Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «ἀκροδεξιᾶς» τοῦ κούλλλιι!!!

Καθυστερήσαμε ὀλίγον τί νὰ παρουσιάσουμε «τὰ ἔργα καὶ τὰς (ἑκατὸ πρῶτας) ἡμέρας» τῆς κυβερνήσεως κούλλλιιι, ἀλλὰ κάλλιο ἀργὰ παρὰ ποτέ.
Σήμερα λοιπὸν θὰ γελάσουμε ὀλίγον τί, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ βάζουμε τὰ πράγματα στὶς σωστές τους διαστάσεις καὶ θέσεις. Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ὅ,τι εἶναι τὸ κούλλλιιι ἦταν καὶ τὸ ἀλεξέι ἦταν καὶ τὸ μπᾶνο ἦταν καὶ τὸ GAPατον, ἀλλὰ θὰ εἶναι καὶ τὸ κάθε ἐπόμενον κουδουνισμένο, γιὰ ὅσον καιρὸ ἡ χώρα θὰ παραμένη προτεκτοράτον. Ὅλα αὐτὰ τὰ σούργελα δὲν ὑπηρετοῦν ἐμᾶς, ἀλλὰ ἐξυπηρετοῦν συμφέροντα τοκογλυφικά, χρησιμοποιῶντας ἐμᾶς ὡς ἐξιλαστήρια θύματα. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐὰν πράγματι οἱ ἐκλογὲς θὰ μποροῦσαν κάτι νὰ ἀλλάξουν, θὰ εἶχαν καταργηθῆ. Ἀφ’ ᾖς στιγμῆς ἐξακολουθοῦν καὶ ὑποστηρίζονται καὶ ὑπέρ-τονίζονται, τὸ μόνον ποὺ ἐπιβεβαιώνουν εἶναι ἕνα: πρόκειται γιὰ ἐργαλεῖον καταστολῆς κι ἐλέγχου μας καὶ ὄχι γιὰ μέσον ἀπαλλαγῆς μας ἀπὸ τοὺς δυνάστες μας.

Συνέχεια

Χρεωκοπημένη ΔΕΗ; (β)

Ἀφεντικοοοοοό!!!
Μὴν κάνῃς τὴν κουταμάρα νὰ ἐξοφλήσῃς τὰ χρεωστούμενα στὴν ΔΕΗ!!!
Θὰ στὴν χαρίσουμε μπὶρ παρὰ καί, μετά, θὰ τὰ χρωστᾶς στὸν …ἑαυτό σου!!!
Συνέχεια

Γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί…

Γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί...

«This is just business» δικέ μου…
Μὴν τὸ παίρνῃς προσωπικά…. Συνέχεια

Εἶδες ὁ Μυτιληναῖος;

 Ξέρετε τώρα πιά τό τί πιστεύω;

Ἡ μεγαλυτέρα ἐπανάστασις ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι ἡ μὴ πληρωμή.
Ὅπως Μυτιληναῖος ἕνα πρᾶγμα.
Ἤ ὅπως ὁ κάθε ξύπνιος, διότι ἐμεῖς παραμένουμε κορόιδα, ποὺ τρώει τὸ ΦΠΑ, ποὺ χρωστᾶ στὸ ΙΚΑ καὶ ποὺ δὲν ἀποδίδει φόρους γενικότερα. 
Ἐάν δέν μπορῇ, ἤ δέν θέλῃ, αὐτός νά πληρώσῃ, τότε γιατί νά ἀναλάβω ἐγώ καί τό δικό του κόστος; Τί στό καλό; Αὐτόν τόν γέννησε μάνα κι ἐμέναν πατέρας; Ἤ μήπως ἐπεί δή αὐτός ἔχει ἄτυπη ἀσυλία θά πρέπῃ ἐγώ, Συνέχεια

Οἱ ἀγορές, τὰ ὀνόματα καὶ οἱ ἑταιρείες ποὺ «ἔκαψαν» τὴν Ἑλλάδα

Γράφει ὁ Γιῶργος Ἀδαλῆς

Φαντασθείτε μια πολεμική ενέργεια! Μια δολιοφθορά στις γραμμές του «εχθρού»! Μια πολεμική σύρραξη ανάμεσα σε δύο στρατούς! Ποια είναι τα «εργαλεία» που χρειάζεται ένας επιτιθέμενος; Σίγουρα , τα πυρομαχικά και σίγουρα ένα σχέδιο δράσης εναντίον του αμυνόμενου! Συνέχεια