Δὲν χάνει εὔκολα ψηφοφόρους ἡ ΝΔ

Ὁ Κώστας Μητσοτάκης εἶχε μιλήση γιὰ τὸ πόσο βολικοὶ εἶναι οἱ ψηφοφόροι τῆς δεξιᾶς, ποὺ ὅποιον καὶ νὰ τοὺς βάλῃς ἀρχηγὸ θὰ τὸν ἀκολουθήσουν ἄκριτα, κοινῶς εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε «πρόβατα».

Ἀντίθετα «γίδια» χαρεκτήριζαν οἱ ἀντιβενιζελικοί τους βενιζελικούς, ἐκείνους δηλαδὴ ποὺ γοητεύονται ἀπὸ τὸν χαρισματικὸ δημαγωγό. Συνέχεια

Χρειάζεται νὰ ἐλεγχθῇ ὁ …ἐπαναστάτης, γιὰ νὰ ἐλεγχθῇ μία χώρα

Ὅσοι ἐντυπωσιάζονται μὲ τὸν φιλατλαντισμὸ τοῦ σύριζα μᾶλλον δὲν γνωρίζουν ποὺ πηγαίνουν τὰ τέσσερα.

Ἡ μεγάλη δύναμις σὲ μίαν χώρα ἐπιῤῥοῆς ποντάρει στὸν πλέον ἐπαναστάτη.
Οἱ Ἄγγλοι ἀφοῦ ἐνίκησαν τὸν Ναπολέοντα υἱοθέτησαν τὶς φιλελεύθερες ἀρχὲς τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως «γιὰ τοὺς ἄλλους». Συνέχεια

Δημόσιον Χρέος ὡς προϋπόθεσις γιὰ νὰ …τραφῇ ὁ «Δυτικὸς πολιτισμός»

Τί ἐγέννησε τόν λεγόμενο νεώτερο δυτικό πολιτισμό;
Μά, τὸ δημόσιο χρέος…!!!

Ὅ,τι γνωρίζουμε σήμερα ὡς κράτος, ὅποιες ἰδεολογίες ἀντιπαλεύουν στὸν δημόσιο διάλογο, ὅλα εἶναι μέσα στὴν ὀντολογία τῆς ἐμποροκρατίας (μερκαντιλισμός).
Γιὰ νὰ ἔχῃς πίστωση, ὥστε νὰ προωθῇς τὸ ἐμπόριό σου χρειάζεσαι χρέος– ἢ ἀνάποδα τὸ χρέος ποὺ δημιουργοῦσε ὁ πόλεμος ἀνεγνωρίζετο ὡς δημόσιο χρέος, γύρω ἀπὸ μία κεντρικὴ τράπεζα, ποὺ δημιουργοῦσε κίνητρο μὲ τὴν σειρά του γιὰ κατακτήσεις. Συνέχεια

Ὑπάρχει ἐρντογανική νεο-ὀθωμανική ἀπειλή;

Πῶς ἔπεσε ἡ ὀθωμανική αὐτοκρατορία (ἢ ἡ κινεζική);
Μὰ μὲ μνημόνια τῶν Ἀγγλογάλλων! Μὲ κάποιον τρόπο εἰσχωροῦσαν μέσα σὲ αὐτές, προκαλοῦσαν κάποιον πόλεμο καὶ μετὰ ἐπέβαλαν «φιλελεύθερες μεταῤῥυθμίσεις», ποὺ οὐσιαστικὰ ἐσήμαινε σὲ αὐτὰ τὰ κράτη, ποὺ εἶχαν τὴν αὐθεντικὴ μορφὴ γραφειοκρατίας, αὔξηση τοῦ μεγέθους τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καὶ ἑπομένως δανεισμὸ Συνέχεια

Ἱστορίας συμμαχίες, μὴ ἰδεολογικὰ …συμβατές!

Ἱστορίας συμμαχίες, μὴ ἰδεολογικὰ ...συμβατές!Γιὰ νὰ καταλάβουμε ὅτι στὴν ἱστορία δεν παίζουν ῥόλο οἱ ἰδεολογίες ἀλλὰ ἡ θέσις ποὺ παίρνει ὁ κάθε ἕνας σὲ μία ἱστορικὴ στιγμή, μποροῦμε νὰ δοῦμε τὴν περίπτωση τοῦ Dollfuss.

Μέλος τοῦ χριστιανοκοινωνικοῦ κόμματος ἐδέχθη τὴν ἐξουσία ἀρχικά, μετὰ ἐγκαθίδρυσε δικτατορία (μονοκομματικὸ καθεστώς) προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθῇ ὁ κίνδυνος τόσο τοῦ Hitler ὄσο καὶ τοῦ κο Συνέχεια

Ἱστορικῶς δικαιολογημένες οἱ ἀποσκιστικὲς τάσεις τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης

Τὰ ἐθνικὰ κράτη στὴν Εὐρώπη:

  • 1) Δὲν ἐδημιουργήθησαν μὲ φυλετικούς/ἐθνοτικούς/δημοκρατικοὺς ὅρους, ἀλλὰ ὡς βασίλεια.
  • 2) Εἶναι προϊόντα ἑνώσεως περιοχῶν, ὅταν ὁ τυπικὸς στὸν ῥόλο του βασιλεὺς τοῦ μεσαίωνος ἐζήλεψε τὸν αὐτοκράτορα τῆς Ῥωμανίας ἢ τὸν Σουλτάνο.
  • 3) Κράτησαν τὴν ἑνότητά τους λόγῳ ἀποικιακὴς ἐπεκτάσεως (ὅταν ἔχῃς τὴν μισὴ Ἀφρική, δὲν ζητᾶ νὰ ἀποσκισθῇ περιοχὴ τῆς μητροπόλεως, π.χ. ἡ Βουργουνδία).

Συνέχεια