν κυβερνήσεων Σημίτη. Ἡ παπάντζα ποὺ πληρώνουμε ἀκόμη μὲ λίγα λόγια: Διαφημιστικὰ σπὸτς προκαλοῦσαν τοὺς Ἕλληνες νὰ ἐπενδύσουν τὰ χρήματά τους στὰ σίγουρα κέρδη τῶν εἰσηγμένων καὶ τὰ παπαγαλάκια τῶν Μέσων Παραπληροφορήσεως, στὴν ἰδία γραμμή, ἀνταγωνίζοντο στὴν πλέον προσοδοφόρα limit up ἐπένδυση. Ἀμέσως μετὰ τὴν σκανδαλώδη ἐπανεκλογὴ Σημίτη τὸ 2000 (μὲ ψήφους λαθρομεταναστῶν) ἡ φούσκα ἔσκασε κι ὁ φτωχὸς κοσμάκης αὐτοκτονοῦσε ἀπὸ τὰ παράθυρα.
 40. Χειραγώγησις τοῦ γενικοῦ δείκτου τιμῶν τοῦ χρηματιστηρίου μὲ τὰ ταμεῖα τῶν ΔΕΚΑ (Δημόσια Ἐπιχείρησις Κρατικῶν Ἀξιῶν) καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων. Μὲ λίγα λόγια, ὁ ἱδρῶτας τοῦ ἐργαζομένου ἀντιμετωπίσθηκε σὰν κωλόχαρτο ποῦ ἐδανείσθησαν οἱ ΠΑΣΟΚοι γιὰ νὰ τὸν χέσουν. Σήμερα, οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι φωνάζουν στοὺς γέρους ὅτι κακῶς παίρνουν τόση σύνταξη.
 41. Πτωχοποίησις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ δυόμισι ἑκατομμύρια Ἕλληνες κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας, σύμφωνα μὲ τὴν Eurostat, καὶ δημιουργία νεοπτώχου τάξεως καί, παρ’ ὂλ’ αὐτά, ὁ Κώστας Σημίτης δήλωνε κατὰ τὴν συζήτηση στὴν Βουλὴ γιὰ τὴν κύρωση τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 2003: «Οἱ Ἕλληνες σήμερα εὐημεροῦν. Τρανὴ ἀπόδειξις ὁ τεράστιος ἀριθμὸς συνδρομητῶν τῆς κινητῆς τηλεφωνίας». Εἴχαμε ἀνέχεια ἀλλὰ εἴχαμε καὶ μοτορόλα ὁπότε ὀκέι ὅλα σὲ φάση. Τὸ 2002 εἴχαμε γιὰ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ῥεκὸρ ἀνεργίας 11,9% καὶ τὸ 2003 ἔκλεισαν 143.323 ἐπιχειρήσεις σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια. Εἴπαμε: «Ἰσχυρὰ Ἑλλάς».
 42. Ἡ ἀξέχαστη νύκτα τῶν Ἰμίων καὶ τὸ «εὐχαριστῶ τοὺς Ἀμερικανούς». 31η Ἰανουαρίου 1996: Τοῦρκοι δημοσιογράφοι ἀποβιβάζονται στὶς βραχονησίδες Ἴμια καὶ ὑψώνουν τὴν τουρκικὴ σημαία. Ἐνῶ ἑλληνικὸ ἐλικόπτερο συντρίβεται μαζὺ μὲ τρεῖς Ἕλληνες ἀξιωματικοὺς καὶ τὸ ἠθικὸ τοῦ στρατεύματος, ἀπὸ τὰ πυρὰ Τούρκων κομάντος ποὺ εὑρίσκονται κοντὰ – ἢ ἐπάνω – στὴν βραχονησίδα, ἡ κυβέρνησις τοῦ κ. Σημίτη ἀποσύρει τὸν Ἑλληνικὸ Στόλο ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, ὑποστέλλει τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία ἀπὸ τὸ νησί, καὶ εὐχαριστεῖ δημοσίως τὸν πρόεδρο Κλίντον. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται σὲ καθεστὼς μειωμένης ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ τὸ Αἰγαῖο σὲ ὅλο τοῦ τὸ πλάτος – σχεδὸν μέχρι τὴν Εὔβοια – εἶναι μία ἀπέραντη γκρίζα ζώνη.
 43. Οἱ ὀλέθριοι χειρισμοὶ τῆς «νύκτας τῶν Ἰμίων» ἔστω συγχωροῦνται μὲ τὸ αἰτιολογικὸ τοῦ μὴ -πολέμου. Ἡ συμφωνία ὅμως τῆς Μαδρίτης ποὺ παραχωρεῖ γιὰ πρώτη φορὰ δικαιώματα «συνιδιοκτησίας» τῆς Ἀγκύρας στὴν περιοχὴ μᾶλλον εἶναι δύσκολο νὰ ξεχασθῇ καὶ ἀποδεικνύει τὴν ἀνικανότητα τοῦ προέδρου Γιώργου Ἀ. Παπανδρέου (ἂν ὄχι τὴν προδοσία του δηλαδή), ἀκόμη καὶ στὸ πεδίο τῆς διπλωματίας, γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπαίρεται ὡς ἐπαΐων (ὁ «μαυροκέφαλος» ὅλα αὐτά, ὁ ἄνθρωπος ποδήλατο).
 44. Ἡ σκοτεινὴ ὑπόθεσις τῶν πυραύλων S-300 ποὺ ἐξασθένισε τὴν ἄμυνα τῆς Κύπρου ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἐνῶ δὲν ἔγινε τὸ ἴδιο ἀπὸ τουρκικῆς πλευρᾶς. Προσπαθούσαμε ἐπὶ μῆνες νὰ τοὺς ἐγκαταστήσουμε σὲ κάποιο νησὶ μουλωχτὰ μὴ καὶ προκαλέσουμε τὸν μογγολοειδὴ ἀνατολίτη. Ἡ τουρκικὴ κυβέρνησις ἀπειλεῖ τὴν Κύπρο νὰ μὴν ἐγκαταστήσῃ τοὺς ἀντιαεροπορικοὺς πυραύλους S-300 στὴν Λευκωσία. Ὁ κ. Σημίτης ἀναγκάζει τὸν πρόεδρο τῆς Κύπρου, Γλαῦκο Κληρίδη, νὰ ὑποκύψῃ στὶς τουρκικὲς ἀπειλές. Οἱ πύραυλοι ἀντὶ νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἄμυνα τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁδηγοῦνται πρὸς ἀποθήκευση στὴν 115 Π.Μ. στὴν Κρήτη. Τὸ ἐνιαῖο ἀμυντικὸ δόγμα Ἑλλάδος καὶ Κύπρου ἔμεινε στὰ χαρτιά.
 45. Ἡ «νίκη τοῦ Ἐλσίνκι» ποὺ ἐπαρουσιάσθη ὡς ἐπίτευγμα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς Σημίτη, ἐνῶ οὐδέποτε ἐξήγησαν στοὺς Ἕλληνες ποιὲς ἦταν οἱ πραγματικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς συμφωνίας. Σήμερα ὁ Δημητρᾶς καὶ ὁ Βαλλιανᾶτος κάνουν «ἀντιῤῥατσιστικὲς μηνύσεις» μὲ βάση τὰ θέσφατα τοῦ παρατηρίου τοῦ Ἐλσίνκι. Ἀναγνωρίζεται μακεδονικὴ καὶ τουρκικὴ μειονότητα, ΛΟΑΤ κ.ἅ.
 46. Συναίνεσις Σημίτη – Παπανδρέου στὸν βομβαρδισμὸ Σερβίας-Κοσσυφοπεδίου, στὸν βομβαρδισμὸ δηλαδὴ μιᾶς εὐρωπαϊκῆς (βαλκανικῆς) χώρας μὲ ὀρατὸ τὸν κίνδυνο μεταβολῆς συνόρων στὴν βαλκανικὴ γειτονιά μας μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες γιὰ χῶρες στὰ σύνορά μας. Ἡ Ἑλλὰς ὑποδέχεται 750.000 πρόσφυγες πολέμου κυρίως ἀλβανοφώνους.
 47. Ἐξοπλιστικὰ προγράμματα εἴκοσι δισεκατομμυρίων € ἀπὸ Σημίτη, ἀμφιβόλου ἀποτελεσματικότητος καὶ προβληματικῶν μαχητικῶν ποὺ τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο πέφτουν σκοτώνοντας ἀεροπόρους. Φαίνεται ὅτι οἱ μόνοι ποὺ ἐπωφελήθησαν ἀπὸ τὶς συμφωνίες ἦσαν τὰ λαμόγια-μεσάζοντες, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ πολυεθνικὲς γιὰ τοὺς ὁποίους ἐξασφαλίζονταν τεράστιες μίζες καὶ προμήθειες, ἀπευθείας ἢ καὶ φωτογραφικὲς ἀναθέσεις, ὑπερκοστολογήσεις καὶ ἀστρονομικὲς ὑπερβάσεις τῶν ἀρχικῶν συμβάσεων.
 48. Οἱ δαπάνες γιὰ τὴν ἄμυνα οὐδέποτε ἐμφανίζοντο στὰ κρατικὰ ἔξοδα ἀλλὰ ἐνεγράφοντο μόνον σὲ εἰδικοὺς λογαριασμοὺς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος (ποὺ σημαίνει ὅτι οὐδέποτε μπορεῖ νὰ ἀποδειχθῇ τὸ ποῦ πήγαιναν τὰ λεφτὰ καὶ ποιὸς τὰ ἔπαιρνε) κατὰ προφανὴ παράβαση κάθε κανόνος διαφανείας καὶ στοιχειώδους ἐλέγχου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνουμε διεθνῶς ῥεζίλι ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία τὸ 2002. Μέχρι τὸ 1998 εἶχαν ἀνοιχθῇ τρεῖς τέτοιοι λογαριασμοί, ἀπὸ τὸ 1998 μέχρι τὸ 2004 ἀνοίχθησαν περισσότεροι ἀπὸ ἑκατό: τὰ περίφημα διπλὰ βιβλία τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν ἔχει διεξαχθῇ κάποια ἔρευνα.
 49. TOR-M1 (ῥωσσικὰ αὐτοκινούμενα ἀντιαεροπορικὰ συστήματα μικροῦ βεληνεκοῦς): πίσω ἀπὸ τὴν προμήθειά τους εὑρίσκονται δύο δολοφονίες, ἐμπλοκὴ μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, κατασκοπεία, παρακολουθήσεις, ἀπειλές, 474 ἑκατομμύρια $ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οὐδέποτε κατεβλήθησαν στὴν χώρα μας τὰ ἀντισταθμιστικὰ ὀφέλη, ὕψους 73 ἑκατομμυρίων $.
 50. Τὸ τεράστιο φαγοπότι μὲ τὰ δημόσια ἔργα καὶ τὶς Ὀλυμπιακὲς ὑποδομές, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ καθυστερήσεις, ὑπερβάσεις καὶ κακοτεχνίες, γιὰ πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες πληρώνουμε βαρειὰ πρόστιμα. Μὲ τὸ κόλπο τῶν σκοπίμων καθυστερήσεων στὴν ἀνάθεση τῶν ἔργων οἱ ὑπουργοὶ Σημίτου προχωροῦσαν σὲ ἀπευθείας «τυφλές» ἀναθέσεις μὲ συνοπτικὲς καὶ ἀδιαφανεῖς διαδικασίες, ὑποτίθεται κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τοῦ χρόνου ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἤθελαν ἁπλῶς νὰ εὐνοήσουν τοὺς νταβατζῆδες τους, δηλαδὴ τοὺς χρηματοδότες τους. Μόνον γιὰ τὰ Ὀλυμπιακὰ ἔργα τοῦ ΓΕΣ διεβιβάσθησαν στοὺς ἁρμοδίους εἰσαγγελεῖς πενήντα δικογραφίες γιὰ περαιτέρω ποινικὴ ἀξιολόγηση. Φυσικά, οὐδέποτε κυττάξαμε πίσω ἀπὸ τὸ πέπλο τῶν συνεργῶν, στὸ κομμάτι τῆς πολιτικῆς αὐτουργίας. Γιατί; Γιατὶ ὁ Σημίτης εἶναι μέγκενη καὶ σὲ ἔχει πιασμένο ἀπ’ τὰ παπάρια.
 51. Οἱ κακοτεχνίες σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ δημόσια ἔργα. Κατασκεύαζαν δρόμους καρμανιόλες μέχρι ἐτοιμόῤῥοπες γέφυρες ποὺ φούσκωναν οἱ τσέπες τῶν εὐνοουμένων «πράσινων κατασκευαστῶν» , κυρίως τοῦ μπομπολικοῦ«Ἄκτορος», ὁ ὁποῖος ἔπαιρνε ὅλα τὰ ἔργα καὶ ὅποιο ἔργο δὲν κατεσκεύαζε τὸ ἔπαιρνε γιὰ νὰ τὸ δόσῃ ὑπερεργολαβία σὲ τρίτο. 350 ἄνθρωποι κάθε χρόνο ἄφηναν τὴν ζωή τους στὴν ἄσφαλτο, τῶν κολλητῶν τοῦ Σημίτου.
