Ὅλοι στὸ κόλπο γιὰ νὰ ῥίξουν τὴν ΔΕΗ ἔξω.

Ὅλοι στὸ κόλπο γιὰ νὰ ῥίξουν τὴν ΔΕΗ ἔξω.Κυβέρνησις, Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις, ἐπιχειρηματίες…
Κατάφορος παραβίασις τοῦ δικαίου γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇ ὁ Μυτιληναῖος καὶ τὸ «Ἀλουμίνιον», πρὸ κειμένου νὰ εἶναι ἀνταγωνιστικὰ τὰ προἱόντα του. Ἐὰν συνυπολογίσουμε φυσικὰ καὶ τὶς «ἀπαλλαγές» ἀπὸ φοροδοτικὲς εἰσφορές, ὅπως ἐπίσης καὶ τὶς «ἀπαλλαγές» του ἀπὸ εἰσφορὲς σὲ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ποὺ συμβαίνουν γιὰ ὅλα τὰ «φιλαράκια» τοῦ καθεστῶτος, τότε συζητᾶμε γιὰ μίαν κανονικοτάτη ληστεία, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώνῃ ἡ ἐπιχείρησις τοῦ Μυτιληναίου, (κι ὄχι μόνον φυσικά!!!) εἰς βάρος ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
Τελικῶς, ἐὰν τὸ καλοσκεφθοῦμε, τὸ πρόβλημα εἶναι στὸ πῶς ΟΛΟΙ, μὰ ΟΛΟΙ ἀπεφάσισαν νὰ πλιατσικολογήσουν εἰς βάρος μας, δίχως νὰ ἐρωτηθοῦμε καὶ δίχως νὰ τὸ ἐγκρίνουμε. Τώρα στὸ στόχαστρο εἶναι ἡ ΔΕΗ. Πρὶν στὸ στόχαστρο ἦσαν ὅλα τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ τὰ δημόσια περιουσιακὰ στοιχεῖα.
Τὸ μόνον ποὺ ἀκόμη κάπως διατηροῦμε εἶναι τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσι-ἀνάσα, ποὺ κι αὐτὸ φυσικὰ μᾶς τὸ ἀπομειώνουν διαρκῶς, μὲ ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους.

Φιλονόη

Συνεχίζεται η «κόντρα» ΔΕΗ – Μυτιληναίου

Συνέχεια στην αντιπαράθεση μεταξύ ΔΕΗ και ομίλου Μυτιληναίου, αναφορικά με την ηλεκτροδότηση της εταιρίας Αλουμίνιον, δόθηκε σήμερα με εκατέρωθεν ανακοινώσεις.

Χθες η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει πως ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχωρά στην καταγγελία της σύμβασης με την εταιρία, επισημαίνοντας ότι η τιμή στην οποία προβλέπεται από την απόφαση της διαιτησίας να διαθέτει την ενέργεια στην Αλουμίνιον, είναι κάτω του κόστους.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α. Ζερβός με σημερινές δηλώσεις του τονίζει ότι η διαιτησία επιβάλει στη ΔΕΗ να πουλά την ενέργεια προς 40,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος παραγωγής είναι 72 ευρώ και το κόστος της λιγνιτικής παραγωγής 62 ευρώ και προαναγγέλει προσφυγή στις Αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ για παράνομη κρατική ενίσχυση.

Ειδικότερα, ο κ. Ζερβός επισημαίνει τα εξής:

«Η Απόφαση της διαιτησίας αδικεί κατάφωρα τη ΔΕΗ και την υποχρεώνει να πουλάει ενέργεια κάτω του κόστους.

Η ΔΕΗ ως επιχείρηση δεν μπορεί να το κάνει αυτό και, ως εκ τούτου, το μόνο που μας απομένει είναι η απόφαση που πήραμε, δηλαδή να μην πουλάμε (ενέργεια) στον συγκεκριμένο πελάτη.

Η τιμή που αποφάσισε το διαιτητικό δικαστήριο δεν είναι τα 40,7 ευρώ/MWh όπως έγινε γνωστό, αλλά 36,6 ευρώ/MWh, καθώς στα 40,7 ευρώ/MWh περιλαμβάνονται και άλλα έξοδα που δεν αφορούν τη ΔΕΗ.

Εμείς αναθέσαμε σε έγκυρο ανεξάρτητο σύμβουλο, την εταιρία PWC, να μελετήσει το κόστος ΔΕΗ και το αποτέλεσμα της μελέτης καταθέσαμε στο διαιτητικό δικαστήριο. Σύμφωνα με αυτήν, το μεσοσταθμικό κόστος της είναι 72 ευρώ/MWh, ενώ το κόστος λιγνιτικής παραγωγής, πάνω στη οποία βασίστηκε η απόφαση, είναι 62 ευρώ/MWh. To δικαστήριο έκρινε πως η μελέτη αυτή δεν είναι αξιόπιστη και βασίστηκε σε όσα παρουσίασε ο οικονομικός διευθυντής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ.

