Ὑπάρχει ἐρντογανική νεο-ὀθωμανική ἀπειλή;

Πῶς ἔπεσε ἡ ὀθωμανική αὐτοκρατορία (ἢ ἡ κινεζική);
Μὰ μὲ μνημόνια τῶν Ἀγγλογάλλων! Μὲ κάποιον τρόπο εἰσχωροῦσαν μέσα σὲ αὐτές, προκαλοῦσαν κάποιον πόλεμο καὶ μετὰ ἐπέβαλαν «φιλελεύθερες μεταῤῥυθμίσεις», ποὺ οὐσιαστικὰ ἐσήμαινε σὲ αὐτὰ τὰ κράτη, ποὺ εἶχαν τὴν αὐθεντικὴ μορφὴ γραφειοκρατίας, αὔξηση τοῦ μεγέθους τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καὶ ἑπομένως δανεισμὸ ἀπὸ τὶς τράπεζες αὐτῶν τῶν χωρῶν. Οἱ «φιλελεύθερες μεταῤῥυθμίσεις» ἦσαν τὸ προπέτασμα καπνοῦ ποὺ σὲ τέτοιο κλίμα τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα εἶχαν (προεκάλεσαν τὴν δημιουργία ἐνὸς τουρκικοῦ ἐθνικισμοῦ).

Ὅλοι οἱ «δυτικιστές» «κοσμικιστές», δηλαδὴ οἱ ὑπέρμαχοι τῆς ἀποικιοκρατίας, μισοῦν τὸν Ἐρντογὰν καὶ ὄχι τοὺς κεμαλιστές, ἀκριβῶς γιατὶ εἶναι αὐτός ποὺ θέλει νὰ βγάλῃ τὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση, στὴν ὁποίαν μπῆκε σταδιακὰ ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἱῶνος, αὐτὸς εἶναι ὁ «νεοθωμανισμός», μὲ τὸν ὁποῖο σᾶς τρομάζουν.
Ὁπότε μὴν σᾶς πειράζουν τὰ μνημόνια, γιατὶ ἐγγυῶνται τὴν «κοσμικότητα» καὶ τὸν «δυτικισμό» σας.

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ συμβολισμὸς τοῦ Φοίνικος(πτηνὸ ποὺ ἀναφέρεται στὸν Ἠρόδοτο ὡς Αἰγυπτιακό) στὸ βίντεο τοῦ Ἐρντογᾶν στὶς ἐκλογές. Ὑπάρχει ἀναφορὰ σὲ Σελτζούκους, Ὀθωμανοὺς ἀλλὰ ὄχι στὸν Κεμάλ.

Συβρίδης Γεώργιος

(Visited 135 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπάρχει ἐρντογανική νεο-ὀθωμανική ἀπειλή;

Leave a Reply