 52. Ἐθνικὸ Κτηματολόγιο: «ἐξηφανίσθησαν» ἀμέτρητα δισεκατομμύρια ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ Κώστα Λαλιώτη (στὸν Κώστα τὸν τίμιο) μὲ ἄμεσο ἀποτέλεσμα νὰ πληρώνουμε τεράστια πρόστιμα γιὰ τὴν μὴ πραγματοποίηση τοῦ ἔργου. Πᾶμε ἄλλη μία μὲ πιὸ ἁπλᾶ λόγια: Πληρώναμε γιὰ νὰ μὴν παράξουμε ἔργο! Κατανοεῖς; Ἡ Ἑλλάδα παρέμεινε ἡ τελευταία χώρα στὴν Εὐρώπη ποὺ δὲν ἔχει ὁλοκληρώσῃ τὸ ἔργο παρὰ τὰ πακέτα ποὺ ἔχουν δοθῇ γιὰ τὴν πραγματοποίησή του. Φυσικά, οἱ μὴ διαθέσιμοι πόροι, ποὺ ἀρχικὰ κατεσπαταλήθησαν, εἰσπράχθηκαν ἐκ νέου ἀπὸ τὸν φορολογούμενο.
 53. «Δημιουργικὴ Λογιστική»: ἡ κυβέρνησις Σημίτη δημιούργησε μίαν μακρὰ περίοδο ψευδοῦς εὐφορίας στὴν οἰκονομία. Ὑπὸ τὴν πίεση τῆς Eurostat, τὸ 2002, ἀπεδέχθη ἐπισήμως τὰ βάρη τῆς «δημιουργικῆς λογιστικῆς» καὶ προχώρησε σὲ ἀναθεώρηση τῶν λογαριασμῶν τοῦ κράτους, ὁμολογώντας ἐμπράκτως ὅτι ἡ χώρα παραμένει ὑπερχρεωμένη. Ἔπειτα ἀπὸ μακρὲς διαβουλεύσεις μὲ τοὺς ἐμπειρογνώμονες τῆς εὐρωπαϊκῆς στατιστικῆς ὑπηρεσίας, ἡ κυβέρνησις Σημίτη, προχώρησε σὲ ἀναθεώρηση τῶν λογαριασμῶν τοῦ κράτους ἀπὸ τὸ 1998, ἀποδεχομένη συγκεκαλυμμένα ἐλλείμματα καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ὑψηλότερο δημόσιο χρέος. Ἀπὸ τὴν ἀποδεχθεῖσα ἀναθεώρηση μετεβλήθη σημαντικὰ ἡ βάσις τῶν ἀπολογισμῶν προηγουμένων ἐτῶν, τὰ πλεονάσματα ἔγιναν ἐλλείμματα, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ προϋπολογισμοὶ ἀπὸ τὸ 2000 καὶ μετὰ νὰ καταστοῦν ἐκ νέου ἐλλειμματικοί. Τὸ σημαντικότερο εἶναι ὅτι ἡ ἀπόκλισις τοῦ πραγματικοῦ δημοσίου χρέους ἀπὸ τὸ εἰκονικὸ ἔφθασε τὸ 2001 τὶς 7,3 ποσοστιαῖες μονάδες, ἀπὸ 100% σὲ 107,3% τοῦ AEΠ. Οὐσιαστικὰ πρόκειται για ἀποδοχὴ προσθέτου χρέους, ὕψους 3,5 τρισεκατομμυρίων δραχμῶν, ἡ ὁποία καταδεικνύει τὸ μέγεθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν δημοσιονομικῶν συνθηκῶν κατὰ τὴν κρίσιμη γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς χώρας στὴν ONE ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἐσωτερικὲς πολιτικὲς ἐξελίξεις περίοδο μεταξὺ 1998 καὶ 2000. Κατέῤῥευσε λοιπὸν ἡ δημιουργικὴ λογιστικὴ μὲ πάταγο: εὐημερία στηριγμένη στὰ χρέη, τρῦπα 10,5 δισεκατομμύρια εὐρῶ στὰ ταμεῖα τοῦ Δημοσίου, ἐπιχείρησις ἐξαφανίσεως χρέους 1,5 δισεκατομμυρίου εὐρῶ γιὰ λίγες ἡμέρες, ἡ Eurostat διαγράφει τὰ κέρδη ἀπὸ τὴν μετατροπὴ δραχμῶν σὲ εὐρῶ, καίριο πλῆγμα στὴν ἀξιοπιστία τῆς οἰκονομίας οἱ ἀλχημείες ποὺ ἀπεκάλυψε ἡ Eurostat, ἔλλειμμα ῥεκὸρ τὸ 2003 στὸ ταμεῖο τοῦ Δημοσίου, ἡ πολιτικὴ ἀπάτη τῆς τιτλοποιήσεως, χολὴ «Νιούσγουικ» σχετικὰ μὲ τὴν «ἐνσωμάτωση Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση».
  Ἡ φούσκα τῆς «Ἰσχυρᾶς Ἑλλάδος» διαλύεται μὲ κρότο.
 54. Ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ 2003 προέβλεπε ἔλλειμμα 0.9% τοῦ ΑΕΠ καὶ τελικὰ ἔφθασε τὸ 5.7%.
 55. Ἐγκληματικὴ ὑποτίμησις δραχμῆς πρὶν ἀπὸ τὴν ἔνταξη τῆς χώρας στὴν ΟΝΕ.
 56. Βιομηχανία παρανόμων ἑλληνοποιήσεων μὲ χορήγηση ἑλληνικῆς ταὐτότητος καὶ ἐκλογικοῦ βιβλιαρίου ἀκόμη καὶ σὲ σεσημασμένους κακοποιοὺς ἀπὸ τὶς πρῴην κομουνιστικὲς χῶρες. Ὑπόσχονταν ἀγροτικὴ γῆ καὶ διορισμοὺς σὲ Οὐκρανούς, Ῥώσσους καὶ Γεωργιανούς, «κατασκευάζοντας» ὁμογενεῖς καὶ ταὐτόχρονα ψηφοφόρους. Λίγους μῆνες μετὰ τὶς ἐκλογὲς ἀνεκλήθησαν χιλιάδες ἑλληνοποιήσεις, ἀφοῦ ἡ παρανομία τῆς ἐκδόσεώς τους ἦταν ὁλοφάνερη καὶ καραμπινάτη. Εἶχαν ὅμως προλάβῃ νὰ ψηφίσουν. Ἀποτέλεσμα ἡ νόθευσις τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἀπριλίου 2000. Εἰδικὰ στὴν Βόρειο Ἑλλάδα (Φλώρινα, Πέλλα, Κιλκὶς κ.ἅ.) τὸ ποσοστὸ τῶν Ἀλβανῶν οἱ ὁποῖοι ἑλληνοποιήθησαν ἦταν διψήφιο ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἐκλογικὸ σῶμα, δηλαδὴ ξεπέρασε τὸ 10%. Τὸ κίνημα τῆς ΠΑΣΟΚικῆς λαίλαπας κέρδισε τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2000 μὲ διαφορὰ 1% (70.000 ψῆφοι), καὶ στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2004 διετηρήθη στὸ 40,6%.
 57. Προδοσία καὶ παράδοσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Κούρδων Ἀμνπτουλὰχ Ὀτσαλὰν στοὺς διῶκτες τοῦ Τούρκους.
 58. Καθύβρισις δικαστῶν μόλις τολμοῦσαν νὰ ἀγγίξουν ὑποθέσεις διαφθορᾶς-διαπλοκῆς παρὰ τοῦ ὅτι προκαλοῦσε συνήθως «όποιον ἔχει στοιχεῖα νὰ πάῃ στὴν δικαιοσύνη». Μὲ μίαν λεπτομέρεια. Ἡ δικαιοσύνη ἔπρεπε νὰ λειτουργῇ «ἅλα κᾶρτ» καὶ νὰ εἶναι πλήρως εὐθυγραμμισμένη μὲ τὰ πολιτικὰ συμφέροντα τοῦ σημιτικοῦ κυκλώματος ἀλλοιῶς οἱ δικαστὲς ἔκαναν στὴν Ἑλλάδα περιοδεία ὥς ποῦ νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τὶς ὑποδείξεις.
 59. Ὑπόθεσις Στέγκου 1 ἢ «σκάνδαλο Πάχτα»: Ἀφορᾶ στὴν τροπολογία -σκάνδαλο τῆς Σιθωνίας ποὺ κατέληξε στὴν ἀποπομπὴ τοῦ ὑφυπουργοῦ Οἰκονομικῶν, Χρ. Πάχτα, καὶ τῶν ἑννέα ἐμπλεκομένων βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἡ σκανδαλώδης ὑπόθεσις ξεκίνησε στὶς 21/01/2004, ὅταν οἱ ἐἑννέα βουλευτὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ, κατέθεσαν τροπολογία στὸ νομοσχέδιο «Ἐνισχύσεις Ἰδιωτικῶν Ἐπενδύσεων γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ περιφερειακὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας», τὴν ὁποία ἀπεδέχθη ὁ ἁρμόδιος ὑφυπουργὸς Οἰκονομίας Χρ. Πάχτας καὶ ἔδιναν τὴν δυνατότητα ἀνεγέρσεως στὴν κατασκευαστικὴ ἑταιρεία «Ὀλυμπιακὴ Τεχνική» τοῦ μεγαλοεργολάβου Στέγκου, ἰδιοκτήτου τοῦ «Πόρτο Καῤῥᾶς», νὰ κτίσῃ χιλιάδες τουριστικὲς κατοικίες στὴν περιοχή.
 60. Ὑπόθεσις Στέγκου 2: στὸ ξενοδοχεῖο τοῦ ὁποίου δεξιώθηκε τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, ὁ Κώστας Σημίτης, κερνώντας τους γιαούρτια 100 ἑκκατομμυρίου δραχμῶν. Ὁ Στέγκος κατεδικάσθη ἀργότερα σὲ 3 ἔτη φυλάκιση καὶ χρηματικὸ πρόστιμο γιὰ τὰ ἀδικήματα τῆς παραβάσεως χρηματιστηριακῆς νομοθεσίας, παραπλάνησεως ἐπενδυτικοῦ κοινοῦ, διασπορᾶς ψευδῶν εἰδήσεων καὶ ἀμεσου συνεργίας στὶς πράξεις αὐτές.
 61. Μανίκας – Νεονάκης: βάσει τῶν στοιχείων τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιοαγορᾶς ὁ Μανίκας πραγματοποίησε συναλλαγὲς 1,5 ἑκατομμύριο € καὶ ὁ Νεονάκης 64 ἑκατομμύρια €, σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα τὸ 1999. Κατὰ πόσο καὶ οἱ δύο τοὺς ἤταν κάτοχοι ἐμπιστευτικὼν πληροφοριῶν;
 62. Καὶ ἡ «Ἐλευθεροτυπία» στὸ μεγάλο φαγοπότι τῶν Ὀλυμπιακῶν ἔργων (Ἅγιος Κοσμᾶς) μὲ τὶς ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες τῆς συζύγου τοῦ Φυντανίδου, Βιργινίας Βεντουράκη, μέσῳ τῆς Ὀλλανδικῆς κατασκευαστικῆς De Boer.
 63. Φόροι: παρὰ τοῦ ὅτι ἡ πράσινη ὑποσχεσιολογία εὐαγγελίζετο πάντα ἀναδιανομὲς πλούτου, δικαιότερα συστήματα φορολογήσεως καὶ φορολόγηση τοῦ ἔχοντος καὶ κατέχοντος, ἀπὸ τὸ 1993 ἕως τὸ 2003 παρατηρεῖται αὔξησις φόρων κατὰ 122,5%. Ἐπὶ Σημίτου ἐπεβλήθησαν 97 νέοι φόροι ποὺ κυρίως στόχευαν μικρές, ἐμπορικές, βιοτεχνικὲς καὶ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις. Τὸ 1981 τὰ συνολικὰ φορολογικὰ ἔσοδα ἀντιστοιχοῦσαν στὸ 15,8% τοῦ ΑΕΠ ἐνῶ τὸ 2000 ἀντιστοιχοῦσαν στὸ 26,6%. Τὸ 1981 οἱ αὐξήσεις ἀμέσων φόρων ἀντιστοιχοῦσαν στὸ 5% τοῦ ΑΕΠ ἐνῶ τὸ 2000 ἀντιστοιχοῦσαν στὸ 11,2%. Τὸ 1995 π.χ. τὸ 66,1% τῶν φόρων ἦσαν ἔμμεσοι, τὸ 2000 ἦσαν 57,6%, τὸ 2001 ἦσαν 58,9%, τὸ 2002 ἦσαν 59,4% καὶ τὸ 2003 ἦσαν 59,4%.
