Οὐδέποτε ὑπῆρξε ἐλευθέρα βούλησις;

Οὐδέποτε ὑπῆρξε ἐλευθέρα βούλησις; τρόπος ποχουμε «κπαιδευθ» προκαταβάλλει  τ πς θντιδράσουμε σ κάθε περίπτωσι.

Ἐὰν τ περιβάλλον μας ἦταν συντηρητικό, συντηρητικ θντιδράσουμε.
Ἐὰν ταν προοδευτικό, προοδευτικ θντιδράσουμε.
Σ
κάθε περίπτωσι ναπαράγουμε ατ ποχουμε διδαχθ μέσα π τν οκογένεια, τ σχολεο, τς μικρς μεγάλες μας κοινωνίες.
Συνέχεια