Ψηφία βουλήσεως

Νὰ μὴ πιστεύσῃς ἐδῶ στὴν ζωή σου, ὅτι σου εἶναι βοηθὸς ἄλλος, πιστός, παρὰ τὸ γνωστικόν σου.

Τὸ μέστωμά σου κυβέρνα, καὶ μᾶθε νὰ νοιώθῃς τοὺς λιγόλογους μύθους, τῆς θεᾶς τὰ πλανέματα, ὅπου εἶναι ψηφιὰ βουλήσεως γραμμένα σὲ αἰώνιες πλάκες. Συνέχεια

Ὑπάρχει ἡ Ἐλευθέρα Βούλησις;

Στὸν κόσμο μας, βάσει νόμου, εἴμαστε ἅπαντες ἴσοι.
Στὸν κόσμο μας ἐπίσης, βάσει δυνατοτήτων, ταλέντων καὶ κληρονομικότητος, ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν ἔχει διαφορετικὲς προσλαμβάνουσες, διαφορετικὰ «ταβάνια» καί, καταληκτικῶς, διαφορετικὲς ἀτραποὺς νὰ διαβῇ.
Κι ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι θέμα ἰσονομίας, ἰσότητος ἢ ὁποίας ἄλλης νομικιστικῆς ἀπόψεως, ἀλλὰ ξεκάθαρο ζήτημα πολλῶν κι ἐκ παραλλήλου «συμπτώσεων» ποὺ «ἐνεργοποιοῦν» ἢ «ἀποκοιμίζουν» περισσότερο τὰ φυσικὰ ταλέντα τοῦ ἀτόμου, μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὰ νὰ ἐκδηλωθοῦν ἢ νὰ ἀποκρυβοῦν ὁριστικῶς. Συνέχεια

Ῥῶσσος Ἥρως διέσωσε τὰ παιδιά του ἀπὸ τὴν ὀρθοκομμουνιστικὴ Σουηδία!!!

Τὴν ἱστορία τοῦ Denis Lisov δὲν θὰ τὴν ἀκούσετε σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ φέηκ νιοῦζ τῆς Ἑλλάδος (ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης γενικότερα).
Στόχος εἶναι οὐδέποτε νὰ μαθευθῇ!!! 
Οὐδεὶς λελὲς θὰ τὴν γράψη καὶ ὅλοι οἱ εὐρωπαϊστὲς θὰ τὴν θάψουν.
Συνέχεια

Δίπλα μόνον στοὺς Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους…!!!

Αὐτὸς εἶναι ὁ καθηγητὴς Jordan Peterson τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Toronto, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται νὰ ὑποκύψῃ στὰ SS τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος, τοῦ σοσιαλφασίστα Τρυντῶ.

Δίπλα μόνον στοὺς Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους...!!! Συνέχεια

Οὐδέποτε ὑπῆρξε ἐλευθέρα βούλησις;

Ὁ τρόπος ποὺ ἔχουμε «ἐκπαιδευθῇ» προκαταβάλλει  τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσουμε σὲ κάθε περίπτωσι.

Ἐὰν τὸ περιβάλλον μας ἦταν συντηρητικό, συντηρητικὰ θὰἀντιδράσουμε.
Ἐὰν ἦταν προοδευτικό, προοδευτικὰ θὰἀντιδράσουμε.
Σὲ κάθε περίπτωσι ἀναπαράγουμε αὐτὰ ποὺἔχουμε διδαχθῇ μέσα ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, τὸ σχολεῖο, τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες μας κοινωνίες.
Συνέχεια

Ἡ ἀνυπαρξία τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως;

Ὑπάρχει ἐλευθέρα βούλησις; 
Ἐάν τό θέσουμε σέ μαθησιακό ἐπίπεδον, εἶναι δυνατόν ἕνα παιδί, τοῦ ὁποίου οἱ προσλαμβάνουσες εἶναι ἀκόμη περιορισμένες, νά κινεῖται μέ διαδικασίες ἐλευθέρου ἀνθρώπου; Μπορεῖ, γιὰ παράδειγμα, νά ἀποφασίσῃ γιά τήν πεπαιδευτική του πορεία δίχως νά κουβαλᾷ βαρίδια; Βασιζόμενο μόνον στήν πραγματική του ἀνάγκη καί στήν πραγματική του φύσι;
Συνέχεια