 64. Ἀγροτικὸ Ζήτημα: τὶς δύο τελευταῖες δεκαετίες ἐδόθηκαν ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τρισεκατομμύρια γιὰ τὴν ἀναδιάρθρωση τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς καὶ οἰκονομίας καὶ τὸν τεχνολογικὸ ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας (μὲ τὶς γνωστὲς στρεβλώσεις τῆς ΚΑΠ 1 καὶ 2, ἀλλὰ δὲν συζητᾶμε αὐτὸ τώρα). Οἱ ἐπιδοτήσεις ὅμως ἐχρησιμοποιήθησαν μόνον γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους. Οἱ ἀναμενόμενες ἀναδιαρθρώσεις οὐέποτε ἔγιναν γιατὶ τὰ πολλὰ χρήματα ἀποῤῥροφοῦντο ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δεν τὰ δικαιοῦντο, ἀποῤῥοφοῦντο ἀπὸ ἀπατεῶνες, πάντως ὅλοι, παρεπληροφορήθησαν καὶ ἐξηπατήθησαν ἀφοῦ πίστεψαν ὅτι θὰ παίρνουν τὶς ἐπιδοτήσεις ἐπ’ ἄπειρον ἐνῶ οἱ ἐπιδοτήσεις ἦσαν ἁπλῶς τμῆμα πακέτων ποὺ κάποτε φυσικὰ ἀποῤῥοφοῦνται καὶ σταματοῦν. Ἐξ’ ἄλλου ἡ Εὐρώπη δὲν μπορεῖ νὰ ἐνισχύῃ γιὰ πάντα προϊόντα ποὺ δὲν χρειάζεται (χωματερές) ἢ προϊόντα ὑψηλοῦ κόστους παραγωγῆς σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες χῶρες. Κανένας δὲν ἐξήγησε στοὺς ἀγρότες πῶς καὶ γιατὶ νὰ ἀνανεώσουν καὶ ἀναδιαρθρώσουν τὶς καλλιέργειές τους, πῶς νὰ βελτι;ψσουν τὴν παραγωγή τους καὶ πῶς νὰ ἐκσυγχρονίσουν τεχνολογικὰ τὶς γεωργικὲς ἐκμεταλλεύσεις τους. Ἦταν λογικὸ ὁ Δρῦς νὰ βγῇ καὶ νὰ πῇ: «οἱ ἀγρότες πρέπει νὰ τὰ βγάλουν πέρα μόνοι τους» καὶ ὁ Σημίτης ὅτι: «ἡ ἑλληνικὴ γεωργία δὲν ἔχει μέλλον» καὶ ὅτι «οἱ ἀγρότες πρέπει νὰ ἀλλάξουν ἐπάγγελμα». Τὸ ἐμπορικὸ ἰσοζύγιο ἀγροτικῶν προϊόντων ἔφθασε τὸ 2002 στὸ πρωτοφανὲς ἔλλειμμα τῶν 1,84 δισεκατομμυρίων €. Ἔτσι φθάσαμε στὴν ἐξέγερση τῶν ἀγροτῶν, στὰ σκασμένα λάστιχα, στὴν κατασυκοφάντηση τῶν ἀγροτῶν καὶ στὸν ξυλοδαρμό τους.
 65. Προμήθειες στὰ νοσοκομεῖα: εἰκονικὲς τιμολογήσεις καὶ ὑπερτιμολογήσεις φαρμάκων καὶ ἰατρικῶν ὑλικῶν καὶ ἐργαλείων ἀπὸ 300% – 1500%.
 66. Ἀνεργία: τὸ 1981 ὑπολείπετο τοῦ μέσου κοινοτικοὺ ὅρου. Μετὰ τὸ 1981 ἄρχισε νὰ αὐξάνεται ἐνῶ τὸ 1998 ξεπέρασε τὸν μέσο κοινοτικὸ ὅρο. Τὸ 1999 ἔφθασε τὸ 12% καὶ τὸ 2004 τὸ 12,3%, παρὰ τὴν διόγκωση τοῦ δημοσου τομέως καὶ τοὺς διορισμοὺς τῶν κολλητῶν, τῶν φίλων καὶ τῶν μελῶν. Μὲ τὰ ὀλυμπιακὰ ἔργα σὲ πλήρη ἀνάπτυξη οἱ ἄνεργοι στὴν Ἑλλάδα ξεπέρασαν τοὺς 540.000 (11,3%)! Ὄσο γιὰα τὶς 600.000 θέσεις ἐργασίας ποὺ ὑπόσχετο προεκλογικὰ ὁ Σημίτης, τὸ 2.000, ἀπεδείσθησαν φάρσα…
 67. Ὀλυμπιακὴ Ἀεροπορία: τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2003 ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἐπιτροπὴ ἐστράφη κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἔστειλε τὴν Ἑλλάδα στο Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο γιὰ τὶς παράνομες χρηματοδοτήσεις τῆς Ὀλυμπιακῆς ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Σημίτη. Ζητοῦσε μάλιστα τὴν ἐπιστροφὴ τῆς οἰκονομικῆς ὑποστηρίξεως χαρακτηρίζοντας ἀποτυχημένο τὸ σχέδιο ἐξυγιάνσεως ἀπὸ τὸ 1994 ἕως τὸ 2002. Τὸ ΠΑΣΟΚ ἀρνεῖτο σταθερὰ «τὸ ξεπούλημα τῶν ἐταιρειῶν στρατηγικῆς σημασίας». Θεωροῦντο ἐπιβεβλημένες οἱ οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις τῶν προβληματικῶν ΔΕΚΟ ἐπιβαρύνοντας τοὺς φορολογουμένους μὲ νέα βάρη καὶ αὐτὸ βαπτίζετο «κοινωνικὴ πολιτική». Εἰδικὰ ἡ «Ὀλυμπιακὴ Ἀεροπορία» κόστιζε 1,5 ἐκατομμύριο εὐρῶ ἡμερησίως στοὺς Ἕλληνες φορολογουμένους, δηλαδὴ 550 ἑκατομμύρια εὐρῶ τὸν χρόνο. Οἱ κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ προσπάθησαν ἀνεπιτυχῶς νὰ περάσουν νόμο ἀποκρατικοποιήσεως τῆς (σοσιαλιστικὸς ὁρισμὸς τῆς ἰδιωτικοποιήσεως) ΟΑ ἢ νὰ κοροϊδέψουν τοὺς Εὐρωπαίους μὲ διάφορα τερτίπια, πρὸς ἀποφυγὴν ποινῶν. Ὁ Χρῆστος Βερελῆς ἀφοῦ «ξεχρέωσε» γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ μὲ παράνομες εἰσφορὲς πολλῶν δισεκατομμυρίω τὴν Ὀλυμπιακή, τὴν μετονόμασε σὲ «Ὀλυμπιακὲς ἀερογραμμές». Μέσα σὲ ἕναν μῆνα τὸ νέο σχῆμα ἦταν καὶ πάλι ἐλλειμματικὸ καὶ καταχρεωμένο [ἐὰν θέλῃ κάποιος, ἂς προκαλέσῃ τὸν Τσουγκαλαδάκη νὰ μᾶς πῇ τὴν γνώμη του σὲ αὐτό, θὰ ἔχῃ ἐνδιαφέρον]. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἐπέβαλε πρόστιμα πολλῶν δισεκατομμυρίων γιὰ τὶς παράνομες κρατικὲς ἐπιχορηγήσεις στὴν Ὀλυμπιακή. Στὸ μεταξὺ – κατὰ τὸ γνωστὸ βίντεο μὲ τὸν Γιῶργο ντυμένο συνδικαλιάρη – οἱ ἐργαζόμενοι τῆς ΟΑ στήλωσαν πόδια, ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἀνοχὴ Μαντέλλη καὶ Βερελῆ. Τὸ πρόβλημα ἐπελύθη ἐπὶ κυβερνήσεως Καραμανλῆ καὶ ἀπὸ τὸν Κώστα Χατζηδάκη μὲ τὴν πώληση τῆς Ὀλυμπιακῆς στὴν MIG. Κι ἔτσι γίνεται ἀμέσως ἐξηγήσιμο γιατὶ ὁ Γιωργάρας βρίζει σὲ ἡμερισία διάταξη τὸν «Βούδα τῆς Ῥαφήνας», ἂν καὶ νεοδημοκράτης (δηλώνει) αὐτὴν τὴν περίοδο.
 68. ΑΣΕΠ: κάτω ἀπὸ τοὺς νόμους Πεπονῆ κατεσκεύασαν τις περίφημες «ἀποκαταστατικές» διατάξεις τοῦ ἄρθρου 25 καὶ τοῦ Ν. 2190, ποὺ οὐσιαστικὰ παρεβίαζαν τὸν νόμο γιὰ τὸ ΑΣΕΠ, καταργοῦσαν τὴν ἔννομο τάξη καὶ ἀνάγκαζαν τὸ ἴδιο τὸ ΑΣΕΠ νὰ διαπιστώνῃ μὲ ἐκθέσεις τοῦ χιλιάδες παράνομες κομματικὲς προσλήψεις κυρίως συμβασιούχων. Ὁ δημόσιος τομέας στὴν Ἑλλάδα πασοκοκρατεῖται, ἀφοῦ ἐπὶ 20 χρόνια εἶχαν διορισθῇ περισσότερα ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο «πράσινα» παιδιά. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ σοσιαλιστικὸς τύπος ἐπιμένει ὅτι ὁ δημόσιος τομέας κατεκλύσθη ἀπὸ γαλάζια παιδιά. Καλὸ τὸ παραμύθι ἀλλὰ χωρὶς δράκους. Πολὺ σωστὰ ἐπισημαίνει ὁ Δ. Ῥίζος : «πῶς συμβαίνει ἡ ΝΔ νά διορίζῃ γαλάζια παιδιά στό δημόσιο καί αὐτά νά τρέχουν νά ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, ἀφοῦ ὅλα τά συνδικάτα τῶν ἐργαζομένων στό δημόσιο ἐλέγχονται ἀπό τό ΠΑΣΟΚ;». Προτεραιότητα στοὺς διορισμοὺς ἔχουν πάντα τὰ «πράσινα παιδιά» καὶ γι’ αὐτὸ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ δημιουργοῦν μὲ τὸ παραμικρὸ τὸν σκανδαλοθηρικὸ θόρυβο τῶν «γαλάζιων παιδιῶν». Ἔτσι ὥστε ὅποιος θέλει νὰ διορισθῇ στὸ δημόσιο νὰ μπορῇ μόνον μέσῳ ΠΑΣΟΚ. Πρέπει ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ ἐμπεδώσουν ὅτι τὸ ΠΑΣΟΚ ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ διορίζῃ τοὺς δικούς του καὶ νὰ «μὴν ἀνοίγῃ μύτη», ἐνῶ ἐὰν ἡ ΝΔ προχωρήσῃ σὲ κομματικοὺς διορισμοὺς (ὅπως πολὺ ἔξυπνα καὶ ἔμμεσα μὲ πατέντες τύπου ΑΣΕΠ τὸ ΠΑΣΟΚ ἔκανε), τότε νὰ κατηγορεῖται ἡ ΝΔ γιὰ ἀναξιοκρατία καὶ ἔλλειψη διαφανείας στὶς προσλήψεις. Τὸ ῥεκὸρ τῶν διορισμῶν κατέχει τὸ ΠΑΣΟΚ, ποὺ ἐπέτυχε 180.000 (Ἑκατὸν ὀγδόντα χιλιάδες) προεκλογικοὺς διορισμοὺς στὸ δημόσιο μόνον τὴν προεκλογικὴ περίοδο τοῦ 1989.
 69. Τὸ φιάσκο τῆς ὁδοῦ Νιόβης στὶς 23/9/1998: μὲ τὴν καταδίωξη τοῦ ἐπικινδύνου Σορὶν Ματέι ποὺ μὲ μίαν χειροβομβίδα ἀπέδειξε τὴν πλήρη ἀνεπάρκεια τῆς ἀστυνομίας καὶ τῆς ἡγεσίας της. Τραγικὸ θῦμα τῆς ἱστορίας, ἡ 25χρονη Ἀμαλία Γκινάκη. Μετὰ τὸ φιάσκο ὁ Σημίτης διῴρισε ἀρχηγὸ τῆς ΕΛ.ΛΑΣ τὸν ἀντιστράτηγο Γεωργακόπουλο, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ εἰσαγγελέας Γεράκης ἐρευνοῦσε σκάνδαλα ποὺ ἐμπλέκετο ὁ Γεωργακόπουλος. Ἀργότερα τὸν ἐπεβράβευσαν μὲ τὴν Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν.
