Χρεωκοπημένη ΔΕΗ; (β)

Ἀφεντικοοοοοό!!!
Μὴν κάνῃς τὴν κουταμάρα νὰ ἐξοφλήσῃς τὰ χρεωστούμενα στὴν ΔΕΗ!!!
Θὰ στὴν χαρίσουμε μπὶρ παρὰ καί, μετά, θὰ τὰ χρωστᾶς στὸν …ἑαυτό σου!!!
Συνέχεια

Γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί…

Γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί...

«This is just business» δικέ μου…
Μὴν τὸ παίρνῃς προσωπικά…. Συνέχεια

Εἶδες ὁ Μυτιληναῖος;

 

Εἶδες ὁ Μυτιληναῖος;1 Ξέρετε τώρα πιά τό τί πιστεύω;
Ἡ μεγαλυτέρα ἐπανάστασις ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι ἡ μὴ πληρωμή.
Ὅπως Μυτιληναῖος ἕνα πρᾶγμα.
Ἤ ὅπως ὁ κάθε ξύπνιος, διότι ἐμεῖς παραμένουμε κορόιδα, ποὺ τρώει τὸ ΦΠΑ, ποὺ χρωστᾶ στὸ ΙΚΑ καὶ ποὺ δὲν ἀποδίδει φόρους γενικότερα. 
Ἐάν δέν μπορῇ, ἤ δέν θέλῃ, αὐτός νά πληρώσῃ, τότε γιατί νά ἀναλάβω ἐγώ καί τό δικό του κόστος; Τί στό καλό; Αὐτόν τόν γέννησε μάνα κι ἐμέναν πατέρας; Ἤ μήπως ἐπεί δή αὐτός ἔχει ἄτυπη ἀσυλία θά πρέπῃ ἐγώ, Συνέχεια