Γιατὶ θὰ πάω στὸ συλλαλητήριο

~ Ἀνακοίνωσις ~

Γιὰ σήμερα, Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου 2018, δηλώνω πὼς θὰ εἶμαι ἐκεῖ, στὸ Συλλαλητήριο.

Δὲν πάω ὅμως στὸ Συλλαλητήριο γιατί κάποιοι τὸ λένε ἢ γιατί τρεῖς τέσσερεις ἐπιτροπὲς τῆς Μακεδονίας τὸ ζητοῦν. Συνέχεια

Χ@σμένα τὰ ἔχουν τὰ συλλαλητήρια…

Τὸ ζήσαμε ἀμέτρητες φορές. Ἀφηστὲ δὲ ποὺ πάντα, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, μὰ διαρκῶς γιὰ τὸ …«καλό» μας, ἔχουν χωθῆ σὲ νευραλγικὲς θέσεις αὐτοὶ ποὺ θὰ παρακολουθοῦν καὶ θὰ προδώσουν τὰ συλλαλητήρια καὶ τὶς διαδηλώσεις καὶ τὶς ὁποίες κινητοποιήσεις.
Τί νομίζεις; Χαζοί εἶναι οἱ συνδικαλιστές πού κατέληξαν πάμπλουτοι καί ἐπί πλέον μέ ἀσυλίες καί μέ βουλευτικά ἔδρανα;
Ἀφῆσε ποὺ σὲ ἔνα μεγάλο συλλαλητήριον ὅλους μαζύ, ἔτσι ὄπως τοὺς ἔχουν συγκεντρωμένους, μὲ μερικὰ χημικὰ τοὺς διαλύουν ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ…

Συνέχεια

Θέλουμε καί τήν Μακεδονία ἑλληνική;

Καί τί κάνουμε γιά αὐτό;

Κατ’ ἀρχὰς νὰ ἀποσαφηνίσουμε κάτι.
Ὅταν αὐτὰ τὰ κοπρόσκυλα ἀναφέρονται στὴν «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», πάντα ἐπιμένουν στὰ «ὀφέλη» ποὺ θὰ ἐπιφέρη. Αὐτὴ ἡ ἀναφορά τους ὅμως διαρκῶς ἐπαναλαμβάνεται, δίχως ὄμως νὰ μᾶς παρουσιάζουν καὶ τὰ ὀφέλη. Ἀκοῦς ὅλα αὐτὰ τὰ σούργελα, ποὺ ἀπὸ κάθε κομματικὴ ἐκδοχὴ προέρχονται, νὰ παπαγαλίζουν ἔνα τσιτάτο, ποὺ ὅμως δὲν ἔχει ἐπιχειρήματα.
Θά μπορούσαν νά πιεσθοῦν, μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο, ὅλα αὐτά τά σούργελα καί νά μᾶς ἀπαριθμήσουν λεπτομερῶς τά ὀφέλη πού θά ἔχουμε ὡς χώρα καί ὡς λαός;
Διότι ἐὰν ἀναφέρονται μόνον στὰ προσωπικά τους ὀφέλη, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει. Οὔτε μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν θὰ πολλαπλασιάσουν τὰ τραπεζικά τους ἀποθέματα.
Συνέχεια

Θά ἑστιάζουμε πάντα στούς …«καρανίκες»;

Διότι ὅλοι μας, ἂλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἕναν …«καρανίκα» τὸν κουβαλᾶμε μέσα μας…
…ἐφ’ ὅσον αὐτός, ὁ κάθε λογῆς …«καρανίκας» ἐπέτυχε νὰ γίνῃ …χαλίφης εἰς τὴν θέσιν τοῦ χαλίφου ἀν τὶ ἡμῶν!
Κάνω λάθος; Ἤ ὄχι;
Συνέχεια

Βομβαρδίζονταν μὲ χημικὰ Μακεδόνες γιὰ νὰ προστατευθῇ μία …τσυριζοπαρεούλα!!!

Φωτογραφία ἀπὸ Βενιέρη Δημήτρη, μὲ σχόλιον:
«Φωτογραφία ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ στὴν ΔΕΘ γιὰ τὸ σκοπιανό…
Σὲ ἔνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα reunion τῶν ἀποφοιτῶν τῆς Γ’ λυκείου τοῦ 1982 ἤμασταν περίπου τόσοι.
Ὡστόσο στὰ πρῶτα reunion ἤμασταν περισσότεροι!
Γι’ αὐτὸ ἀποφασίσαμε νὰ τὸ σταματήσουμε καὶ να τὰ λέμε σὲ κλειστὴ ὁμάδα στὸ Facebook.
Γιατί νά ἐκτιθέμεθα δημοσίως;
Σημείωσις: προσθέτω καὶ τὴν δευτέρα φωτογραφία ποὺ μοῦ ἔστειλε ὁ φίλος Νῖκος Παυλίδης, στέλεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στὴν ὁποίαν καὶ προσετέθη ἀριθμὸς πολιτῶν.»

Συνέχεια

Διαμαρτυρία κατὰ Μπουτάρη

Δευτέρα στὶς 26 Φεβρουαρίου μεταξὺ 2 μὲ 5 τὸ ἀπόγευμα, προγραμματίζεται ἡ μεγάλη συγκέντρωσις τῶν χιλιάδων Θεσσαλονικέων ἔξω ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο! Συνέχεια