 70. Ὑπόθεσις Πάσσαρης: δολοφόνησε δύο ἀστυνομικοὺς κατὰ τὴν διάρκεια ἀποδράσεώς του ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ποὺ εἶχε μεταφερθῇ. Πρέπει νὰ ἀναφέρουμε καὶ τὴν μετέπειτα πλήρη ἀδυναμία συλλήψεώς του. Γιατί ὁ ἀστυνομικός νά ῥιψοκινδυνεύσῃ τήν ζωή του, ὅταν εἶναι διορισμένος πρασινικαρτοῦχος;
 71. Διαφθορά: τὸ 2003 ὁ Μισὲλ Ζοσερὰν πρόεδρος τῆς γαλλικῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας THALES κατήγγειλε γιὰ δωροδοκία μέλος τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως γιὰ νὰ ἀναλάβῃ ἡ ἑταιρεία του, τὴν ἀναβάθμιση ἕξι φρεγατῶν τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ. Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ δωροδοκία εἶναι ἀναπόφευκτος στὴν Κορέα, Ἰταλία, Ἑλλάδα καὶ Ἀφρική. Γαλλικὲς ἐφημερίδες ὑπεστήριξαν μὲ στοιχεῖα, ὅτι ἡ ἀσφάλεια τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἐδόθη στοὺς Ἀμερικανοὺς βάσει τῆς μεγαλυτέρας δωροδοκίας ἀφοῦ ὁ THALES δωροδοκοῦσε τὸν ὑπουργὸ Ἀμύνης ἀπὸ 7% – 10% καὶ δὲν πῆρε τὸ ἔργο. Ὄσο γιὰ τὴν δωροδοκία ὁ Ἕλλην ἀντιπρόσωπός τους τοῦ ὑπέδειξε ὅτι πρέπει νὰ προβλεφθῇ μία δωροδοκία ὕψους 7%-10% στὸν Ἕλληνα ὑπουργὸ Ἀμύνης. Τελικὰ τὴν ἀσφάλεια «κέρδισε» ἡ ἑταιρεία τοῦ Dick Cheney (ἀντιπροέδρου τῆς Ἀμερικῆς) ὁ ὁποῖος καὶ ἀπευθύνθη κατ’ εὐθείαν στὸν Σημίτη καὶ στὸ Χρυσοχοΐδη καὶ ὄχι σὲ ὑπουργούς του.
 72. Ναυάγιο «Σάμινα» καὶ οἱ σχέσεις του μὲ τὴν διαπλοκὴ στὴν ναυτιλία. Ἀποτέλεσμα τοῦ ναυαγίου ἦσαν 83 νεκροὶ καὶ δύο μῆνες μετὰ ἡ αὐτοκτονία Σφηνιᾶ. Ὁ Σημίτης ἦταν αὐτὸς ποὺ ἐνίσχυσε καὶ ὑπεστήριξε τὴν «Minoan Lines» ὥστε νὰ κατακτήσῃ σχεδὸν μονοπωλιακὴ θέση στὴν ναυτιλία. Ἔτσι ἡ «Μινόαν» λειτουργοῦσε ἀνεξέλεγκτα καὶ χωρὶς τοὺς ἰδιαιτέρους καὶ ἀπαραιτήτους ἐλέγχους. Τρεῖς ἡμέρες πρὶν τὸ ναυάγιο ὁ μηχανικὸς τοῦ «Σάμινα», Ἀντώνης Σορῶκος στέλνει γραπτὴ ἀναφορὰ στην ἑταιρεία, κρίνοντας τὸ πλοῖο ὡς ἀναξιόπλοο. Ἄσχετα ἀπὸ τὶς ἀπόψεις μελῶν τοῦ πληρώματος δύο εἶναι οἱ ἐπίσημες ἐκδοχὲς γιὰ τὰ αἴτια τοῦ ναυαγίου. Ἢ τὸ πλοῖο εἶχε μηχανικὴ βλάβη καὶ οὐδεὶς ἔδωσε σημασία ἢ τὴν βλάβη τὴν παρουσίασε ἐκείνη τὴν στιγμή, λόγῳ τῆς πλημμελοῦς συντηρήσεώς του. Τὸ πλοῖο ἐβυθίσθη 20 λεπτὰ μετὰ τὴν πρόσκρουσή του στὶς Πόρτες, γιατὶ δὲν διέθετε στεγανά, ποὺ θὰ καθυστεροῦσαν ἢ θὰ ἀπέτρεπαν τὴν βύθισή του. Οἱ χῶροι ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶναι στεγανὰ εἶχαν μετατραπῇ σὲ καμπίνες, ἐνῶ τὰ σωστικὰ μέσα ἦσαν ἀνύπαρκτα. Οἱ μηχανισμοὶ τοῦ ὑπουργείου ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶχαν πραγματοποιήσῃ πλημμελεῖς ἢ εἰκονικοὺς ἐλέγχους ἀξιοπλοΐας ποὺ πολλὲς φορὲς συνοδεύονταν καὶ ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο φιλοδώρημα.
 73. Γιὰ τέσσερα κακουργήματα ἠσκήθη δίωξις κατὰ τοῦ πρῴην γενικοῦ διευθυντοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπακωνσταντίνου καὶ τῆς χρηματιστηριακῆς ἑταιρείας ΑΡΤΙΟΝ γιὰ τὰ ὁμόλογα τοῦ Ταμείου Ἐθνικῆς Ὁδοποιΐας (ΤΕΟ).
 74. Ληστρικὸ ΠΑΣΟΚικὸ σκάνδαλο ἑνὸς δισεκατομμυρίου € στὴν ΕΑΒ: οἱ κυβερνήσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ γιὰ νὰ «στρογγυλοποιήσουν» τὰ τεράστια ἐλλείμματα τῆς ἑταιρείας ἀλλὰ καὶ κυρίως γιὰ νὰ τὰ «ἐξαφανίσουν» κάτω ἀπὸ τὸ χαλί, τὰ «ἔβαζαν» σὲ εἰδικὸ λογαριασμὸ «ἀναποσβέστων ἐξόδων ἱδρύσεως τῆς ἑταιρείας»!
 75. Τὸ 2001 τὸ ΠΑΣΟΚ γιὰ νὰ καλύψῃ ἕνα χρέος 2,8 δισεκατομμυρίων ἔστησε τὴν μεγαλυτέρα κομπίνα στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία: τὸ πράσινο δομημένο ὁμόλογο τοῦ 2001 μὲ τὶς 18 τράμπες. Δομήθηκε ἕνα ὁμόλογο-τέρας ὀνομαστικῆς ἀξίας 6,1 δισεκατομμυρίων Εὑρῶ καὶ ἐπάνω σ’ αὐτὸ«παίχτηκαν» 18 τράμπες (swaps). Τὸ ὀφειλόμενο ποσό, ἀπὸ τοὺς λάθος χειρισμοὺς ἀπὸ 2,8 δισεκατομμύρια εὐρῶ ἀνῆλθε στὰ 54 δισεκατομμύρια εὐρῶ.
 76. Ἡ λεηλασία τῶν ταμείων ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ. Γιὰ τὰ ταμεῖα αὐτὰ σήμερα κόπτεται… Τὸ 2002 – 2003 χάθηκαν μόνον μέσῳ τῆς «Ἀκρόπολις χρηματιστηριακῆς», σὲ παιχνίδι μὲ ὁμόλογα 5,5 ἑκατομμύρια €. Συνολικὰ χάθηκαν ἀπὸ τὰ σαΐνια τοῦ ΠΑΣΟΚ περισσότερα ἀπὸ 3,5 δισεκατομμύρια € (1,3 τρισεκατομμύριο δραχμές) μόνον ἀπὸ τὸ 1999-2002. Καὶ μιλᾶμε γιὰ τὰ λεφτά ποὺ ἐτζόγαραν στὸ χρηματιστήριο, ἀφήνοντας λυτὲς καὶ λυσσασμένες τὶς διοικήσεις τῶν ταμείων νὰ κάμουν παιχνίδι. Ἐπένδυσαν 5,22 δισεκατομμύρια € συνολικὰ σὲ μετοχὲς καὶ ἄφησαν μόνον μὲ 1,76 δισεκατομμύρια €. Τὸ 2002, ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομίας Χριστοδουλάκης καλοῦσε τὶς διοικήσεις τοῦ ΙΚΑ νὰ παίξουν σὲ πολυετῆ ὁμόλογα γιὰ νὰ καλύψουν τὰ ἐλλείμματά τους.
 77. Σκάνδαλο ΑΡΙΑΔΝΗ: τὸ 2000 τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο ἐδανείσθη 650 ἑκατομμύρια €, ἀπὸ τὴν off shore ἑταιρεία ARIADNE S. A. (ISIN: XS0121591704) μὲ ἕδρα τὸ Λουξεμβοῦργο, βάζοντας ὑποθήκη μέχρι τὸ 2013 τὰ ἔσοδα τῶν λαχείων. Οἱ μίζες ποῦ ἔπεσαν ξεπερνοῦν τὰ 7,5 ἑκατομμύρια. Τὸ ΠΑΣΟΚ ὑποχρεοῦται νὰ ἀπαντήσῃ: …τὸ ΠΑΣΟΚ σφυρίζει κλέφτικα!
 78. Οἱ ἁμαρτωλὲς καὶ ταὐτόχρονα «ἱερές» μπίζνες ΠΑΣΟΚ μὲ τὴν Μονὴ Τοπλοὺ ἤ πῶς παρέδωσαν 26.000 στρέμματα στὴν μονὴ Τοπλοῦ σὰν νὰ ἦταν δικά τους. Φυσικὰ οἱ «ἱερές» μπίζνες τοῦ «κινήματος» εἶναι «δημοκρατικές» καὶ ἐγκεκριμένες ἀπὸ τοὺς «ἀγωνιστές» τῆς «μεγάλης δημοκρατικῆς παρατάξεως».
 79. Ἡ πώλησις τῶν Μεταλλείων Κασσάνδρας στὴν ἑταιρεία «Ἑλληνικὸς Χρυσὸς Α.Ε.» ἔναντι τοῦ «ἀσημάντου» ποσοῦ τῶν 11 ἑκατομμύριων €, ὅταν τὸν Ἰούνιο τοῦ 2004, ἕξι μῆνες μετὰ τὴν συναλλαγή, διεθνὴς ἑταιρεία παροχῆς συμβούλων ὑπελόγισε τὴν ἀγοραία ἀξία τῶν Μεταλλείων στὰ 408 ἑκατομμύρια €.  Δηλαδὴ τριάντα πέντε φορὲς μεγαλυτέρα τῆς τιμῆς ποὺ τελικὰ ξεπουλήθηκαν μὲ τὶς γνωστὲς μεθόδους ΠΑΣΟΚ καὶ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες. Ἀκόμη καὶ ἡ Κομισιὸν βλέπει σκανδαλώδεις παρατυπίες στὴν συγκεκριμένη ὑπόθεση. Ἡ Κομισιόν, ὁ ὁρισμὸς τῆς παρεοκρατίας.
 80. Ἡ εἴσοδος τῶν ΜΑΤ στὸ Πολυτεχνεῖο τὸν Νοέμβριο τοῦ 1995 ἐπὶ ὑπουργίας Σήφη Βαλυράκη στὸ Δημοσίας Τάξεως. Χρειάστηκαν 20 κλοῦβες γιὰ νὰ μεταφέρουν τοὺς 472 συλληφθέντες ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 140 ἦσαν ἀνήλικοι. Τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ ἐνασχολήθησαν ἐλάχιστα. Ἡ εἴδησις «δὲν ἔκαμε τὸν γύρο τοῦ κόσμου»!!!
 81. Ἐκποίησις 20 τόννων χρυσοῦ ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος: Ὅταν οἱ σύντροφοι τοῦ κινήματος δὲν ἄφησαν οὔτε κολυμπηθρόξυλο ἀπὸ τὰ δημόσια ταμεῖα καὶ τὶς τράπεζες, ἐνῶ παράλληλα οἱ δανειακὲς ὑποχρεώσεις τῆς Ἑλλάδος κτυποῦσαν παγκόσμιο πρωταθλητισμό, τὰ οἰκονομολογικὰ σαΐνια τῆς κυβερνήσεως Σημίτου ἐσοφίσθησαν νέες πατέντες!* Τὸν Αὔγουστο τοῦ 2003, ντάλα κατακαλόκαιρο καὶ μέσα στὴν δίνη ποὺ ἐδημιούργησε ἡ ἐπίθεσις στὸ Ἰρὰκ στὶς 23 Μαρτίου τοῦ ἰδίου χρόνου, (ὅταν οἱ Ἕλληνες ἔβλεπαν τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν στὶς 1400 μονάδες καὶ τὶς ὑπὸ κατάῤῥευσιν, σήμερα,  Morgan Stanley καὶ Lechman νὰ δίνουν τιμὲς γιὰ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα» καὶ τὴν τράπεζα «Ἄλφα» γύρω στὰ 7(!) εὐρῶ), ὁ «σύντροφος» Σημίτης καὶ ἡ ἐπιλογή του γιὰ τὴν ἡγεσία τοῦ κορυφαίου ὀργάνου τὴν ἐθνικῆς οἰκονομίας κ. Γκαργκάνας, ἀπεφάσισαν μὲ πλήρη μυστικότητα νὰ ἐκποιήσουν 20 τόννους ἀπὸ τὰ ἀποθέματα χρυσοῦ τῆς Ἑλλάδος. Μεταφέροντας ἐκτὸς τῆς χώρας τὴν ἀνάλογο ποσότητα ἀπὸ τὰ «χρυσᾶ νομίσματα καὶ τὰ πλακίδιά ποὺ ἀγόραζε ἀπὸ τοὺς ἰδιῶτες», -πρώτη φορὰ μετὰ τὴν Γερμανικὴ Κατοχή- ἐπειδή -λὲν οἱ κ.κ. τοῦ ΠΑΣΟΚ- «ὁ χρυσὸς σ΄ αὐτὴν τὴν μορφὴ δὲν ἦταν ἐμπορεύσιμος(!)», ἔτσι ἀπεφάσισε νὰ «ἀναβαθμίσῃ» ποιοτικὰ αὐτὰ τὰ χρυσᾶ νομίσματα καὶ πλακίδια, ποὺ ἀγόραζε ἀπὸ τὸ κοινὸ καὶ νὰ τὰ μετατρέψῃ σὲ ῥάβδους διεθνὼν προδιαγραφῶν ποὺ εἶναι… ἐμπορεύσιμες (!)» Τὸ ἕνα τέταρτον ἀπὸ αὐτὴν τὴν ποσότητα (20 τόννοι) ἀπεφασίσθη νὰ πωληθῇ πρὸ κειμένου νὰ ἐπενδυθῇ σὲ ἀσφαλεῖς τοποθετήσεις ποὺ ἀποφέρουν ἀποδόσεις ἀπὸ 2 – 4% (!!!!) (ὅπως π.χ. ὁμόλογα εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων) ἔναντι τῆς σχεδὸν μηδενικὴς ἀποδόσεων τῶν τοποθετήσεων σὲ χρυσὸ (!!!!) καὶ δὲν τίθεται θέμα ἐκχωρήσεως τοῦ προϊόντος τῆς ῥευστοποιήσεως σὲ ὁποιονδήποτε τρίο, ἡ ὁποία ἄλλωστε ἀποκλείεται καὶ ἀπὸ τὴν ἰσχύουσα νομοθεσία…»
  *Αὐτοὶ οἱ κύριοι σήμερα, βγαίνουν καὶ μιλοῦν γιὰ «διασφάλιση τῆς δημοσίου περιουσίας» καὶ «σκάνδαλα μὲ ὁμόλογα»!
