Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ στόχος ἦταν νὰ κλείσουν οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις…

Ὁ Τέλλογλου…
Ὁ …«ἀνθρωπιστής»…
Ὁ συνεργάτης τοῦ Παπαχελᾶ τῆς Μπίλντεμπεργκ… Συνέχεια

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα…

Ἡ λέξις ἀποπληθυσμός, κατὰ τοὺς κρατοῦντες (ὄχι τὰ κουδουνισμένα μας φυσικά, διότι αὐτὰ παραμένουν κουδουνίστρες ποὺ κάνουν φασαρία κατὰ πῶς τοὺς παίζουν τὰ ἀφεντικά τους) εἶναι ὁ κυριότερος στόχος σήμερα γιὰ τὸν πλανήτη.
Οἱ πλάκες τῆς Γεωργίας τῶν Η.Π.Α., ποὺ προσφάτως βανδαλίστηκαν, εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξις αὐτοῦ τοῦ συμπεράσματος. Συνέχεια

Καί Μαροκινός καί πρόσφυγας;

Ἔχουμε κάποιον πόλεμο στό Μαρόκο;
Μήπως ἔχουμε κάποιον πόλεμο, αὐτήν τήν ἐποχή, στήν εὑρυτέρα περιοχή τοῦ Μαρόκου;
Μήπως τό Μαρόκο συνορεύει μέ τήν χώρα μας ἤ μέ τήν Τουρκία;

Καί Μαροκινός καί πρόσφυγας; Συνέχεια

Ποιός θά εἶναι ὁ ἐπόμενος Πρόεδρος;

Ἤ, γιὰ νὰ τὸ θέσουμε σωστά, ποιά θά εἶναι ἡ ἐπομένη πολιτειακή «γλάστρα»;

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸν ῥόλο ποὺ παίζει ἡ ἐν λόγῳ γλάστρα καὶ τὸν ῥόλο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ παίζῃ. Συνέχεια

Δὲν βαριέσαι…

Οἱ πολλοὶ ἔπεσαν…
Οἱ λίγοι ἐχάραξαν τὸν δρόμο τῆς νίκης…

Λαὸς ποὺ ἀναζητᾶ σωτῆρες καταλήγει μὲ ἀφεντικά. Τὸ ξέρουμε αὐτό.
Ἀλλὰ καὶ λαὸς ποὺ δὲν ξέρει τὶ τοῦ γίνεται, ἀπὸ πλευρᾶς πεπαιδεύσεως, καταλήγει στὸ νὰ μὴν μπορῇ νὰ ἀναγνωρίσῃ τὸ ποιὸς εἶναι ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος του ὁ ἑαυτός. Πολλῷ δὲ μᾶλλον τὸ  ποιοὶ εἶναι οἱ ἡγέτες του, γιὰ νὰ τοὺς ἐπιλέξῃ μὲ λογικὰ κριτήρια, πρὸ κειμένου νὰ καταλήξῃ σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα καὶ νὰ ἀποφεύγῃ τὶς παγίδες..
Κι ἐπεὶ δὴ τέτοιοι λαοί, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄτομό τους, δὲν ἀντέχουν στὸ γνώθι σ’ἑαυτόν, τελικῶς καταλήγουν ἐπίσης μὲ ἀφεντικά…
Κι ἐπίσης, λαὸς ποὺ ἀρκεῖται στὸ νὰ βλέπῃ μόνον τὰ ὅσα φαίνονται καὶ δὲν ἀντέχει νὰ ἐμβαθύνῃ, καταλήγει ὁμοίως μὲ ἀφεντικά…
Καλὴν ὥρα λέμε..
Συνέχεια

Αὐτὸ δὲν εἶναι κόμμα… Χαβούζα εἶναι!

Καί ἡ Τζάκρη στόν σύριζα;;;; (!!!)

Ὅταν ἡ Τζάκρη ψήφιζε γιὰ νὰ ἔλθῃ τὸ ΔΝΤ νὰ σὲ γ@μήσῃ,τὸ ξέχασες μ@λ@κ@ Συριζαῖε διαπλεκόμενε ἀριστερούλη μου ἐσύ;
Αὐτὸ δὲν εἶναι κόμμα… Ἡ χαβούζα εἶναι ῥέ!!! Συνέχεια