Ῥῶσσος Ἥρως διέσωσε τὰ παιδιά του ἀπὸ τὴν ὀρθοκομμουνιστικὴ Σουηδία!!!

Τὴν ἱστορία τοῦ Denis Lisov δὲν θὰ τὴν ἀκούσετε σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ φέηκ νιοῦζ τῆς Ἑλλάδος (ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης γενικότερα).
Στόχος εἶναι οὐδέποτε νὰ μαθευθῇ!!! 
Οὐδεὶς λελὲς θὰ τὴν γράψη καὶ ὅλοι οἱ εὐρωπαϊστὲς θὰ τὴν θάψουν.
Συνέχεια

Δίπλα μόνον στοὺς Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους…!!!

Αὐτὸς εἶναι ὁ καθηγητὴς Jordan Peterson τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Toronto, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται νὰ ὑποκύψῃ στὰ SS τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος, τοῦ σοσιαλφασίστα Τρυντῶ.

Δίπλα μόνον στοὺς Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους...!!! Συνέχεια

Οὐδέποτε ὑπῆρξε ἐλευθέρα βούλησις;

Ὁ τρόπος ποὺ ἔχουμε «ἐκπαιδευθῇ» προκαταβάλλει  τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσουμε σὲ κάθε περίπτωσι.

Ἐὰν τὸ περιβάλλον μας ἦταν συντηρητικό, συντηρητικὰ θὰἀντιδράσουμε.
Ἐὰν ἦταν προοδευτικό, προοδευτικὰ θὰἀντιδράσουμε.
Σὲ κάθε περίπτωσι ἀναπαράγουμε αὐτὰ ποὺἔχουμε διδαχθῇ μέσα ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, τὸ σχολεῖο, τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες μας κοινωνίες.
Συνέχεια