 82. Σκάνδαλο Ἀλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, ὁ «Mr. Φρουτάκιας», ὁ ὁποῖος ἔπαιζε παράνομο τζόγο στὸ μαγαζὶ γνωστοῦ τοκογλύφου τῶν Πατρῶν, τὴν ἰδία στιγμὴ ποὺ ἦταν Πρόεδρος τῆς κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς καταπολεμήσεως τοῦ παρανόμου τζόγου!!! Ὅταν τὸν ἐπιασαν στὰ πράσα, προσπάθησε νὰ κάνῃ «ἀλισβερίσι» μὲ τοὺς δημοσιογράφους γιὰ νὰ μὴ βγοῦν οἱ προσωπικές του ἐνασχολήσεις στὴν φόρα.
 83. Τὰ ἅρματα μάχης Λέοπαρτ τὰ ὁποῖα ἡ κυβέρνησις Σημίτου ἀγόρασε 7 (ἑπτά) φορὲς ἀκριβότερα ἀπ’ ὅ,τι ἡ Τουρκία (δύο δισεκατομμύρια δραχμές!).
 84. Τὰ προβληματικὰ γερμανικὰ ὑποβρύχια κόστους 750.000.000.000 δραχμῶν (750 δισεκατομμυρίων, τιμὴ πενταπλάσια τοῦ πραγματικοῦ κόστους)! Ἡ Γερμανία ἀκόμη πιέζει τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀγορᾶς!
 85. Μόνον γιὰ τόκους ἀπὸ τὰ χρέη τοῦ ΠΑΣΟΚ, μία τετραμελὴς οἰκογένεια πλήρωνε 4.000 εὐρῶ τὸν χρόνο ἕως τὸ 2009 καὶ πληρώενει 5.500 σήμερα. Κάθε Ἕλλην, μόνον γιὰ τόκους πληρώνει 1.700 εὐρῶ. Συνεπώς, οὐδεὶς Ἕλλην τολμᾶ νὰ φαντασθῇ τὶ θὰ ἐγίνετο ἐαν ἡ κρίσις εἶχε ξεσπάσῃ ἐπὶ κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ μὲ τὰ δημοσιονομικὰ μεγέθη τοῦ 2004.
 86. Ἡ ἐπιβολὴ ὑποχρεωτικὴς διορθώσεως τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων, ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, κατὰ πέντε φορές. Ἡ ἕκτη ἦταν τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2004 καὶ ἀφοροῦσε φυσικὰ σὲ κυρώσεις στὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα ποὺ παρέδωσε τὸ ΠΑΣΟΚ στὴνν κυβέρνηση τῆς ΝΔ.
 87. Τὸ περίφημο «ἄρθρον 4» ποὺ ἐκήρυξε «παράνομες» τὶς ἀπεργίας μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἐργασιακῆς εἰρήνης γιὰ τὴν περίοδο τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.
 88. Οἱ μεγαλύτερες αὐξήσεις σὲ καταναλωτικὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης ἔγιναν μεταξὺ Δεκεμβρίου 2000 καὶ Δεκεμβρίου 2003. Ξέρετε ὅτι τό καλοκαίρι τοῦ 2003 μόνον τά ὀπωρολαχανικά ηγὐξήθησαν κατά 36%; Ἡ ἔκφρασις θὰ τρῶμε μὲ χρυσᾶ κουτάλια βρῆκε ἐπὶ τέλους τὸ νόημά της.
 89. Ὁ νόμος περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν: ἕνα ἐρεβῶδες αὐταρχικὸ νομικὸ κατασκεύασμα ποὺ ἐμπεριέχει ὁλόκληρη τὴν κουλτούρα ἀτιμωρησίας καὶ ἀποφυγῆς εὐθυνῶν τῆς μεταπολιτεύσεως. Νόμος ποὺ ἐστηρίχθη καὶ ἀπὸ τὴν Νέα Δημοκρατία. Νόμος τοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου.
 90. «Οἱ συμβασιοῦχοι»: Κατὰ τὴν τριετία 2001-2004 τὸ κίνημα προχώρησε στὸν διορισμὸ 250.000 συμβασιούχων στὴν δημόσια διοίκηση, γιὰ καθαρὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιτρέπουν τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς. Τὸ ΠΑΣΟΚ τοὺς διετήρησε σὲ καθεστὼς ὁμηρίας, καὶ ἔβαλε τὴν ἑπομένη κυβέρνηση νὰ τοὺς μονιμοποιήσῃ. Πρᾶγμα ἀδύνατον ὁπότε τὸ ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τὴν κυβέρνηση τῆς ΝΔ, ὅτι δεν προχώρησε στὴν μονιμοποίησή τους. Σύμφωνα μὲ τὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας μονιμότητα ἐδικαιοῦντο ὅσοι ὑπάλληλοι ἐκάλυπταν «πάγιες καὶ διαρκεῖς ἀνάγκες», δηλαδὴ πολὺ λιγότεροι ἀπὸ ὅσους «ἀφιλοκερδῶς» ἐδιῴρισε ἡ «μεγάλη δημοκρατικὴ παράταξις».
 91. 90+1: «Σκάνδαλο Siemens» : Στὰ πρακτικὰ τῆς δίκης γιὰ τὴν Siemens στὸ Μόναχο εἶναι καταγεγραμμένο ὅτι γιὰ τὶς δουλειὲς τῆς Siemens στὴν Ἑλλάδα παρεδόθησαν μίζες σὲ συγκεκριμένα κομματικὰ ταμεῖα περίπου 100 ἑκατομμυρίων εὑρῶ (80% στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ 20% στὴν ΝΔ). Μέχρι στιγμῆς εἶναι σίγουρο ὅτι ἕνα ἐκατομμύριο ἐξ’ αὐτῶν μετεφέρθη στὰ ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ, μέσῳ Τσουκάτου, κατὰ παραδοχὴ τοῦ τελευταίου, ποὺ ἕως σήμερα σουλατσάρει ἐλεύθερος.

 Σκάνδαλα Νέας Δημοκρατίας

2004

 1. Χρηματισμὸς στὸ ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ:  Τὴν ἱστορία ἔφερε στὸ φῶς ὁ ὑφυπουργὸς Τουρισμοῦ, Ἀναστάσιος Λιάσκος. Σὲ συνέντευξη Τύπου ποὺ ὁ ἴδιος συνεκάλεσε, ἐδήλωσε ὅτι παρέπεμψε στὴν Δικαιοσύνη τὸν διευθυντὴ τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου του καὶ δύο φορὲς ἐκλεγμένο δημοτικὸ σύμβουλο στὰ Ψαχνὰ Εὐβοίας, Ἰωάννη Κεραμιδᾶ, λόγῳ καταγγελίας ἀπὸ ἐπιχειρηματία ὅτι ὁ κ. Κεραμιδὰς ἐζήτησε οἰκονομικὰ ἀνταλλάγματα πρὸ κειμένου νὰ διευθετήσῃ ὑπόθεσή του.
 2. Παράνομος μεταγραφὴ τοῦ υἱοῦ τοῦ ὑπουργοῦ Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως:
  Τὴν παραίτησή του ὑπέβαλε «γιὰ λόγους προσωπικῆς καὶ πολιτικῆς εὐθιξίας» στὸν πρωθυπουργό, ὁ Σάββας Τσιτουρίδης, μετὰ ἀπὸ ἐρώτηση τῆς Συλβάνας Ῥάπτη στὴν Βουλὴ γιὰ μετεγγραφὴ «φοιτητοῦ – υἱοῦ ὑπουργοῦ τῆς Κυβερνήσεως, γιὰ λόγους ἀσφαλείας, ἐν ὄψει τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων». Ὁ ἐν λόγῳ φοιτητής, τοῦ ὁποίου ἡ πρώτη αἴτησις μετεγγραφὴς ἀπεῤῥίφθη, ἐπανῆλθε μὲ ἔσταση, στὴν ὁποίαν ἐπικαλεῖτο λόγουας ἀσφαλείας, ἐξ αἰτίας «τῆς ὑπουργικῆς ἰδιότητος τοῦ πατρός του καί, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐπικειμένη διεξαγωγὴ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων».
 3. Ἡ ἀπογραφὴ ποὺ ᾡδήγησε στὴν ἐπιτήρηση:
  Ἡ διενέργεια τῆς δημοσιονομικὴς ἀπογραφῆς, δηλαδὴ τῆς ἀπογραφῆς τῆς καταστάσεως τῆς οἰκονομίας, ἦταν μία ἀπὸ τὶς πρῶτες κινήσεις τῆς κυβερνήσεως τῆς Νέας Δημοκρατίας μόλις ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία μετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Μαρτίου τοῦ 2004. Ἡ κίνησις αὐτὴ σημάδεψε τὴν οἰκονομία τῆς χώρας καὶ ἀποτελεῖ ἀκόμη καὶ σήμερα ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ σημεῖα ἀντιπαραθέσεως τῶν δύο μεγάλων πολιτικῶν παρατάξεων τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ βάση κριτικῆς γιὰ πολλὲς οἰκονομικὲς ἀποφάσεις ἀπὸ ὄσες ἠκολούθησαν.
 4. Ἡ πτώσις τοῦ ἐλικοπτέρου Σινοῦκ:
  Σὲ ἔκρηξη ὀφείλετο ἡ πτώσις τοῦ ἐλικοπτέρου Σινοῦκ ἡ ὁποία ἐστόιχισε τὴν ζωὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας Πέτρου, ἀλλὰ καὶ ἀκόμη ἄλλων 17 μελῶν τῆς συνοδείας τοῦ στὶς 11 Σεπτεμβρίου 2004, χωρὶς οὐδέποτε νὰ διερευνηθῇ ὁλοκληρωμένα τὸ θέμα καὶ νὰ κατολογισθοῦν εὐθῦύνες. Τὸ πόρισμα ἦταν ἐλλιπὲς καὶ ἀντιφατικὸ καὶ ἡ κατασκευάστρια ἑταιρεία BOEING ἠρνήθη νὰ παράσχῃ τὰ στοιχεῖα τῶν πειραματικῶν στοιχείων τοῦ ἐλικοπτέρου (Crash Tests).
  2005
 5. Ὑπόθεσις Βασικοῦ Μετόχου:
  Ἀνετράπη ῥιζικὰ ἡ βασικὴ φιλοσοφία τοῦ νόμου περὶ βασικοὺ μετόχου, ὅτι δηλαδὴ ὅποιος ἔχει ΜΜΕ δὲν μπορεῖ νὰ συνάπτῃ δημόσιες συμβάσεις, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν αὐστηροποίηση τῶν ποινῶν στὴν περίπτωση ποὺ τὰ δικαστήρια κρίνουν ὅτι ὑπῆρξε ὄντως ἀθέμιτος ἐπηροή. Ἀντὶ νὰ λειτουργῇ ὑπὲρ τῆς ἀξιοκρατίας ὁ νόμος ἐξυπηρετοῦσε συμφέροντα τεραστίων διαστάσεων. Ἐν τέλει ὁ νόμος κατηργήθη.
 6. Ὁ διευθυντὴς τοῦ κ. Δοῦκα:
  Ὁ διευθυντὴς τοῦ γραφείου τοῦ ὑφυπουργοῦ Οἰκονομίας Π. Δοῦκα, Β. Γούλας, ἦταν ὁ συνταξιοῦχος (πρὶν νὰ τὸν ἐπαναφέρῃ ὁ κ. Δοῦκας) ποὺ εἶχε προσφύγῃ στὴν Δικαιοσύνη γιὰ τὰ ἀναδρομικὰ τοῦ ΛΑΦΚΑ. Ὡς διευθυντής, παρῃτήθη ἀπὸ τὴν ἔνσταση ποὺ εἶχε ὑποβάλῃ,  κίνηση ποὺ ἐσήμαινε ὅτι ἡ ἑπομένη δικαστικὴ προσφυγὴ συνταξιούχου ποὺ θὰ τελεσιδικοῦσε θὰ ἦταν ὕστερα ἀπὸ τρία ἔως πέντε χρόνια, μὲ κίνδυνο νὰ χαθοῦν τὰ ἀναδρομικά.
 7. Προσλήψεις ἐκτὸς ΑΣΕΠ:
  Ὁ στενὸς συνεργάτης τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, Πρ. Παυλοπούλου, Ἀ. Χούπης, εἶχε ἀναλάβη ἐπ’ ἀμοιβῇ μέσῳ ἑταιρείας νὰ διαμορφώσῃ τοὺς ὅρους προκηρύξεως καὶ ἀξιολογήσεως αἰτήσεων γιὰ προσλήψεις στὸ Δημόσιο ἐκτὸς ΑΣΕΠ, καὶ συγκεκριμένα τὴν πρόσληψη 300 ὑπαλλήλων στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο.
 8. Ἀπαγωγὲς Πακιστανῶν:
  Οἱ μαζικὲς ἀπαγωγὲς Πακιστανῶν στὴν Ἑλλάδα τὸ καλοκαίρι τοῦ 2005, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Λονδίνο, ἦταν γεγονὸς καὶ ὄχι «προβοκάτσια ἢ φάρσα», ὅπως εἶχε ὑποστηρίξῃ ὁ πρῴην ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως, Γ. Βουλγαράκης. Σὲ αὐτὸ τὸ κεντρικὸ συμπέρασμα κατατείνει, μετὰ ἀπὸ πολύμηνο ἔρευνα, τὸ πόρισμα τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν. Οἱ ἀπαγωγὲς Πακιστανῶν ἐπραγματοποιήθησαν ἀπὸ ὄργανα τῶν ἑλληνικῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν, ὅπως ἐδήλωσαν ὁ εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου Δ. Λινὸς καὶ ὁ προϊστάμενος τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικὼν Ἀθηνῶν Δ. Παπαγγελόπουλος.
 9. Τὰ γλυκὰ καὶ ὁ κ. Γιακουμάτος
  Στὶς 21 Ὀκτωβρίου 2005 οἱ συνεργάτες τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀπασχολήσεως κ. Γ. Γιακουμάτου μπῆκαν στὸ γραφεῖο του στὸν 3ο ὄροφο τοῦ ὑπουργείου καὶ τοῦ ἔδωσαν ἕνα κουτὶ γλυκά, λέγοντάς του ὅτι μέσα ἔχει μίαν ἐπιγαγή, ἀξίας 5.000 εὐρῶ. Τὸ εἶχε ἀφήσῃ στὸ γραφεῖο τοῦ συνεργάτου του ὑφυπουργοῦ, Γ. Ῥεμπῆ, ἡ 60χρονη Ἑλένη Βουγλάνη, ἡ ὁποία παρεπέμφθη στὴν Δικαιοσύνη μετὰ τὴν καταγγελία τοῦ περιστατικοῦ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν κ. Γιακουμάτο, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἐπεχείρησε νὰ δωροδοκήσῃ τὸν συνεργάτη του πρὸ κειμένου νὰ τακτοποιήσῃ ἐπαγγελματικὰ τὸν υἱό της.
 10. Οἱ κουμπάροι καὶ τὸ καρτὲλ τοῦ γάλακτος
  Οἱ συναλλαγὲς τῶν ἐπιχειρηματιὼν γιὰ τὴν μείωση τῶν προστίμων τους εἰς βάρος τῶν καταναλωτῶν, σχετικὰ μὲ τὸ καρτὲλ τοῦ γάλακτος ποὺ ἐμπλέκει καὶ στελέχη τῆς ἑταιρείας ΜΕΒΓΑΛ. Γιὰ νὰ μειωθῇ τὸ πρόστιμο τῶν 25 ἑκατομμυρίων εὐρῶ, ἔπρεπε ἡ ἑταιρεία νὰ καταβάλῃ τὸ ποσὸ τῶν 2,5 ἑκατομμυρίων εὑρῶ ὡς ἀντίτιμο. Σύμφωνα μὲ τὴν κατάθεση τοῦ προέδρου τῆς ΜΕΒΓΑΛ κ. Παπαδάκη, τοῦ ὑπεδείχθη ὅτι τὰ χρήματα θὰ ἔπρεπε νὰ κατατεθοῦν σὲ θυρίδα, μὲ τραπεζικὴ ἐπιταγή.
 11. Παροχὴ κρατικῆς διαφημίσεως σὲ ὑπόδικο
  Τὴν παραίτηση τοῦ ὑφυπουργοῦ Οἰκονομικῶν, Ἀδὰμ Ῥεγκούζα, ἀνεκοίνωσε ὁ Θ. Ῥουσόπουλος. Σύμφωνα μὲ βίντεο ποὺ προεβλήθη στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ «Ζούγκλα», ὁ κ. Ῥεγκούζας ὁμολόγησε ὅτι χορήγησε κρατικὴ διαφήμιση σὲ περιφερειακὸ μέσον ἐνημερώσεως, στὸν ἰδιοκτήτη τοῦ ὁποίου, Βασίλη Χρηστίδη, εἶχε ἀσκηθῇ δίωξις γιὰ σύσταση συμμορίας καὶ ἀπάτη, ἐνῶ εἶχε ἐκτίσῃ ποινὴ φυλακίσεως γιὰ κακουργηματικὲς πράξεις καὶ στὴν Δικαιοσύνη ἐκκρεμοῦν ἀκόμη ὑποθέσεις του.
 12. Παραδικαστικὸ κύκλωμα
  Στὸ ἐδώλιο τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων γιὰ ἐμπλοκὴ στὸ παραδικαστικὸ κύκλωμα κάθισαν ὁ πρῴην βουλευτὴς Πέτρος Μαντούβαλος καὶ ὁ πρῴην πρόεδρος Πρωτοδικῶν Εὐάγγελος Καλούσης. Ὁ Πέτρος Μαντούβαλος ἀντιμετώπισε τὶς κατηγορίες: ἠθικὴ αὐτουργία σὲ κατάχρηση ἐξουσίας, νομιμοποίησις ἐσόδων ἀπὸ ἐγκληματικὴ δραστηριότητα, ἀπόπειρα κακουργηματικῆς ἀπάτης, ἀπόπειρα παραβάσεως τοῦ νόμου περὶ μεσαζόντων, ἀπάτη ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ ζημία εἶναι ἰδιαιτέρως μεγάλη, ἀπόπειρα ἐκβιάσεως καὶ παραβάσεως τοῦ νόμου περὶ μεσαζόντων ἀπὸ κοινοῦ.
 13. Ὁ «ἄνθρωπος τοῦ ὑπουργοῦ»
  Ἡ ἐσπευσμένη ἀποπομπὴ τοῦ πρῴην προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐργατικῆς Κατοικίας, Ἀγγ. Οἰκονομοπούλου, ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2005, ὀφείλετο σὲ ἐπιστολὴ ποὺ εἶχε στείλῃ στὸ Μέγαρο Μαξίμου ὁ ἐπιχειρηματίας Π. Ἐμφιετζόγλου καὶ στὴν ὁποίαν, σύμφωνα μὲ τὰ δημοσιεύματα τῆς ἐποχῆς, τοῦ ἀπέδιδε ὅτι εἶχε ζητήσῃ «μίζα» γιὰ νὰ δόσῃ ἐντολὴ ἐκταμιεύσεως ποσοῦ ποὺ ὀφεῖλε ὁ Ὀργανισμός.
  2006
 14. Ὑποκλοπὲς Vodafone
  Τὸ μεγαλύτερο σκάνδαλο, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διακυβερνήσεως ὡς τὴν περίοδο ποὺ ἔγινε γνωστό. Τὸ σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν ἔπεσε ὡς «κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ» στὶς 2 Φεβρουαρίου, ὅταν τρεῖς ὑπουργοί, σὲ κοινὴ συνέντευξη Τύπου, ἀπεκάλυψαν κύκλωμα ὑποκλοπῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων σὲ τηλέφωνα πολιτικῶν -καὶ ὄχι μόνον προσώπων-ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργός.
 15. Ξυλοδαρμοὶ φοιτητῶν σὲ καταλήψεις
  Ἡ πρώτη συστηματοποιημένη ἐπίθεσις τῆς Νέας Δημοκρατίας στὰ ἐκπαιδευτικὰ ἔρχεται τὸ καλοκαίρι τοῦ 2006, μὲ προπαγάνδα καὶ ξύλο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ΜΑΤ κατὰ τῶν φοιτητῶν καὶ λοιπῶν μελῶν τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητος, ποὺ ἐναντιώνεται στὸν Νέο νόμο-πλαίσιο. Οἱ ὑπουργοὶ Γιαννάκου καὶ Πολύδωρας «βαρούσαν» τὰ τύμπανα τοῦ πολέμου καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐπικρατείας Θ. Ῥουσόπουλος, μαζὺ μὲ τὴν ὑπόλοιπο κυβέρνηση, διατηροῦσε τὸ πόστο τῆς προπαγάνδας.
 16. Πυρκαϊὲς στὴν Χαλκιδικὴ
  Ἀνεξέλεγκτες πυρκαἱὲς στὴν Χαλκιδικὴ μὲ ἀπολογισμὸ πολλῶν καμένων στρεμμάτων. Ἡ ὀλιγωρία τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἦταν γιὰ ἄλλην μία φορὰ καταστροφική. Ἡ ἔλλειψις διαθεσίμων πυροσβεστικῶν ἀεροσκαφῶν σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς δεδομένες ἀκραῖες καιρικὲς συνθῆκες καὶ τὴν ἔλλειψη προληπτικῶν μέτρων, εἶχε ὡς συνέπεια νὰ μετατραπῇ σὲ στάκτη ἡ Κασσάνδρα Χαλκιδικὴς καὶ νὰ χαθοῦν ἀνθρώπινες ζωές. Γιὰ ἄλλην μίαν φορά, δὲν ὑπῆρξε κάποια παραίτησις, καθὼς Πρ. Παυλόπουλος (ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν) καὶ Β. Πολύδωρας (τότε ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως) ἐδήλωσαν ὅτι ἔγινε ὅ,τι ἦταν ἀνθρωπίνως δυνατόν.
 17. Ὑπόθεσις Ζαρντινιέρα
  Ὁ ἄγριος ξυλοδαρμὸς τοῦ Κυπρίου φοιτητοῦ, Αὐγουστίνου Δημητρίου, ἐμπρὸς στὸ ξενοδοχεῖο ABC στὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικοὺς τῆς ἀσφαλείας Θεσσαλονίκης, συνεκλόνισε τὸ πανελλήνιον. Ὁ φοιτητὴς περπατοῦσε σὲ κεντρικὸ δρόμο τῆς Θεσσαλονίκης ὅταν ἐδέχθη ἀπρόκλητα τὴν ἐπίθεση ἀστυνομικῶν. Ἀρκετὲς ὦρες πρίν, εἶχε προηγηθῆ πορεία γιὰ τὴν ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου στὴν ὁποία ὅμως ὁ ἴδιος δὲν εἶχε συμμετάσχη. Μετὰ τὸν ξυλοδαρμό, οἱ ἀστυνομικοὶ ἐδήλωσαν ὅτι «ὁ φοιτητὴς ἔπεσε καὶ κτύπησε σὲ παρακειμένη ζαρντινιέρα»…Εὐτυχῶς ὁ νέος σώθηκε, ἀλλὰ μὲ ἀρκετὰ τραύματα, ἐνῶ οἱ ὑπεύθυνοι…ἔπεσαν στα μαλακά.».
 18. Ὁ «ἐγκέφαλος» καὶ ὁ κ. Καλλιώρας
  Ἡ ὑπόθεσις τοῦ 38χρονου ἀποστράτου καὶ πρῴην ὑπευθύνου ἀσφαλείας τοῦ βουλευτοῦ Φθιώτιδας τῆς ΝΔ κ. Η. Καλλιώρα, κ. Α. Λιαρτῆ, ὁ ὁποῖος συνελλήφθη ὡς «ἐγκέφαλος» τῆς ἐνόπλου λῃστείας τῆς χρηματαποστολὴς τοῦ Καζίνου Πάρνηθος μὲ λεία 1,5 ἑκατομμύριο εὑρῶ, προεκάλεσε ἰσχυρὲς δονήσεις στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο. Τὴν ἄδεια ὁπλοφορίας, τοῦ τὴν εἶχε ἐξασφαλίση ὁ κ. Καλλιώρας, ὡς μέλους τῆς προσωπικῆς του φρουρᾶς. Ἀκάλυπτες ἐπιταγὲς καὶ κλοπὲς συγκαταλέγονται ἐπίσης στὸ πλούσιο «βιογραφικό» του. Ὁ κ. Καλλιώρας εἶχε μεσολαβήση μάλιστα καὶ γιὰ τὴν ἐπαναφορά του στὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία, αἴτημα ποὺ ἀπεῤῥίφθη λόγῳ τοῦ παρελθόντος του.