Θα καταφύγουμε στις Αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ για παράνομη κρατική ενίσχυση. Θεωρούμε πως η απόφαση είναι σκανδαλώδης και απαράδεκτη, αλλά ωστόσο θα εφαρμόσουμε τη νομιμότητα. Δεν θα κάνουμε «ανταρτοπόλεμο», αλλά παράλληλα θα αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να διαφυλάξουμε την ίδια τη ΔΕΗ, τους καταναλωτές, αλλά και το Κράτος, αφού αυτοί ουσιαστικά βλάπτονται από τις απώλειες ύψους 109 εκατομμυρίων ευρώ που προκαλεί αυτή η απόφαση στη ΔΕΗ».

Αναφορικά, εξάλλου, με πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η διακοπή της σύμβασης θα οδηγήσει σε διακοπή της ηλεκτροδότησης και κατά συνέπεια κλείσιμο του εργοστασίου της Αλουμίνιον, κύκλοι της ΔΕΗ ανέφεραν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι:

– Η ΔΕΗ δεν αποτελεί τον μοναδικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

– Το ηλεκτρικό σύστημα επιτρέπει την αυτοπρομήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, την αγορά ενέργειας από το pool (χονδρεμπορική αγορά), όπως και τις εισαγωγές ενέργειας.

Σε ανακοίνωσή του προς το Χρηματιστήριο ο όμιλος Μυτιληναίου επισημαίνει ότι οι διαιτητές της υπόθεσης ορίστηκαν με κοινή συμφωνία των δύο πλευρών και ότι η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ με τη διαιτητική απόφαση δεν είναι δυνατό να γίνει ανεκτή. Αναλυτικά, ό όμιλος αναφέρει τα εξής:

«Η Αλουμίνιον και η ΔΕΗ επέλεξαν από κοινού την προσφυγή στη Μόνιμη Διαιτησία στη ΡΑΕ (άρθρο 37 του ν. 4001/2011) για τη διαμόρφωση των όρων της Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουμίνιον από τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με το Συνυποσχετικό Προσφυγής στη Μόνιμη Διαιτησία που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες το αντικείμενο της διαιτησίας ήταν η επικαιροποίηση των όρων της συμβατικής σχέσης και ο καθορισμός δίκαιου και εύλογου τιμήματος, το οποίο «αφενός να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αφετέρου να καλύπτει τουλάχιστον το κόστος της ΔΕΗ». Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής ορίστηκαν με απόλυτη συμφωνία των δύο εταιρειών με κριτήριο το επιστημονικό κύρος και τις εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο.

Μετά από μια διαδικασία που διήρκησε άνω των 18 μηνών, κατά την οποία προσκομίστηκαν μελέτες και γνωμοδοτήσεις από ακαδημαϊκούς και διεθνείς οίκους συμβούλων εγνωσμένου κύρους, το συλλογικό Διαιτητικό όργανο για πρώτη φορά εξέτασε το πραγματικό κόστος της ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση του φορτίου κατανάλωσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αποφάσισε τεκμηριωμένα ότι η ΔΕΗ υποχρεούται να προμηθεύει με ρεύμα την Αλουμίνιον με τίμημα 40,7 Euro/MWh για το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσης της Αλουμίνιον, μη συμπεριλαμβανομένων του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ/ΕΤΜΕΑΡ, ΕΦΚ και ΔΕΤΕ. Το εν λόγω τίμημα ισχύει για το διάστημα από 1.7.2010 έως 31.12.2013.

Η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ με την ως άνω Διαιτητική Απόφαση, ειδικά λαμβανομένης υπόψη της υπερδεσπόζουσας θέσης αυτής στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και κατά μείζονα λόγο η καταγγελία της σύμβασης, παραβιάζει ευθέως τη διαιτητική απόφαση, τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, καταλύει τη συνταγματική νομιμότητα και τους θεσμούς και δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή σε κράτος δικαίου».

καθημερινὴ

Υ.Γ. Ὁ Ὅμιλος Μυτιληναίου χρωστᾶ περισσότερα ἀπὸ 250 ἐκατομμύρια εὐρὼ στὴν ΔΕΗ καὶ ἔλαβε ἐπιχορηγήσεις πλέον τῶν 170 ἐκατομμυρίων. Ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε καταλάβῃ, μόνον αὐτὸς ὁ ὅμιλος στάθηκε ἱκανὸς νὰ γονατίσῃ γιὰ τὰ καλὰ τὴν οἰκονομία τῆς χώρας.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply