Ὄχι, ὄχι, ὁ Φράγκος δὲν θέλει νὰ φτιάξῃ κόμμα.

Δὲν εἶναι κορόιδο! Τὰ κόμματα τὰ φτιάχνουν αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν κάτι καλλίτερο νὰ κάνουν. Ὁ Φράγκος ἔχει. Καὶ θὰ μᾶς τὸ ἀποδείξῃ συντόμως…
Βέβαια, αὐτὰ ποὺ θὰ σᾶς καταθέσω σήμερα εἶναι σκέψεις τοῦ φίλου μου τοῦ Χρήστου, οἱ ὁποῖες μᾶλλον μὲ βρίσκουν σύμφωνη, μετὰ ἀπὸ τὴν παρατήρησι τῶν τελευταίων γεγονότων.

Ἄς ξεκινήσουμε λοιπόν.
Ὁ Φράγκος δὲν ἔχει καμμίαν ὄρεξι νὰ φτιάξῃ κόμμα, διότι δὲν τὸ χρειάζεται!
Συνέχεια





Τὸ πλοῖο βουλιάζει καὶ οἱ ἀρουραῖοι τρέχουν νὰ γλυτώσουν!

Ξεκινᾶμε:-διαγραφή-παραίτησις κατ’ οὐσίαν- Κατσέλη.

-ἀνεξαρτοποίησις Μιλένας!!! (ποῦ ἦταν καλέ αὐτό τὸ καλόπαιδο; Καιρό εἴχαμε νὰ μάθουμε νέα της. Τώρα θυμήθηκε πώς διαφωνεῖ;  Χὰ χὰ χά… Καί νομίζει πώς ἔτσι γλυτώνει;)

-ἡ Βασούλα, (ἄλλη «πατριώτισσα» κι αὐτή!!!!!! Τὸν πατριωτισμό της τὸν εἶχε στὴν ἐφεδρεία…  Τώρα ὅμως τὸν ἀνέσυρε!!!) κουνιέται… Ἔως ποῦ θὰ φθάσῃ ὅμως τό κούνημα;

-χἌννα, Λο(μπ)βέρδος, Σκανδαλο(ίδης) ἐπίσης κάνουν «νερά»…

-ἡ Σακοράφα; Δὲν συζητᾶμε πλέον γιὰ ἐτούτην. Λάκισε πρὸ καιροῦ ὀδεύοντας γιὰ ἀσφαλέστερες παράγκες. (Ὄχι ποὺ δὲν φαινόταν…)

Συνέχεια





Τὰ τρωκτικὰ ἐγκαταλείπουν πρῶτα τὸ πλοῖο.

Ἐπανάληψις: 

Παραίτησις Γεωργίου Λιάνη.Παραίτησις Ἀντωνίου Κοτσακᾶ.

Παραίτησις Γεωργίου Φλωρίδου.

Παραίτησις Ἔκτορος Νασιώκα.

Ἔχουν προηγηθεῖ οἱ παραιτήσεις Σοφίας Σακοράφα, Νικολάου Οἰκονόμου, Ἰωάννου Δημαρᾶ, Εὐαγγέλου Παπαχρήστου.

Συνέχεια





Προδότες εἶναι, κι ἂς παραιτῶνται!

Ποιοί παρῃτήθησαν; Καὶ γιατί; Ποιούς ἐπεξεργάζονται; Εἶδαν πὼς τὸ καράβι μπάζει νερά, κι ὡς ποντικοὶ τραβοῦν νὰ τὴν κοπανήσουν πρῶτοι;

Γιὰ νὰ τοὺς πάρουμε λίγο ἀπό τὴν ἀρχή:

6 Μαΐου 2010 διαγράφονται (οὐσιαστικῶς παραιτοῦνται) οἱ Οἰκονόμου, Δημαρᾶς, Σακοράφα. Τοὺς ἔπιασε ὁ πόνος ΜΟΝΟΝ γιὰ τὴν  παράδοσι τῆς Πατρίδος μας στοὺς ΤΡΑΠΕΖΟεποίκους; Κανένας πόνος γιὰ τὴν πλήρη παράδοσι τῆς πατρίδος στοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους; 

Συνέχεια