 19. Ὁ «ψευδομάρτυς» τοῦ κ. Μιχαλολιάκου
  Τὸ 1999 ὁ τότε ὑφυπουργὸς Ἀμύνης Β. Μιχαλολιάκος κατηγορήθηκε γιὰ ἐμπλοκὴ σὲ τροχαῖο ἀτύχημα. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ κατέθεσε «αὐθορμήτως» ὡς «αὐτόπτης μάρτυς» ὑπὲρ τοῦ ὑφυπουργοῦ, ὁ Π. Σαλούφας, ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν συμπατριώτης καὶ στενὸς συνεργάτης του ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ΟΝΝΕΔ. Μάλιστα ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ διορίσθη στὶς 30 Μαρτίου 2004 στὸ πολιτικὸ γραφεῖο τοῦ Μιχαλολιάκου. Στὴν ὑπόθεση ἐμπλέκεται καὶ ὁ διευθυντὴς τοῦ γραφείου τοῦ Χ. Λύτρας, ὁ ὁποῖος φέρεται νὰ ᾖλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Σαλούφα, μὲ τὸν ὁποῖο ἐπίσης γνωρίζονταν ἀπὸ τὴν ΟΝΝΕΔ.
 20. Αὐτοκτονία Τσαλικίδου
  Ὁ εἰσαγγελεὺς Πρωτοδικῶν Ἰωάννης Διώτης ἀπεφάνθη: ὁ θάνατος τοῦ Κώστα Τσαλικίδου, στελέχους τῆς Vodafone, ὀφειλέται σὲ αὐτοκτονία ἡ ὁποία συνδέεται αἰτιωδῶς μὲ τὸ θέμα τῶν τηλεφωνικῶν ὑποκλοπῶν. Σύμφωνα μὲ τὸν εἰσαγγελικὸ λειτουργό, ὁ Τσαλικίδης γνωρίζε ὅτι γίνονταν ὑποκλοπές, στὸ πλαίσιο τῶν ὑπαλληλικῶν του καθηκόντων.
 21. Ἐξαγορὰ Γερμανὸς ἀπὸ Cosmote
  «Ἡ διοίκησις τῆς Cosmote ἐνήργησε δολίως καὶ μὲ σκοπιμότητα, πρὸς ἐξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων καὶ δὴ νὰ ὠφελήσῃ τὸν Πᾶνο Γερμανό». Σὲ αὐτὸ συνηγοροῦν, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, οἱ ποινικὲς διώξεις ποὺ ἠσκήθησαν – μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐξαγορὰ τῆς Γερμανὸς ἀπὸ τὴν Cosmote – γιὰ τὰ ἑξῆς ἀδικήματα: Ἀπιστία ποὺ στρέφεται κατὰ ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τῆς Cosmote, ἠθικὴ αὐτουργία σὲ ἀπιστία ποὺ στρέφεται κατὰ τοῦ ἐπιχειρηματία, νομιμοποίησις ἐσόδων ἀπὸ παράνομο δραστηριότητα, χειραγώγησις ἀγορᾶς ἀπὸ κοινοῦ καὶ κατ’ ἐξακολούθηση κατ’ ἐπάγγελμα καὶ συνήθεια, ποὺ στρέφεται κατὰ ἑπτὰ προσώπων ἀντικρυστῶν καὶ ἀτόμων που ἐμπλέκονται μὲ τὴν ἐπιχείρηση καὶ ἠθικὴ αὐτουργία στὴν χειραγώγηση.2007
 22. Τὸ σκάνδαλο τῶν ὁμολόγων
  Μία ὑπόθεσις ἡ ὁποία ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια τὸ ζήτημα τῆς διαχειρίσεως τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων. Βασικὸς στόχος τοῦ Ὑπουργείου Ἀπασχολήσεως ἦταν νὰ γίνονται ἀγορὲς συνθέτων καὶ μὴ ὁμολόγων, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν τὰ κατάλληλα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ ἐλέγξουν πιθανὲς ἔκνομες ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες σημειώνονταν, σὲ βάρος τῶν οἰκονομικῶν τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου. Παρὰ τὶς πιέσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τῆς κοινῆς γνώμης, ὁ τότε Ὑπουργὸς Ἀπασχολήσεως, Σάββας Τσιτουρίδης, δὲν ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὸ ζήτημα τῶν ὁμολόγων ἀλλὰ ἐξ αἰτίας τῆς ὑποθέσεως, στὴν ὁποίαν ἐμπλέκετο ὁ στενός τοῦ συνεργάτης Εὐγένιος Παπαδόπουλος.
 23. Ἐμπλοκὴ συνεργάτουτοῦ Τσιτουρίδου μὲ τὸ Χρηματιστήριο
  Ὁ Τσιτουρίδης πρωταγωνιστεὶ ἀκόμη μίαν φορὰ μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ συνεργάτου του Εὐγενίου Παπαδοπούλου, στὸ σκάνδαλο τοῦ ΠΑΣΟΚ μὲ τὸ Χρηματιστήριο. Ὁ ἐφέτης ἀνακριτὴς ζήτησε τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τοῦ Παπαδοπούλου, στὸ πλαίσιο τῆς ἐρεύνης γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ Χρηματιστηρίου τὴν περίοδο 1999-2000, καθὼς ἀπὸ στοιχεῖα ποὺ ἀπέστειλε ἡ Ἐπιτροπὴ Κεφαλαιαγορᾶς, προέκυπτε ἐμπλοκὴ τοῦ Παπαδοπούλου, μέσῳ ἑταιρείας ποὺ εἶχε σὲ συγκεκριμένη ὑπόθεση χειραγωγήσεως μετοχῶν. Ὁ Καραμανλὴς ζήτησε τὴν παραίτηση Τσιτουρίδου.
 24. Βαρβιτσιώτης καὶ Μύκονος
  Στὴν ὑπόθεση τῆς Μυκόνου ἐμπλέκονται ὁ βουλευτὴς τῆς ΝΔ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καὶ ὁ πρῴην εἰδικὸς γραμματεὺς τοῦ ὑπουργείου Ἐργασίας Εὐγένιος Παπαδόπουλος. Ἡ ὑπόθεσις ἀφορᾶ στὴν ἀγορὰ ἐκτάσεων στὴν Μύκονο καὶ τὴν μεταπώληση αὐτῶν ἀργότερα, μὲ τὴν βοήθεια μίας ὑπερακτίου (off shore) ἑταιρείας, ποὺ ἔχουν ἱδρύση τὰ ἴδια ἄτομα, στὸ ἑξαπλάσιο τῆς ἀρχικῆς τιμῆς. Οἱ μεταβιβάσεις γίνονταν μὲ προεκτίμηση τῆς ἐφορίας.
 25. Πυρκαϊὲς στὴν Πάρνηθα
  Ὁ προάγγελος τῶν μεγάλων προεκλογικὼν πυρκαϊῶν ἔγινε στὴν Πάρνηθα. Στρέμματα ἔγιναν καπνὸς καὶ οἱ ἐκτάσεις παρεχωρήθησαν στὸ Καζίνο, ὅπως εἶχε συμφωνηθῆ ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν ΝΔ. Ἡ φωτιὰ ξεκίνησε τὴν Τετάρτη 27 Ἰουνίου τὸ ἀπόγευμα. Ἐπὶ μίαν ἡμέρα τὰ ΜΜΕ μιλούσαν εἴτε γιὰ φωτιὰ στὰ Δερβενοχώρια εἴτε ὅτι οἱ πυκνοὶ καπνοὶ εἶναι ἀπὸ τὴν φωτιὰ καὶ τὰ λάστιχα ποὺ καίγονται στὸ Σχηματάρι. Τὸ βράδυ τῆς Πέμπτης μετεδόθη γιὰ πρώτη φορὰ ἡ εἴδησις γιὰ τὴν φωτιὰ στὴν Πάρνηθα. Τότε ξεκίνησε καὶ ἡ κινητοποίησις τῆς Πυροσβεστικῆς, τοῦ στρατοῦ καὶ τῶν Δήμων, ἀλλὰ ἡ φωτιὰ εἶχε φθάση ἤδη στὸ τέλος της.
 26. Φωτιὲς στὴν Πελοπόννησο/ Εὔβοια
  Οἱ πιὸ ἀμφιλεγόμενες καὶ πιὸ πολύνεκρες πυρκαϊὲς εἶναι αὐτὲς ποὺ ἐστιγμάτισαν τὴν προεκλογικὴ περίοδο τοῦ 2007 καί, ἐξ αἰτίας τῆς τρομοκρατίας, ἔδωσαν τὴν νίκη καὶ πάλι στὴν ΝΔ. Βιβλικὴ καταστροφὴ ἀπὸ τὶς πυρκαϊὲς στην Πελοπόννησο. Οἱ φωτιὲς σὲ ὅλη τὴν χώρα μέσα σὲ ἔνα 24ωρο ξεπέρασαν τὶς 170. Ἐντύπωση προεκάλεσε στὶς ἀρχὲς τὸ γεγονὸς ὅτι μετὰ τὶς 20:30 τὸ βραδὺ ξέσπασαν 25 νέες πυρκαϊές, μὲ δεδομένο ὅτι οἱ φωτιὲς ξεσποῦν συνήθως τὴν ἡμέρα ποὺ οἱ θερμοκρασίες εἶναι ὑψηλότερες καὶ οἱ ἄνεμοι πιὸ ἰσχυροί.
 27. Τὰ χρέη τοῦ Ἀλογοσκούφη
  Ὁ ἐπιχειρηματίας Βασίλης Μπρέκος εἶχε στείλη ἐξώδικο στὸν ὑπουργὸ Οἰκονομίας Γ. Ἀλογοσκούφη ὑποστηρίζοντας ὅτι στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2004 ἡ ἑταιρεία ποὺ ἐκπροσωπεῖ εἶχε ἀναλάβη τὴν ταχυδρομικὴ καμπάνια τοῦ ὑπουργοῦ καὶ ὅτι ἡ ἐργασία αὐτὴ ἐστοίχισε 280.000 εὐρῶ, ἀλλὰ οὐδέποτε ἐπληρώθη. Ὁ Μπρέκος παρέθεσε 120 Δελτία Ἀποστολῆς στὸ ὄνομα τοῦ κ. Ἀλογοσκούφη καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴ συνεργατῶν του ποὺ παρελάμβαναν τὸ προεκλογικὸ ὑλικό, ἐνῶ ἐπεκαλέσθη καὶ τὴν μαρτυρία τοῦ γραμματέως τῆς ΝΔ Λ. Ζαγορίτου, στὸν ὁποῖον εἶχε καταφύγη, στὴν προσπάθειά του νὰ πάρῃ τὰ χρήματα. Ὁ Ἀλογοσκούφης ἀρνήθηκε ὁποιανδήποτε εὐθύνῃ καὶ γνώση τοῦ θέματος.
 28. Ἀναψυκτήριο ὁ… Μαγγίνας
  Πρόστιμο-μαμοῦθ, ἀλλὰ μὲ πολλὰ «παράθυρα», ἐπέβαλε ἡ Πολεοδομία Μαρκοπούλου στὸ «ἀναψυκτήριο» Μαγγίνα στὰ Χατζήρια Κορωπίου. Τὸ πρόστιμο ἀνεγέρσεως ἑπτὰ τελικὰ παρανόμων κτισμάτων ποὺ τοῦ ἐπεβλήθη φθάνει στὰ 112.156 εὐρῶ, ἐνῶ ὀφείλει καὶ πρόστιμο διατηρήσεως ὕψους 52.782 εὐρῶ γιὰ κάθε χρόνο ἀπὸ τὴν κατασκευή τους. Ἂν ἡ κατασκευή του ἔγινε τὸ 1997, τὸ συνολικὸ πρόστιμο ξεπερνᾶ τὶς 600.000 εὐρῶ.
 29. Ζαχόπουλος: Ἡ πτῶσις
  Σὸκ προκαλεῖ τὸ ἀπονενοημένο διάβημα τοῦ παραιτηθέντος Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, Χρήστου Ζαχοπούλου, προσωπικοῦ φίλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Διαχείρισις κοινοτικῶν κονδυλίων, ἀποχαρακτηρισμοὶ διατηρητέων μνημείων, παράνομοι διορισμοί, βιντεοταινίες, κομιστὲς dvd, καὶ ἄλλα, εὑρίσκοντο στὸ ἐπίκεντρο τοῦ σκανδάλου ποὺ προηγήθη τῆς ἀποπείρας αὐτοκτονίας Ζαχοπούλου καὶ ἀπησχόλησε τὴν κοινὴ γνώμη γιὰ πολλοὺς μῆνες.2008
 30. To αὐθαίρετο τοῦ Σουφλιᾶ
  Χωρὶς ἀναθεωρημένη οἰκοδομικὴ ἄδεια ἔκτιζε ἐξοχικὴ κατοικία στὴν περιοχὴ Θυμάρι Ἀναβύσσου ὁ ὑπουργὸς ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιᾶς. Ὁ Σουφλιᾶς εἶχε ἀγοράση τὸ 1999, μὲ τὴν μορφὴ καθέτου ἰδιοκτησίας, δύο μερίδια σὲ ἀκίνητο ποὺ εὑρίσκετο στὴν ἐκτὸς σχεδίου περιοχὴ τῆς Ἀναβύσσου, καθὼς καὶ τὸ δικαίωμα νὰ κτίσῃ δύο κατοικίες συνολικοῦ ἑμβαδοῦ 122 τετραγωνικῶν. Ἡ ἀρχικὴ οἰκοδομικὴ ἄδεια εἶχε ἐκδοθῆ τὸ 1989. Τὴν ἄνοιξη τοῦ 2005, λίγο πρὶν νὰ λήξῃ ἡ οἰκοδομικὴ ἄδεια ὁ μηχανικὸς ὑπέβαλε αἴτηση γιὰ ἀναθεώρηση στὴν πολεοδομία Μαρκοπούλου. Ἡ ἁρμόδια ἀρχιτεκτονικὴ ἐπιτροπὴ ἀρχικὰ ἀπέῤῥιψε τὸν φάκελλο, ἀργότερα ὅμως τὸν ἐνέκρινε καὶ στὴν συνέχεια ἡ ἄδεια προωθήθη γιὰ νὰ ἐγκριθῇ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα τμήματά της. Χωρὶς ὅμως νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀναθεώρησις τὸ κτίσιμο συνεχιζόταν. Ἡ πλευρὰ τοῦ ὑπουργοῦ ἐπέῤῥιψε τὴν εὐθύνη στὸν μηχανικό.
 31. Ὁ Κουκοδῆμος καὶ ὁ κομιστὴς
  Κληθεὶς νὰ ἀπαντήσῃ στὶς καταγγελίες ποὺ τοῦ ἀπέδιδαν ὅτι διεκόμισε πρόταση τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Εἰδικῶν Ἐλέγχων, Σπ. Κλαδᾶ, νὰ «κλείσῃ ἡ ὑπόθεσις τῶν 5,5 ἑκατομμυρίων εὑρῶ τοῦ Θέμου Ἀναστασιάδου» μὲ ἀντάλλαγμα «νὰ μὴν ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του στὸ θέμα Ζαχοπούλου», ὁ βουλευτὴς τῆς ΝΔ, Κώστας Κουκοδῆμος, ἀνεξαρτητοποιεῖται καὶ προκαλεῖ ἐπὶ πλέον «πονοκεφάλους» στὴν κυβέρνηση, ποὺ μένει προσωρινῶς μὲ 151 βουλευτές.
 32. Ἠλιέλαιο – δηλητήριο
  Ἡ ὑπόθεσις τῆς διακινήσεως χιλιάδων τόννων ἐπιμολυσμένου μὲ ὀρυκτέλαια ἡλιελαίου ἀπετέλεσε ἀκόμη μίαν ἀπόδειξη γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ἕλληνες καταναλωτὲς εἶναι ἀνοχύρωτοι σὲ διατροφικὰ σκάνδαλα. Στὸ ἐπίκεντρο ἐτέθησαν ἡ ἑτοιμότης τῆς πολιτείας καὶ δὴ ὁ σχεδιασμὸς τοῦ ΕΦΕΤ.
 33. Ἡ ἐξαγορὰ τοῦ ΟΤΕ ἀπὸ τὴν Deutsche Telekom
  Χωρὶς νὰ ἔχουν ἀξιολογηθῆ ὅλα τὰ περιουσιακά του στοιχεῖα, ὁ ΟΤΕ «περνᾶ» στὰ χέρια τῆς γερμανικὴς Deutsche Telekom. Ἐργαζόμενοι καὶ ἀντιπολίτευσις μιλοῦν γιὰ «ξεπούλημα» τοῦ κερδοφόρου ΟΤΕ καὶ θέτουν ἀκόμη καὶ ζήτημα ἐθνικῆς ἀσφαλείας.
 34. Ὁ ΟΛΠ καὶ οἱ Κινέζοι
  Ἀκόμη μία περίπτωσις ἀμφιλεγομένης ἰδιωτικοποιήσεως. Ἡ κινεζικὴ ἑταιρεία Cosco ἐξαγοράζει τὸν ἰδιαίτερα ἐπικερδὴ Σταθμὸ Ἐμπορευματοκιβωτίων τοῦ λιμένος στὸν Πειραιᾶ καὶ πυροδοτεῖ τὶς ἀντιδράσεις ἐργαζομένων καὶ ἀντιπολιτευομένων κομμάτων. Ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι κατά τὶς ἡμέρες τῶν διαπραγματεύσεων ἡ μετοχὴ τοῦ ΟΛΠ ἐξακολουθοῦσε νὰ διαπραγματεύεται στὸ χρηματιστήριο.
 35. Νοθεία σὲ ἀναθεώρηση
  Ἡ ἀλλοίωσις τῶν ψηφοδελτίων ἀπὸ βουλευτὲς τῆς ΝΔ, κατὰ τὴν διάρκεια διαδικασίας τῆς Συνταγματικὴς Ἀναθεωρήσεως, ἰσοδυναμεῖ μὲ παρατυπία τὴν ὁποία καταγράφει βίντεο καὶ ἀξιοποιεῖ – στὸ πλαίσιο τῆς ἀντιπολιτευτικῆς του τακτικῆς – τὸ ΠΑΣΟΚ.
 36. Σκάνδαλο Siemens
  H γερμανικὴ ἑταιρεία Siemens δωροδοκοῦσε κρατικοὺς λειτουργοὺς γιὰ νὰ ἐπικρατήσῃ σὲ δημοσίους διαγωνισμούς. Ἰδιωτικὰ κέντρα οἰκονομικῆς ἰσχῦος, κοινοβουλευτικὰ κόμματα καὶ παντελὴς ἔλλειψις διαφανείας συνθέτουν τὸ μωσαϊκὸ τῆς ὑποθέσεως Siemens.
 37. Λευκίμμη XYTA
  Ἡ ἀστυνομικὴ καταστολὴ ὑπερβαίνει κάθε ὄριο. Μία ἔγκυος εὑρίσκει τραγικὸ θάνατο κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐκτεταμένων ἐπεισοδίων στὴν Κέρκυρα. Οἱ κάτοικοι ἐπιχειροῦσαν νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἐγκατάστασηῃ χωματερῆς μόλις 150 μέτρα ἀπὸ τὰ σπίτια τους. Ἡ πολιτεία «σφυρίζει» ἀμέτοχα.
 38. Κυριακὸς Μητσοτάκης καὶ Siemens
  Ἡ κυβένησις καλύπτει τὸν βουλευτή, Κυριάκο Μητσοτάκη, παρακάμπτοντας τὰ ἐρωτήματα τὰ ὁποῖα προκαλοῦν οἱ «ἀγορές» ποὺ πραγματοποίησε ὁ ἴδιος ἀπὸ τὴν Siemens.
 39. Ἀποπομπὴ Ζορμπὰ
  «Δὲν μὲ ἤθελαν ….μὲ ἔφαγαν». Εἶναι ἡ χαρακτηριστικὴ ἀναφορὰ τοῦ Γιώργου Ζορμπὰ κατὰ τὴν παραιτήσή του ἀπὸ τῆν θέση τοῦ προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Ἀρχῆς γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀποκτήσεως ἐσόδων ἀπὸ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶχε διερευνήση τὸ σκάνδαλο τῶν ὁμολόγων, ἀπεχώρησε ἐξαπολύοντας βολὲς πρὸς τοὺς ὑπουργοὺς Οἰκονομίας καὶ Δικαιοσύνης.
 40. Τὸ ταξείδι Λιάπη μὲ ἔξοδα τῆς Siemens
  Ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία Siemens, πρωταγωνίστρια τοῦ γνωστοῦ σκανδάλου, ἔκανε κράτηση γιὰ τὸν τότε Ὑπουργὸ Μεταφορῶν, Μιχάλη Λιάπη, γιὰ τὶς 16 Ἰουνίου 2005, στὸ ξενοδοχεῖο Westin, τῆς Λειψίας. Η Siemens ἀντιμετώπιζε ὡς ἑταιρικό της ταξείδι τὴν διοργάνωση τῆς ἐπισκέψεως, ποὺ ἐξεπόνησε ἡ θυγατρική της ἀπὸ τὴν Ἀθῆνα, σὲ Λειψία, Ζάλτσμπουρκ καὶ Φρανκφούρτη, ἀπό τις 16 μέχρι τὶς 20 Ἰουνίου 2005, μὲ ὀργανωτὴ τὸ ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῆς ἑταιρείας, Μιχάλη Χριστοφοράκο.
 41. Ἀξιωματικὸς τῆς ΕΛΑΣ ἐμπλέκεται σὲ σκάνδαλο ὑπεξαιρέσεως 700.000 γιὰ τὸ C4I
  Ἀξιωματικὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μέλος τῆς δευτεροβαθμίου Ἐπιτροπῆς, ποὺ παρέλαβε τὸ TETRA καὶ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Παραλαβῆς γιὰ τὸ C41, κατηγορεῖται ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων γιὰ ὑπεξαίρεση 700.000 εὐρῶ ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ.
 42. Σκάνδαλο ΟΣΕ
  Ὑπέρβαρες ἁμαξοστοιχίες μὲ παραποιημένα παραστατικὰ ἐπιφέρουν οἰκονομικὴ ζημία ὕψους 1.300.000 εὐρῶ στὸν OΣE. H τιμὴ στὴν ὁποίαν ἀγόραζαν οἱ ἔμποροι τὰ παλαιὰ σίδερα (σκρᾶπ) ἦσαν περισσότερα ἀπὸ 200 εὐρῶν στὸν τόννο. Ἡ ἑταιρεία στὴν ὁποία ἔγινε ἡ ἀνάθεσις κατέβαλε μόλις 57 εὐρῶ ἀνὰ τόννο… Ὑπάλληλοι τοῦ ΟΣΕ πλαστογραφοῦσαν τὶς σχετικὲς συμβάσεις μὲ στόχο τὸ κέρδος ἀπὸ τὴν παράνομο μεταφορὰ σκρᾶπ.
 43. Ὑπόθεσις Παυλίδου – Χρηματισμὸς
  Ὁ ἐφοπλιστής, Φώτης Μανούσης, καταγγέλλει ὅτι χρημάτισε τὸ περιβάλλον τοῦ Ὑπουργοῦ Αἰγαίου, Ἀριστοτέλη Παυλίδου, γιὰ δρομολόγια τῆς ἀγόνου γραμμῆς. Ἀκόμη μίαν φορὰ περὶ πολιτικῆς εὐθύνης ὁ λόγος, ἀλλὰ ἡ κυβέρνησις «κωφεύει».
 44. Σκάνδαλο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου
 45. Οἱ ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες καὶ οἱ κρυφὲς διασυνδέσεις τοῦ ἡγουμένου Ἐφραὶμ συνιστοῦν τὸ διαβόητο σκάνδαλο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου. Ἡ ἀποκάλυψις τῆς παραχωρήσεως πολλῶν ἐκτάσεων στὴν Χαλκιδικὴ «ταράζει τὰ νερά» στὴν δημόσιο ζωὴ τῆς χώρας.
 46. Ὁ ἐκβιασμὸς τοῦ Ἐμφιετζόγλου
  Ὁ ἐπιχειρηματίας Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου καταγγέλλει ὅτι ὁ Γιάννης Ἀγγέλου, διευθυντὴς τοῦ πολιτικοῦ γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ,, ἦταν ἐνήμερος σχετικὰ μὲ τὸν ἐκβιασμὸ ἀπὸ μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς ἑταιρείας «Ὁλυμπιακὸ Χωριὸ Α.Ε.», σὲ ἐπιχειρηματίες, ἀλλὰ ὡστόσο, ἐκεῖνος τοῦ κατελόγισε ὅτι «ἄργησες νὰ μὲ ἐνημερώσῃς»…

Γουστάρεις μεταπολίτευση; Νά ἔλθῃς καὶ νὰ τὴν πάρῃς στὸ σπίτι σου…

Ἔρευνα καὶ ἐπὶ μέρους σχόλια Γεώργιος Μακρῆς
Στοιχεῖα ἐλήφθησαν ἀπὂ ἐδῶ.
Ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ φίλοι

Εἰκὼν

 

 

 

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὕμνος μεταπολιτευτικὸς

 1. Συγχαρητήρια! Πρόκειται γιὰ ἐργασία ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου. Ἀλλά… θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε τὴν ἐπισήμανση: Ὁ κάθε λαὸς ἔχει τὴν κυβέρνηση ποὺ τοῦ ἀξίζει.

  • Ὁ κάθε λαός, πράγματι, ἔχει τοὺς ἡγέτες ποὺ τοῦ ἀξίζουν. Γιὰ νὰ ἀλλάξῃ αὐτὴ ἡ συνθήκη ἢ θὰ ἀλλάξουμε …λαὸ ἢ θὰ ἀλλάξουμε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ γιὰ τὸ εἶδος του. Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου ὅμως τὸ πρῶτον εἶναι ἀδύνατον καὶ τὸ δεύτερον ἀναγκαῖον.

Leave a Reply